Arrangementenkaart SO Rekenen Groep 2

advertisement
Arrangementenkaart SO
Arrange
ment
Extra
A
Niveau
leerlijn
4
5
Basis
B
2
3
Groep: 2 (Leeftijd 6 en 7 jaar)
Leerlijn: Rekenen
Concreet leerdoel
Methode en materialen
en organisatie
Toetsing
(wanneer/hoe?)
leertijd
Maatwerk groen 1 blok 1 en 2 (R)
Kent de begrippen meer/ minder, evenveel, meest/ minst.
Kent de symbolen 6 t/m 10 en snapt de relatie tussen getal en symbool
Oriëntatie in de getallen 1 t/m 8
SO Rekengroep begin
Methode Maatwerk
Knoop het in je oren
Rekenen:reken/telactiviteiten bij Knoop
het in je oren.
Educatieve CD rom Tellen groep 1-2
De Rekenboog
De Rekenvoorbereiding
De Rekenlijn
Rekenavonturen
Het Rekenmannetje
Prentenboeken:Sorteren ;Cijfers;Tellen;
Tijd; Maten; Tegenstellingen
Knoop het in je oren
Rekenen:reken/telactiviteiten bij Knoop
het in je oren.
Educatieve CD rom Tellen groep 1-2
De Rekenboog
De Rekenvoorbereiding
Rekenavonturen
Het Rekenmannetje
Twee keer per jaar
methodegebonden
toetsen
2,25
uur
Twee keer per jaar
methodegebonden
toetsen
2,25
uur
Prentenboeken:Sorteren ;Cijfers;Tellen;
Tijd; Maten; Tegenstellingen
Knoop het in je oren
Rekenen:reken/telactiviteiten bij Knoop
het in je oren.
Educatieve CD rom Tellen groep 1-2
De Rekenboog
De Rekenvoorbereiding
Rekenavonturen
Domein Communicatie
Domein Communicatie
Twee keer per jaar
methodegebonden
toetsen
2,25
uur
Iedere drie
maanden
evalueren
2,25
uur
Maatwerk groen 1 blok 3 en 4 (R)
Oriëntatie in de getallen t/m 10. Oefenen met de getallen t/m 10
SO Rekengroep begin
Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen)
Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen (tellen met blokjes)
Kan voorwerpen sorteren naar vorm
Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen)
Imiteert synchroon tellen
Begrijpt de begrippen veel/ weinig, groot/ klein.
Kent de symbolen 1 t/m 5 en snapt de relatie tussen getal en symbool.
Kan voorwerpen sorteren naar kleur
Intensief
C
1
Ervaart het tellen en de telrij in relatie tot het lichaamsschema (tellen op je vingers)
Kan voorwerpen sorteren die hetzelfde zijn
Zeer
Intensief
C/MG
P2
P3
Leerlijnen Plancius
Leerlijnen Plancius
Download