Elektriciteit - techniek-secundair

advertisement
Elektriciteit
De stroomkring
Er zijn 3 dingen nodig:
 Een spanningsbron
 Stroomdraden
 Verbruiker.
Geleiders en isolatoren
 Metalen laten de stroom door:
 Metalen zijn dus geleiders
 Stoffen die de stroom slecht door laten zijn
isolatoren.
 Plastic, rubber en glas
zijn isolatoren.
Schakelaar
 Alleen in een gesloten stroomkring kan
een stroom lopen
 Met een schakelaar onderbreek je een
stroomkring.
spanningsbron
 Een spanningsbron levert de
elektrische energie
 De eenheid van spanning is
Volt (V)
 Batterij, accu, dynamo,
generator.
Serieschakeling
 Ieder lampje krijgt slechts een deel van de spanning.
 Alle lampjes branden dus zwak.
 Als er 1 lampje defect is branden de andere lampjes ook niet.
 Vb.: Kerstboomverlichting.
Parallelschakeling
 Ieder lampje krijgt evenveel spanning van de bron.
 Alle lampjes branden dus sterker.
 Als er 1 lampje defect is, branden de andere lampjes wel.
 Vb.: Apparaten thuis.
Download