Het Oog des Meesters

advertisement
Het Oog des Meesters
Document van de KRACHT
NAAM :…………………………
GESLACHT:…………………
TYPE :…………………....
MOED :
SLIMHEID :
CHARISMA :
BEHENDIGHEID:
LICHAAMSKRACHT:
GRAAD :
AANVAL:
AFWEER:
LEVENSENERGIE:
ASTRALE ENERGIE:
AVONTUURPUNTEN
Kapitaal
1 dukaat = 10 zilverdaalders = 100 stuivers = 1000 kreuzers
Dukaten:
Zilverdaalders:
Stuivers:
Kreuzers:
Edelstenen en andere kostbaarheden :
WAPEN
TP
TP
TP
TP
WAPENRUSTING
BW
BW
BW
BW
ALGEMENE UITRUSTING :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
DRAAGKRACHT :…………………………
MEEGEVOERDE LAST::…………………....
Aangeboden door de spelersgroep De Sibbe – Vlaanderen 2014
Kleding :
Notities :
Graad
Aangeboden door de spelersgroep De Sibbe – Vlaanderen 2014
Graad
AP
Graad
AP
1
0
9
3600
2
100
10
4500
3
300
11
5500
4
600
12
6600
5
1000
13
7800
6
1500
14
9100
7
2100
15
10500
8
2800
X
50*X*(X-1)
Download