Stimulerend snoezelen

advertisement
Stimulerend Snoezelen
Joke Coenen, Carmen Mercelis,
Patricia ‘t Jampens, Ruben
Vrachten
Stimulerend Snoezelen
2
Overzicht
• Probleem- en doelstelling
• Methodologie
• Doelgroep
• Methode Basale Stimulatie
• Snoezelen
• Praktijk
• Product:
– Sfeerbeelden voorstelling
– Sfeerbeelden knutselen
Stimulerend Snoezelen
3
Probleem- en doelstelling
• De ‘Sprankel’
– Kleuters type 2
– Nieuwe doelgroep
– Startvraag:
• Stimulerende materialen
• Info rond aangepaste basishouding
– Aandachtspunten: duurzaam, compact en
verplaatsbaar
Stimulerend Snoezelen
4
Methodologie
• Basiswerk: Fröhlich
• Literatuurstudie (Timmers-Huigens,
snoezelen, wetenschappelijke artikels,…)
• Bezoek ‘Blijdorp’
Stimulerend Snoezelen
5
Doelgroep
• Algemeen
• Onze doelgroep
• Ontwikkelingspsychologie
– Piaget
– Timmers - Huigens
• Normale ontwikkeling
• Gedragsproblemen bij de doelgroep
Stimulerend Snoezelen
6
Algemene doelgroep
• Personen met een ernstige mentale
handicap
– Beperkte belevings- en uitingsmogelijkheden
– Individuele benaderingswijze
Stimulerend Snoezelen
7
Onze doelgroep
• Buitengewoon onderwijs
• Type 2
– Kalenderleeftijd: 2,5 tot 5 jaar
– Ontwikkelingsleeftijd: 12 tot 18 maanden
• Vergelijking ernstige met matige mentale
handicap
Stimulerend Snoezelen
8
Ontwikkelingspsychologie
• Piaget
– Sensori motorische fase (0- 24 maanden)
• Motoriek en sensoriek
• Ervaringen
• Trial-and-error
• Timmers-Huigens
– Lichaamsgebonden ervaringsfase
• Contact nemen
• Snoezelen en Basale Stimulatie
Stimulerend Snoezelen
9
De normale ontwikkeling
• Schema kalenderleeftijd (vanaf pagina 16)
• Ongelijk ontwikkelingsprofiel
Stimulerend Snoezelen
10
Gedragsproblemen bij de
doelgroep
• Stereotypieën als autostimulatie
• Verwerkingsproblematiek van prikkels
Stimulerend Snoezelen
11
Methode Basale Stimulatie
• Definitie
• Twee aspecten van B.S.
• Zintuiglijke waarneming
– Nabije zintuigen
– Verte zintuigen
– Waarneming en beweging
– Waarneming en communicatie
• Andere auteurs en praktijkwerkers
Stimulerend Snoezelen
12
Methode Basale Stimulatie
Definitie: « Basale Stimulatie is een
benaderingsmethode waarbij de
begeleider somatische, vibratorische en
vestibulaire prikkels uitlokt bij mensen, die
dit zelf niet of nauwelijks kunnen. Deze
lichaamsgebonden ervaringen doen de
bewoner zijn lichaam voelen,
gewaarworden als vertrekpunt (basis) om
mogelijks ook met de ruimere omgeving in
contact te komen. » (Fröhlich, 1995)
Stimulerend Snoezelen
13
Twee aspecten van B.S.
