Gaswisseling en uitscheiding

advertisement
 Naamgeving en ligging v.d. onderdelen
ademhalingstelsel/uitscheiding mens.
 Luchtwegen
 Nieren
 Lever
 Werking longblaasjes
 Transport van zuurstof m.b.v. rode bloedcellen
 Ademhaling
 Uitscheiding
 Lever werking
 Nier werking
Bioplek (oefening)
Ademhalen
 Zuurstofspanning
 pO2
 Koolstofdioxidespanning
 pCO2
 Hemoglobine ->
Oxyhemoglobine
 Hb+O2 ↔ HbO2
Bioplek
Longblaasjes
 Het verversen van de lucht in
de longen
 Longvlies en borstvlies
 Laagje vloeistof
 Blijft plakken –Adhesie/
vacuum.
 Gat in je long
 Klaplong
Spieren, ademhaling
 Binnenste tussenribspieren
 Buitenste tussenribspieren
 Borstademhaling
 Middenrifademhaling
 Rustig ademen
 Elasticiteit van de buikwand
 Druk in de buikholte
 Ademvolume
 Ingeademde hoeveelheid lucht (o,5l)
 Ongeveer 150 ml lucht blijft in de dode ruimte
 Bronchiën, luchtpijp en keel.
 Maximale inademing (3,1l)
 Vitale capaciteit
 Max. verversbare lucht in 1x.
 Co2 niveau in je bloed
 Aorta/halsslagader
 Waarom in de halsslagader?
 Signaal naar
ademhalingscentrum
 Hyperventilatie
 Laag Co2 gehalte
 Licht in je hoofd
 Poortader
 Galblaas
 Galweg
 Leverslagader
 Holle ader
 Positie in het lichaam
 Zeshoekig leverlobjes
 1mm afmeting
 Galgangen
 Afvoer geproduceerde gal
 Tak van de leverader
 Onderste holle ader
 De levercellen wisselen stoffen

 Glucoseregulatie
 Koolhydratenwisseling
 Eiwitstofwisseling




Vorming plasma-eiwitten
Omzetting van sommige aminozuren
Afbraak aminozuren
Stikstofhoudende stoffen -> Ammoniak -> Ureum
 Vetstofwisseling
 Opslag en afbraak van vetten (Cholestrol)
 Opname en afbraak van gifstoffen
 Alcohol drugs en andere medicijnen.
 Nierslagader
 Nierader
 Bijnieren
 Hormoonklier
 Nierbekken
 Verzameling urine
 Niermerg
 Nierschors
 Nefronen
 Let op:
 Ligging nefronen
 Loop van de bloedvaten
 Verloop van het bloed
 Glomerulus
 Kluwe van bloedvaten
 Concentratie verschillen
 Osmolariteit
 Hoofddoel:
 Opname van water en
zouten
 Tabel 2:
Stoffenconcentraties
Download