Opmerkingen (10)

advertisement
Inventaris van de op het bedrijf aanwezige ladders
Nr (1)
1.
2.
3.
Benaming (2)
Trapladder
5 sporten
Schuifladder
2*12 sporten
Houten ladder
8 sporten
Plaats/
gebruik (3)
Datum (4)
Periodiek
nazicht
datum
Opmerkingen (10)
Privéterrein
klant
Loods
01/01/’10
25/11/2015
√
/
01/01/’10
25/11/2015
√
Loods
12/12/12
25/11/2015
X
Antislipschoen ontbrak, nieuwe schoen
onmiddellijk geplaatst (25/11/2015)
Ladder met houtworm: uit dienst gehaald
(25/11/2015)
OK
4.
5.
(1) Uniek nummer aangebracht op de ladder
(2) Specifieke naam of aantal sporten vermelden
(3) Gebruiksplaats
(4) Datum waarop de ladders in bedrijf kwam
Verder gebruik van de inventaris:
Indien een ladder weggaat wordt deze geschrapt.
Nieuwe ladders worden achteraan de lijst toegevoegd en krijgen dus een nieuw uniek intern inventarisnummer.
Van deze controlelijst wordt jaarlijks een versie aangemaakt.
‘s Gravenstraat 195 – 9810 Nazareth
[email protected]
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards