De chronische pijnpatiënt en zijn omgeving

advertisement
De chronische pijnpatiënt
en zijn omgeving
Minisymposium “Pijn bij ouderen”
Nathalie Cardinaels
klinisch psychologe / gedragstherapeute
Multidisciplinair Pijncentrum
1
Overzicht






Verklaringsmodellen
Pijn bij jonge versus oude(re) volwassenen
Onderbehandeling bij ouderen
Psychosociale risicofactoren
Misvattingen
Praktische adviezen
Verklaringsmodellen

Bio-psycho-sociaal model
Biologisch
PIJN
Psychologisch
Sociaal
Verklaringsmodellen
Dingemans,
1990
Verklaringsmodellen
Dingemans,
1990
Pijn bij jonge(re) vs. oude(re) volwassenen
Veel overeenkomsten, toch ook verschillen






pijnervaring en -reactie
uitgebreidheid
verloop
totale pijn
psychosociale stress
context
Onderbehandeling bij ouderen
Redenen onderbehandeling van pijn





zintuiglijke, cognitieve en psychische problemen
terughoudendheid
woordarmoede
andere betekenis woorden
geheugenstoornissen
Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate, Universiteit Gent
Psychosociale risicofactoren






Persoonlijkheid
Attitude
Overtuigingen pijn
Coping en pijngedrag
Context
Omgeving
Misvattingen

Pijn “hoort erbij”

Depressie “hoort erbij”

Pijnbeleving ↓

Te oud voor gedragsverandering

Wil toch niet meewerken

Klagen = aandacht zoeken
Turk en Gatchel (2002)
Praktische adviezen





Leef je in
Luister
Erken de pijn
Cognitieve gedragstherapie
Zingeving
Praktische adviezen
Mantelzorg?
Zorg ook goed voor jezelf!
"Pijn is wat degene die pijn heeft,
zegt dat het is.
En het bestaat
telkens als hij zegt dat het bestaat.”
(McCaffery, 1979)
Contact
Nathalie Cardinaels
klinisch psychologe, gedragstherapeute
011-30 96 33
[email protected]
Jessa Ziekenhuis
Campus Virga Jesse
Multidisciplinair Pijncentrum
Stadsomvaart 11
B-3500 Hasselt
Download