Opmerkingen (10)

advertisement
Inventaris van de op het bedrijf aanwezige ladders
Nr (1)
1.
2.
3.
Benaming (2)
Trapladder
5 sporten
Schuifladder
2*12 sporten
Houten ladder
8 sporten
Plaats/
gebruik (3)
Datum (4)
Periodiek
nazicht
datum
Opmerkingen (10)
Privéterrein
klant
Loods
01/01/’10
25/11/2015
√
/
01/01/’10
25/11/2015
√
Loods
12/12/12
25/11/2015
X
Antislipschoen ontbrak, nieuwe schoen
onmiddellijk geplaatst (25/11/2015)
Ladder met houtworm: uit dienst gehaald
(25/11/2015)
OK
4.
5.
(1) Uniek nummer aangebracht op de ladder
(2) Specifieke naam of aantal sporten vermelden
(3) Gebruiksplaats
(4) Datum waarop de ladders in bedrijf kwam
Verder gebruik van de inventaris:
Indien een ladder weggaat wordt deze geschrapt.
Nieuwe ladders worden achteraan de lijst toegevoegd en krijgen dus een nieuw uniek intern inventarisnummer.
Van deze controlelijst wordt jaarlijks een versie aangemaakt.
‘s Gravenstraat 195 – 9810 Nazareth
[email protected]
[email protected]
Download