• Stimuleringsmethode
• Basishouding
Stimulerend Snoezelen
14
Zintuiglijke waarneming
• Waarneming
– Ontvangen van prikkels
– Leggen van zinvolle verbanden
– Betekenisverlening
uitwisselingsproces: info zoeken/ opnemen/
verwerken
Stimulerend Snoezelen
15
Nabije zintuigen
• Vibratorische waarneming
– Trillingen
• Somatische waarneming
– Huid, spieren en gewrichten
– Kanalen: proprioceptie/ beweging/ tactiele
waarneming
• Vestibulaire waarneming
– Zwaartekracht
– Beweging in ruimte
Stimulerend Snoezelen
16
Verte zintuigen
• Orale stimulatie
– Reuk en smaak
– Mondgeluiden
• Auditieve stimulatie
– Vibratorische ervaringen
– Gehoororgaan
• Tactiele stimulatie
• Visuele stimulatie
– Sterk contrasterende materialen
Stimulerend Snoezelen
17
Waarneming en beweging
• Nauw verbonden
– Voorbeeld: oog-handcoördinatie
• Grenzen aan de waarneming
Stimulerend Snoezelen
18
Waarneming en communicatie
« Leven en communicatieve bekwaamheid
vallen nagenoeg samen. » (Fröhlich,
1995)
• Lichaam als belangrijkste
communicatieorgaan
• Lichaamscontact
• Communicatieproblemen
Stimulerend Snoezelen
19
Andere auteurs en praktijkwerkers
• Winfried Mall
– ‘Basale Communicatie’
•
•
•
•
Philip Vanmaekelbergh
Luk Bekaert
Christel Bienstein
Nakker
– ‘Individuele ontwikkelingsondersteuning’
Stimulerend Snoezelen
20
Snoezelen
• Wat?
– Snuffelen en doezelen
– Individueel
• Link Basale Stimulatie
– Overeenkomsten
– Verschil
• Belang sfeerbepalende middelen
– Vormen, materiaal, verlichting, klimaat,
muziek, kleuren
Stimulerend Snoezelen
21
SFEER
OMGEVING
Verlichting
Kleuren
Materiaal
Klimaat
Muziek
Geur
...
MENSENLIJK
GEDRAG
Omgangs- en
bejegeningvormen
STEMMING
Stimulerend Snoezelen
22
Belang van kleuren
• Kleurensymboliek
– Rood - groen
– Geel - blauw
– Oranje - turkoois
– Geelgroen - violet
• Kritiek
Stimulerend Snoezelen
23
Praktijk
• Verzorgingsmomenten
– Vrije momenten
• Basishouding van Basale Stimulatie
• Bewegingspedagogiek van Veronica
Sherborne
Stimulerend Snoezelen
24
Verzorgingssituaties
•
•
•
•
Hulp
Tijd
Bewuste houding?
Structuur?
• Zindelijkheidstraining, eten en drinken,
beweging, activiteiten en therapie, en vrije
momenten
Stimulerend Snoezelen
25
Vrije momenten
•
•
•
•
•
Ervaring
Rust
Beweging = verandering
Aanraking
Duidelijke overgang: vrij moment begeleide activiteit
Stimulerend Snoezelen
26
Basishouding van B.S.
• Afwisseling van actieve momenten en
rustmomenten
– Bewust en intens spelen
– Ongestoord rusten
– Ritualiseren
Stimulerend Snoezelen
27
Basishouding van B.S.
• Inrichting van de leerruimte
– Sfeer en structuur
– Kleine omhullende ruimtes
• Nissen (Affolter, 1987)
• Snoezelkamertjes (Nielsen)
• Draaifauteuil
– Lichtinval, akoestiek, klimaat, vorm,…
Stimulerend Snoezelen
28
Basishouding van B.S.
• Interactieaanbod
– Relatieopbouw
– Aangepaste communicatievorm
• Deelname aan dagdagelijkse activiteiten
Stimulerend Snoezelen
29
Bewegingspedagogiek van
Veronica Sherborne
• Bewegingservaring
• Essentiële thema’s
• Basisprincipes
– Lichaamsbewustzijn
– Relaties
– Ruimtebewustzijn
Stimulerend Snoezelen
30
Product
•
•
•
•
Kastje
Draaifauteuil
Leidraad
Activiteitenmap
Stimulerend Snoezelen
31
Download