Notice d*évaluation de la clause sociale par le bénéficiaire

advertisement
Evaluatie van de sociale clausule door de begunstigde
Naam van de persoon aangeworven via de
sociale clausule
Duur van de aanwerving of de stage in
werkdagen
Referenties van de overheidsopdracht
Naam van de aanbestedende overheid
1
Aard van de prestaties gedurende de
indienstneming volgens het aantal uren
2
3
4
Werd ik voldoende omkaderd tijdens mijn
indienstneming
Ja, helemaal
Ja, maar dit had geen meerwaarde
Neen, onvoldoende
Helemaal niet
Ja, nieuwe technische vaardigheden
Heb ik nieuwe vaardigheden verworven?
Ja, een betere ervaring in teamwerk
Ja, een betere kennis van de sector
Neen, deze indienstneming was niet afdoend
Heeft de werkgever u een aanwerving met
arbeidsovereenkomst aangeboden na afloop
van de voorziening “sociale clausule”?
Ja, er werd mij een overeenkomst aangeboden
Ja, maar er werd geen enkele beslissing genomen
Neen, er werd mij niets aangeboden
Werd er u voorgesteld om een opleiding te
volgen?
Ja, er werd mij een overeenkomst aangeboden en
heb deze aanvaard
Ja, er werd mij een overeenkomst aangeboden,
maar heb deze geweigerd
Ja, maar er werd geen enkele beslissing genomen
Neen, er werd mij niets aangeboden
Bent u over het algemeen tevreden met uw
ervaring met de sociale clausule?
Ja, helemaal
Gemiddeld
Onvoldoende
Helemaal niet
Download