Oorontsteking en oorverzorging

advertisement
www.virbac.nl
Oorontsteking en oorverzorging
Oorontsteking
Ontsteking van de uitwendige gehoorgang komt erg vaak voor bij honden. Ziekteverwekkers als
bacteriën en gisten die hierbij vaak in het oor gevonden worden moeten wel bestreden worden,
maar zijn meestal niet de veroorzakers van de oorontsteking. Ze kunnen een oorontsteking
behoorlijk verergeren, maar er moet nog wel gezocht worden naar een oorzaak.
Oorzaken van oorontsteking
Bij veel honden is een vorm van allergie de oorzaak van de oorontsteking. De
binnenkant van de oren is namelijk bekleed met huid, dus een allergie kan ook
in een oorontsteking tot uiting komen. Honden met een allergie hebben vaak
een oorontsteking aan beide oren.
Vreemde voorwerpen zoals grasaren kunnen zelfs door het trommelvlies gaan,
in het middenoor terechtkomen en daar ook een ontsteking veroorzaken.
Verder kan een oorontsteking veroorzaakt worden door oormijt (erg kleine
spinachtige parasiet) en er zijn nog wat andere minder voorkomende oorzaken.
Gezonde gehoorgang
Er zijn bepaalde factoren die een oor gevoeliger kunnen maken voor het ontstaan van een
ontsteking. Zo kunnen een stijging van de temperatuur en luchtvochtigheid (zwemmen) de kans op
ontsteking verhogen. Van honden met hangoren is ook bekend dat ze makkelijker problemen krijgen.
Haren in de oren zijn in tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt niet problematisch, tenzij de hond
al een ontsteking heeft en de haren oorsmeer en/of vuil vasthouden wat dan niet het oor uit kan.
Hoe herken ik oorontsteking?
Een hond met oorontsteking zal in het algemeen vaak schudden met de kop en veel krabben aan het
ontstoken oor en soms over de grond schuren met het ontstoken oor. Het ontstoken oor kan ook
pijnlijk zijn en men mag er vaak niet aanzitten.
Zodra er een vermoeden is van een oorprobleem is het zaak om naar de dierenarts te gaan voor
diagnose en behandeling.
Een dierenarts zal door middel van een onderzoek met de oorspiegel
vaststellen waardoor de oorontsteking veroorzaakt wordt. Als er veel
oorsmeer of andere viezigheid in het oor zit (bijvoorbeeld pus) kan het zijn dat
de dierenarts eerst het oor moet spoelen om te kunnen zien wat de oorzaak
van de ontsteking is. Er wordt dan een lauwwarme vloeistof onder druk in het
oor gespoten. Het oor wordt dan van binnen veel schoner, waardoor
oorzalven meer effect hebben.
Ontstoken gehoorgang
In sommige gevallen blijkt pas na het spoelen dat er sprake is van poliepen of tumortjes in de
gehoorgang. Onder het opgehoopte vuil dat verwijderd is, komen ze dan tevoorschijn.
In hardnekkige of chronische gevallen is het raadzaam om een kweek van de inhoud van het
(probleem)oor naar het laboratorium te sturen en gelijktijdig een antibiogram te laten uitvoeren. Dit
laatste houdt in dat er ook gekeken wordt naar de gevoeligheid van de ziekte verwekker voor een
bepaald antibioticum zodat gericht een antibioticum en/of antischimmelmiddel in het oor kan
www.virbac.nl
worden toegepast. Dit laboratoriumonderzoek is nodig om nodeloze verlenging en verergering van
de problematiek te voorkomen. Bovendien wordt voorkomen dat sommige ziektekiemen ongevoelig
(resistent) worden voor bepaalde antibiotica.
Wat gebeurt er als behandeling achterwege blijft
De verwaarlozing van een oorontsteking, dat wil zeggen het niet of te laat de hulp inroepen van de
dierenarts, kan leiden tot het dichtwoekeren van de gehoorgang. De gehoorgang is dan zo nauw
geworden dat schoonmaken vrijwel niet meer mogelijk is. Ook de ontstekingsproducten, zoals pus of
teveel oorsmeer kunnen dan niet meer goed afgevoerd worden. Het oor stinkt en is meestal zeer
gevoelig. In dit stadium is er nog maar één oplossing, namelijk het weghalen van het gehele
oorkanaal, inclusief het trommelvlies. Het gehoor is dan sterk verminderd, maar dat is bij dit soort
ernstige oorontstekingen toch al het geval. Dit wordt vooral gedaan wanneer de vernauwing heel
ernstig is of wanneer er tumoren in de gehoorgang groeien.
Wat kunt u zelf doen?
Controleer de oren van uw hond regelmatig. Als de oren vies zijn, kunnen deze, in overleg met de
dierenarts, eventueel worden gereinigd met een speciale oorreiniger voor de hond, die
antimicrobiële en anti-irriterende eigenschappen heeft. De speciale oorreiniger is verkrijgbaar bij uw
dierenarts. Deze kan u ook adviseren of de oorreiniger nodig is bij uw hond en hoe deze dan
toegepast dient te worden.
Volg altijd nauwkeurig de adviezen van de dierenarts op na het vaststellen van de diagnose
oorontsteking en raadpleeg tijdig de dierenarts wanneer de ontsteking ondanks behandeling niet
over wil gaan!
Kijk voor meer informatie over de oorverzorgingsproducten op www.virbac.nl
Download