overzicht spelvormen

advertisement
OVERZICHT SPELVORMEN
Als basis zijn er 2 spelvormen: strokeplay en matchplay. Deze zijn weer onder te verdelen in serieuze wedstrijd en
gezelligheidswedstrijd . Onderstaand een overzicht
Strokeplay serieus:
Single: Elke speler speelt zijn eigen bal. Na 18 holes worden de slagen opgeteld. De speler met de laagste bruto
score (of laagste netto score in geval van handicapverrekening) wint.
Stableford: Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap van de speler: Bij 1 slag boven de netto-par krijgt
men 1 punt, bij netto-par 2 punten, bij 1 slag onder de netto-par 3 punten en bij 2 slagen onder de netto-par 4
punten. De speler met de meeste punten wint.
Tegen par: Wanneer een speler minder slagen dan de netto-par over een hole doet, noteert hij een + Bij
evenveel slagen als de netto-par een 0 Bij meer slagen een – De speler met de meeste plussen is winnaar.
Foursome: Twee spelers spelen 1 bal, die om beurten (dus ook van de tee), wordt geslagen. Bepaling handicap:
tel beide hcps op en deel door 2 en rond af naar boven. Winnaar zijn de 2 spelers met de laagste netto score.
Eclectic: Na een ronde kiest een speler de beste 9 holes eruit. De speler ontvangt de helft van zijn
handicapslagen.
Four ball: 2 spelers vormen een team, waarbij ieder zijn eigen bal speelt. De laagste netto score op een hole van 1
van de partners is dan de score van de hole. Voor de andere 2 spelers in deze flight geldt hetzelfde. Wanneer 2 of
meer spelers (van alle deelnemers) dezelfde score hebben, wint de speler die
· de laagste handicap heeft, of
· het resultaat van de laatste 9 holes geeft de doorslag, of
. wanneer dit nog geen winnaar op levert ga je terug naar de laatste 6, of
3 of allerlaatste hole.
Noot: de commissie moet voorafgaand aan de wedstrijd bepalen welke methode wordt gevolgd. Alleen de
wedstrijden 1en 2 zijn qualifying
Strokeplay gezelligheidswedstrijd:
Tegen bogey:
Werkt hetzelfde als “tegen par”, maar er mag 1 slag meer per hole gedaan worden. Dan wordt het wat vriendelijker
en is de druk er wat af.
Greensome:
2 spelers slaan allebei af en daarna wordt er gekozen met welke bal zij verder gaan, welke om beurten wordt
geslagen tot die ene bal in de hole is. De handicap kan op 2 manieren worden bepaald:
· handicaps van 2 spelers optellen, door 2 delen en naar boven afronden of,
· hcp van de slechtere speler vermenigvuldigen met 0,4 en van de betere met 0,6. Deze uitkomsten optellen en
naar boven afronden.
Winnaar zijn de 2 spelers met de laagste netto score
Superball:
Alle spelers slaan af. De tweede slag wordt gedaan vanaf de plek waar de beste bal lag. En zo verder. Geen
handicap toepassing.
Matchplay serieus:
Single:
Het verschil in handicap tussen 2 spelers wordt berekend. Dan neem je hier ¾ van. De uitslag hiervan geef je aan
de slechtste speler. Op de scorekaart markeer je a.h.v. de stroke-index op welke holes de slechtere speler zijn
handicapslagen kan gebruiken.Winnaar is 1 van beide spelers die de meeste holes heeft gewonnen.
Four ball better ball:
Dit is de aardigste matchplay vorm: 2 spelers spelen hun beste bal tegen de beste bal van de andere 2 spelers en
krijgen daarvoor een punt.
De handicap van de beste speler per team wordt op 0 gesteld. De handicap van de 2 anderen wordt verlaagd met
de eigenlijke handicap van de beste speler. De uitkomst hiervan wordt met ¾ vermenigvuldigd en die slagen vallen
op de desbetreffende stroke-indexen/holes.
Winnaar is het team met de meeste punten.
Foursome:
2 spelers spelen tegen 2 tegenstanders. Beide kanten spelen met 1 bal. De handicap per kant is de som van beide
hcp’s te vermenigvuldigen met 3/8. Per kant wordt om beurten afgeslagen: A op de oneven, B op de even holes.
Mexicaantje:
3 spelers. De winnaar krijgt 4 punten, de tweede 2 punten en de derde nul. Wanneer 2 spelers gelijk spelen worden
de 6 punten gedeeld. Handicap verrekening vindt plaats ten opzichte van de beste speler.
Skins:
De leukste vorm van matchplay want hier wordt om geld gespeeld.
Iedere speler speelt zijn eigen bal, bij de afslag wordt een bepaald bedrag in de pot gedaan. Als een speler de hole
wint van alle andere spelers, wint hij die pot. Is er meer dan 1 winnaar, dan blijft de pot staan. Bij de volgende afslag
wordt dus om het dubbele bedrag gespeeld. De handicapverrekening vindt plaats ten opzichte va n de beste speler.
Matchplay gezelligheid:
Greensome:
Hetzelfde als foursome, maar: alle spelers slaan en daarna gaan de kant met een door hen gekozen bal door.De
speler wiens bal niet gekozen wordt, slaat de tweede slag. Daarna gaat met om beurten door. Handicapverrekening:
per kant wordt de beste speler met 0,6 en de slechtste met 0,4 vermenigvuldigd. De verkregen getallen worden
opgesteld en op een rond getal afgerond. De voorgift is ¾ van het verschil van de handicaps van beide kanten.
Sunningdale:
De spelers beginnen zonder handicapverrekening. Telkens wanneer 1 der spelers “twee of meer up” is, geeft hij zijn
tegenstander op de volgende hole 1 slag. Hij blijft dit doen totdat zijn voorsprong nog maar 1 up is.
Bisque:
Twee kanten spelen tegen elkaar met een handicapverrekening van 3/8 dit keer. De kant die slagen krijgt bepaalt op
welke holes zij die slagen willen nemen, echter, zij doen dit pas als de hole is uitgespeeld, maar voordat ze de green
hebben verlaten.
Download