2003 - Medisch Contact

advertisement
Tabel 1. De patiëntenzorgproductie is fors toegenomen.
Martini Ziekenhuis
productie
opnames
dagbehandeling
verpleegdagen
gemiddelde
verpleegduur
adherentie
1993
2003
25.857
8.425
235.298
9,1
24.167
16.081
171.608
7,1
269.000
268.000
-7%
+90%
-23%
-22%
Tabel 2. Met minder formatie werd een forse productiestijging gerealiseerd.
personeel
totaal
zorg
overig
1993
2003
1841 fte.
1230 fte.
611 fte.
1790 fte.
1370 fte.
420 fte.
-3%
Tabel 3. Aantal dagopnamen stijgt sterk; gemiddelde verpleegduur en aantal verpleegdagen
nemen af.
productie
opnamen
dagverpleging
verpleegdagen
gemiddelde
verpleegduur
2003
2004
toe-/afname
24.167
16.081
171.608
7,1
24.644
20.356
165.782
6,7
+2%
+27%
-4%
-6%
Tabel 4. Nauwelijks versterking solvabiliteit.
kosten (in miljoen
euro)
totaal (in miljoen
euro)
personeel
materieel
RAK
1993
2003
96
136
+40 %
54
42
2
(=2,1%)
82
54
4,3
(=3,2%)
+50 %
+30 %
Tabel 5. Effecten kortingen.
jaar
soort korting
hoogte
effecten
2000
overschrijding BKZ
0,46% materieel en loon
2000
inkoopkorting
2001
inkoopkorting
2002
inkoopkorting
2003
ombuigingsoperatie
413.000 euro
incidenteel
1,14% materiële kosten
337.000 euro
structureel
1,12% materiële kosten
331.000 euro
structureel
1,08% materiële kosten
344.000 euro
structureel
0,80% materiële kosten + 836.000 euro
loon
structureel
Tabel 6. Feitelijke kostenontwikkeling ten opzichte van zogenaamde OVA-compensatie.
jaar
OVA
werkelijk
verschil
1999
2000
2001
2002
2003
2004
4,06%
4,03%
4,62%
5,25%
4,03%
1,72%
4,95%
3,90%
7,71%
6,02%
4,95%
2,29%
-0,89%
+0,13%
-3,09%
-0,77%
-0,92%
-0,57%
Tabel 7. Stijging kosten dure geneesmiddelen (enkel voor Martini Ziekenhuis).
jaar
kosten
(inclusief
basisrisico)
vergoeding voor
Martini Ziekenhuis
2002
2003
2004
819.000 euro
1.003.000 euro
1.363.000 euro
426.750 euro
564.750 euro
834.750 euro
niet-gecompenseerde
kosten voor rekening
Martini Ziekenhuis
(inclusief basisrisico)
392.250 euro
438.250 euro
528.250 euro
Download