Zuur base reactie

advertisement
Zuur base reactie
Zo doe je dat
• Schrijf op welke deeltjes
aanwezig zijn
• Wat is het zuur en wat is de base
• Hoeveel H+ ionen kan het zuur
per deeltje afstaan en hoeveel H+
ionen kan de base per deeltjes
opnemen
• Stel de reactievergelijking op
Stel de vergelijking van de
reactie tussen een oplossing van
zwavelzuur en natriumcarbonaat
• Zwavelzuur oplossing
– H3O+ en SO42─
Natriumcarbonaat oplossing
– Na+ en CO32─
• zuur
H3O+
CO32─
base
• Het H3O+ kan een H+ afstaan.
De base CO32─ kan 2 H+ opnemen
• 2 H3O+ + CO32─ → 2H2O + H2O + CO2
2 H3O+ + CO32─ → 3H2O + CO2
Zuur base reactie
Zo doe je dat
• Schrijf op welke deeltjes
aanwezig zijn
• Wat is het zuur en wat is de base
• Hoeveel H+ ionen kan het zuur
per deeltje afstaan en hoeveel H+
ionen kan de base per deeltjes
opnemen
• Stel de reactievergelijking op
Stel de vergelijking van de
reactie tussen een oplossing van
azijnzuur en natronloog
• Azijnzuur oplossing
– CH3COOH
Natronloog oplossing
– Na+ en OH─
• zuur
CH3COOH
base
OH─
• Het CH3COOH kan een H+ afstaan.
De base OH- kan 1 H+ opnemen
•
CH3COOH +OH─ → CH3COO- + H2O
Download