Stevigheid en bescherming.

advertisement
Stevigheid en bescherming.
• Houtvaten geven vooral stevigheid.
• Maar ook het vocht in de vacuolen.
• Het vocht van de vacuole drukt tegen de
celwand.
• De celwand drukt niet terug.
• Gevolg : stevigheid.
• Dit heet TURGOR.
• Wanneer er meer water verdampt dan er door
de wortels wordt opgenomen, verdwijnt er
water uit de vacuole.
• Er is geen druk meer op de celwand.
• Plant gaat slap hangen.
Bescherming.
• Als een plant veel water verdampt, droogt hij uit.
• De plant kan zichzelf beschermen door :
- Een waslaagje op de opperhuid van stengels en
bladeren.
- Een waslaagje gaat de verdamping tegen.
- Dicht doen van de sluitcellen van de
huidmondjes.
- Dit gaat d.m.v turgor.
• http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthe
se/huidmondjes.html
• De huidmondjes liggen bijna altijd aan de
onderzijde van de bladeren.
• Daardoor kan de wind de waterdamp minder
goed afvoeren.
• Planten in een droge omgeving hebben:
- Weinig huidmondjes.
- Huidmondjes liggen diep in de bladeren.
- Bladeren zijn behaard/stekels
Download