Sociale wetenschappen 3de graad STW

advertisement
Sociale wetenschappen
3de graad STW
Biologische basis gedrag
Eigen ontwikkeling
Leren en ervaren
Cognitie: betekenis geven
Sociaal cultureel: context
= factoren die ons gedrag bepalen
Systeem ‘mens-gedrag en beïnvloedende
factoren’
Samenhang
Interne factoren
Externe factoren
Verschillende componenten studierichting
 Studierichtingsprofiel
Ontwikkelingspsychologie
Basisbeginselen
Ontwikkelingsperioden of fasen
– Baby- en kindertijd
– Jeugdperiode
– Volwassenheid
Lichamelijke, cognitieve en socio-
emotionele ontwikkeling
Ontwikkelingspsychologie
 Thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies
maken van keuzes
communicatie
spel
samenleven
beleven
identiteit
Engagement
….
Pedagogie
 Basisbeginselen
 We bekijken pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar
 Opvoedkunde/pedagogiek: “doet onderzoek naar het gebruik van








gegevens uit de psychologie binnen opvoedings- en leerprocessen
voor schools gebruik, van kinderopvang en voor werksituaties.”
‘pedagogisch handelen’
opvoedingsklimaat/milieu
opvoedingsstijl
opvoedingsmiddelen
rol
pedagogische methode
pedagogische benadering
opvoedingsproject
Pedagogie
Verschillende visies
Binnen verschillende milieus
Dynamisch gegeven
Relatie gedrag - leren
Onbewust gedrag: reflexen
Gedrag leren: conditionering, imiteren, …
Motivatie
Emotie
Gedrag beoordelen
Gedrag beïnvloeden
Samenhang in relatie tot STW
Sociologie:
burger - samenleving
Universele rechten van de mens
Samenleving als systeem
–
–
–
–
Democratisch systeem
Economisch systeem
Sociaal-maatschappelijk systeem
rechtssysteem
Sociologie:
burger - samenleving
Invloed van evoluties
– Maatschappelijk
– Economisch
– technologisch
Participeren als burger in het democratisch
systeem
– Politieke vertegenwoordiging
– Belangengroepen
Sociologie:
burger - samenleving
Participeren in economisch systeem
– Als consument
– Huisvesting, arbeid, verzekering, belasting,…
Participeren in sociaal-maatschappelijk
systeem
– Sociale zekerheid, gezondheidszorg
– Onderwijs, vorming, cultuur, media
– Milieu, welzijn,…
Sociologie:
burger - samenleving
Participeren in rechtssysteem
–
–
–
–
Rechtspraak en rechterlijke organisatie
Rechtbanken
Rechtswinkels
Reglementering
Sociale vraagstukken
Concretiseren
Niet problematiseren
Vanuit actualiteit
Analyse en/of onderzoek vanuit
verschillende benaderingswijzen
4-tal in de 3de graad
Download