Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie

advertisement
Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie, 1e helft 2016
t/m 2e helft 2016
Bedrijfsinformatie:
Bedrijfsnaam:
Dikkerboom Betonboringen BV
KvK nummer:
30070585
Sector:
Bouwnijverheid
Locatie:
Hoofdlocatie
Adres:
Westkanaaldijk 5-01, 3542DA,
Utrecht
Telefoon:
0302424020
E-mail:
[email protected]
Website:
http://www.dikkerboom.nl
Contactpersoon
Functie:
FTE's:
113
Omzet:
€ 11.600.000,00
C02 emissiefactoren:
Versie:
CO2 emissiefactoren
Datum:
01-01-2015
Organisatie omschrijving:
Invloed van onzekerheden in de
nauwkeurigheid van GHG-emissie- en
verwijderingsgegevens:
Geen onzekerheden
Co2 uitstoot per scope:
scope1
Brandstofverbruik (lease)wagenpark bedrijfswagens: personenauto Benzine (E95)
(NL)
69.16 ton*
Brandstofverbruik (lease)wagenpark bedrijfswagens: personenauto Diesel (NL)
1075.91 ton*
Brandstofverbruik (lease)wagenpark bedrijfswagens: personenauto LPG
(>1400kg)
0.03 ton*
Aardgas Ingekocht gas
35.66 ton*
Overige energiedragers voor andere
doeleinden dan vervoer Propaan
1.32 ton*
Totaal:
1182.08 ton*
scope2
Verificatie verklaring:
Nog geen verificatie verklaring beschikbaar
Zakelijk verkeer - Privéauto Brandstof
onbekend
3.38 ton*
Grijze stroom Grijze stroom
40.23 ton*
Totaal:
43.61 ton*
Gegenereerd op 01-06-2017. CO2 berekentool v3.0, database v3.0
Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie, 1e helft 2016
t/m 2e helft 2016
* ton CO2 equavalenten.
Gegenereerd op 01-06-2017. CO2 berekentool v3.0, database v3.0
Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie, 1e helft 2016
t/m 2e helft 2016
Co2 uitstoot per FTE:
1e helft 2016
5.42 ton*
2e helft 2016
5.42 ton*
Jaar
10.85 ton*
Co2 uitstoot per € 100.000,-
* ton CO2 equavalenten.
Wijzigingshistorie
Datum Betreft periodes Aangepast door Omschrijving wijzigingen
Gegenereerd op 01-06-2017. CO2 berekentool v3.0, database v3.0
1e helft 2016
10.57 ton*
2e helft 2016
10.57 ton*
Jaar
10.57 ton*
Download