Jaartallen en gebeurtenissen uit de historische context Koude Oorlog

advertisement
Jaartallen en gebeurtenissen uit de historische context Koude Oorlog (1945-1991)
Jaar
Gebeurtenis
1945
Conferentie van Jalta (febr)
1945
Conferentie van Potsdam (juli), Atoombom op Hiroshima (6 aug),
einde WO II (2 sept)
Trumandoctrine, Marshallplan
Blokkade van Berlijn, oprichting NAVO
Uitroepen Volksrepubliek China
Redevoering senator McCarthy over communisten in de
Verenigde Staten
Begin Korea oorlog (1950-1955)
Dood van Stalin
1947
1948-49
1949
1950
1950
1953
Presidenten USA
Leiders USSR
Roosevelt (1933-1945)
Stalin (1928-1953 )
Truman (1945-1953)
Eisenhower (1953-1961)
Chroesjtsjov (1953-1964)
1955
1956
1961
1962
1963
1964
1968
1972
BRD in NAVO, oprichting Warschaupact
Hongaarse opstand, Bestorming van Felix Meritis in Amsterdam
2e Berlijnse crisis, bouw Berlijnse muur
Cuba crisis
‘Ich bin ein Berliner’-toespraak van president Kennedy in Berlijn
Tonkin-resolutie (escalatie oorlog in Vietnam)
Praagse lente
Bezoek Nixon aan China, Salt I ondertekend
1981
1983
1985
1989
Demonstratie tegen kernwapens in Amsterdam
SDI-project
Gorbatsjov wordt de nieuwe leider van de USSR
Val van Berlijnse muur
Kennedy (1961-1963 )
Johnson (1963-1969)
Brezjnev (1964-1982)
Nixon (1969-1974)
Ford (1974-1977)
Carter (1977-1981)
Reagan (1981-1989)
Andropov (1982-1984 )
Tsernenko (1984-1985)
Gorbatsjov (1985-1991)
1991
einde aan het communistisch bewind in de Sovjet-Unie
G.W. Bush (sr.) (1989-1993)
Download