Bewerkte en gedistribueerde producten in 2010

advertisement
Bewerkte en gedistribueerde producten in 2010
voor EU rapportage
Indien in uw instelling menselijke weefsel(s) en/of cellen worden bewerkt en/of bewaard en
gedistribueerd (weefselbanken) binnen en/of buiten uw instelling, vragen wij u om ook deze tabel in
te vullen ten behoeve van de EU rapportage.
Ziekenhuis / instelling:……………………………………………..
Aard product
Beschrijving
Huid
Donorhuid
Gekweekte huid
Overig, nl:
Chips
Heupkoppen
Halve heupkoppen
Hele botten
Gehoorbeentjes
Schedelbotlapjes, autoloog
Overige, nl:
Kraakbeen
Bindweefsel
Overige fascies
Pezen
Meniscus
Dura Mater
Overig, nl:
Oculaire toepassing
Dematologische toepassing
Overige toepassing, nl:
Bot
Kraakbeen,
bindweefsel, fascie,
ligament, pezen,
meniscus en overige
weke delen
Amnion membranen
Hematopoëtische
stamcellen
(niet-verwante
donoren)
Hematopoëtische
stamcellen
(verwante donoren)
Hematopoëtische
stamcellen
(autologe procedures)
Lymphocyten
Beenmerg
PBSC
Navelstrengbloed
Beenmerg
PBSC
Navelstrengbloed
Beenmerg
PBSC
Navelstrengbloed
DLI
Aantal
bewerkt
Aantal
Gedistribueerd
Eenheid*
Per verpakking
Per transplantaat
Per transplantaat
Per verpakking
Per stuk
Per stuk
Per stuk
Per verpakking
Per stuk
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per verpakking
Per verpakking
Per verpakking
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Granulocyten
Per zak
Mesenchymale
stamcellen
Per transplantaat
1
Aard product
Beschrijving
Aantal
bewerkt
Cardiovasculair
weefsel
Aantal
Gedistribueerd
Eenheid*
Aorta hartkleppen
Pulmonaal hartkleppen
Overige vaten
Aorta patches
Pulmonaal patches
Gesplitste pulmonaal patches
Overig, nl:
Voortplantingscellen, Cryo-semen(donor) voor IUI
embryo’s en gonadaal Cryo-semen(donor) voor IVF/ICSI
weefsel
Cryo-semen(partner) voor IUI
Vers semen(partner) voor IUI
Cryo-semen(partner) voor IVF/ICSI
Vers semen(partner) voor IVF/ICSI
Cryo-oöcyten voor IVF/ISCI
Verse oöcyten voor IVF/ISCI
Cryo-embryo’s voor ET
Verse embryo’s voor ET
Cryo-ovarium weefsel
Cryo-testiculair weefsel
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
Per rietje
Per rietje
Per rietje
Per donatie
Per rietje
Per donatie
Per oöcyt
Per oöcyt
Per embryo
Per embryo
Per transplantaat
Per transplantaat
Eilandjes van Langerhans
Overige volwassen en embryonale
stamcellen
Foetale weefsels
Overige, nl:
Per transplantaat
Overige weefsels en
cellen
Per transplantaat
Per transplantaat
Per transplantaat
* Gewenste eenheden voor EU rapportage
In 2010 zijn er:
□ Geen meldingen van ernstige bijwerkingen of voorvallen
□ Meldingen gedaan van ernstige bijwerkingen of voorvallen
□ Moeten nog melding worden gedaan ernstige bijwerkingen
of voorvallen
Verantwoordelijke persoon: «Weefselvig_functionaris»
Adresseringsgegevens:
«Postadres»
«Postcode» «Postplaats»
Opmerkingen:
Op de TRIP website: www.tripnet.nl (weefselvigilantie – formulieren) vindt u een
digitale versie van deze invultabel. A.u.b. voor 1 maart a.s. terugsturen naar:
TRIP Bureau t.a.v. M. Happel
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
Telefoon: 070 3083120
Fax: 070 3682626
Email : [email protected]
2
Download