Evaluatie les G_T01

advertisement
Evaluatie: lessen getallenkennis tot toets 1
titel – doel
zelfevaluatie inzet
Getalbegrip tot 10 000 000.
De getallen (en tabel) tot 10 miljoen correct gebruiken
(lezen, schrijven, …)
W 1-2
C z t
Kommagetallen tot op 0,001.
De getallen (en tabel) tot op een duizendste (d) correct
gebruiken (lezen, schrijven, …)
W 10-11
C z t
Breuken vergelijken en ordenen.
De verschillende soorten breuken kennen en correct
ordenen.
W 19-20
C z t
Functies van breuken.
Breuken ‘zien’ als een deling en de waarde ervan kennen.
W 26
C z t
Structuur van breuken en getallen.
Inzicht in de waarde van breuken en decimalen en met
elkaar vergelijken.
W 35-36
C z t
+ Het interesseerde me (1)
- Het interesseerde me niet (2)
+ Ik heb goed opgelet (3)
- Ik was afgeleid (4)
+ Ik heb mijn tijd nuttig gebruikt (5)
- Ik heb mijn tijd verprutst (6)
+ Ik heb voldoende gecontroleerd (7)
- Ik wilde te snel klaar zijn (8)
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
zelfevaluatie beheersing
a-b c-d
a-b c-d
a-b c-d
a-b c-d
a-b c-d
+Ik wist hierover reeds veel (a)
- Ik wist hierover weinig of niets (b)
+Ik begreep de uitleg van de meester/juf (c)
- Ik begreep de uitleg van de meester/juf niet zo goed (d)
Evaluatie: lessen toepassingen tot toets 1
titel – doel
zelfevaluatie inzet
Heuristiek, eenheidsprijs, totale prijs, korting
De (nieuwe en of totale) prijs (na korting) berekenen en
eenheidsprijzen vergelijken na berekening.
W 8-9
C z t
Afstand – tijd – snelheid.
De afstand (of tijd of snelheid) berekenen als de twee
andere gegeven of te vinden zijn.
W 17-18
C z t
Inkomsten en uitgaven.
De eenvoudige boekhouding/begroting van een gezin op
papier zetten.
W 24-25
C z t
Grafieken.
Elke (soort) grafiek volledig correct lezen.
W 32-33-34
C z t
Bruto – netto - tarra.
Het bruto -of netto -of tarragewicht berekenen als de twee
andere gegeven of te vinden zijn.
W 42-43
C z t
Rechtevenredigheid en ‘regel van drie’.
Eenvoudige problemen oplossen door de juiste verhouding
rechtevenredig (via 1 of rechtstreeks) te gebruiken.
W 48-49-50
C z t
+ Het interesseerde me (1)
- Het interesseerde me niet (2)
+ Ik heb goed opgelet (3)
- Ik was afgeleid (4)
+ Ik heb mijn tijd nuttig gebruikt (5)
- Ik heb mijn tijd verprutst (6)
+ Ik heb voldoende gecontroleerd (7)
- Ik wilde te snel klaar zijn (8)
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
zelfevaluatie beheersing
a-b c-d
a-b c-d
a-b c-d
a-b c-d
a-b c-d
a-b c-d
+Ik wist hierover reeds veel (a)
- Ik wist hierover weinig of niets (b)
+Ik begreep de uitleg van de meester/juf (c)
- Ik begreep de uitleg van de meester/juf niet zo goed (d)
Download