smoelenboek met mailadressen

advertisement
Onderwijs
Provinciaal-romeinse archeologie,
antieke numismatiek, uitwerking
en publicatie van opgravingen,
veldwerk Noordwest-Europa
Dr. Joris Aarts
universitair docent
Geld en erfgoed
-
Onderzoek
[email protected]
Academische vaardigheden
Onderzoek
Neolithisering; de introductie van
landbouw en veeteelt in het 7e
en 6e millennium v.Chr.
[email protected]
Onderwijs
Begeleiding veldwerk
Bert Brouwenstijn
medewerker audiovisuele
technieken
Geldstromen in de Nederlandse
archeologie en erfgoedsector
Netwerken en connecties tussen
het Egeïsche gebied en Italië in
1250-1000 v.Chr.
Onderwijs
Drs. Elisha van den Bos
PhD student
Onderzoek
[email protected]
Onderwijs
Drs. Kimberley van den
Berg
PhD student
Uitwisseling en monetarisering in
de late IJzertijd en Romeinse
periode, het rurale grafritueel in
het Nederrijnse gebied
[email protected]
Onderwijs
Prof. dr. Jos Bazelmans
hoogleraar Archeologische
Monumentenzorg
Onderzoek
[email protected]
Onderzoek
regie audiovisuele technieken
Onderwijs
-
Drs. Ruben Brugge
PhD student
Onderzoek
Maritiem landschap Zuid-Euboia
(Gr.) in de Oudheid
[email protected]
Onderwijs
-
Drs. Evelien de Bruin
studieadviseur
-
[email protected]
Onderwijs
Mediterrane archeologie,
Landschaps-archeologie
Erfgoedstudies
Prof. dr. Gert-Jan Burgers
hoogleraar Mediterrane
archeologie
Onderzoek
Onderzoek
Protohistorisch en Romeins Italië,
erfgoed, landschapsstudies
[email protected]
Onderwijs
Griekse archeologie, Mediterrane
protohistorie, Griekse kolonies en
inheemse culturen Italië,
Mediterraan veldwerk
Onderzoek
Griekse wereld tijdens overgang
Late Bronstijd naar Vroege IJzertijd,
Griekse kolonisatie en interregionale contacten, Homerische
archeologie
Prof. dr. Jan Paul Crielaard
hoogleraar Mediterrane preen proto-historische archeologie
[email protected]
Onderwijs
Romeins Gallië en de Germaanse
provincies, Romeins leger,
cultusplaatsen
Dr. Ton Derks
universitair docent
Romeinse archeologie
[email protected]
Onderzoek
Religie en rituelen, integratie
inheemse samenlevingen in
Romeinse wereld, epigrafie
Onderwijs
Oude Geschiedenis, Hellenisme,
Godsdiensten van de Oudheid,
antieke historiografie
Dr. Jan-Jaap Flinterman
universitair docent Oude
Geschiedenis
Archeologie van het oude Nabije
Oosten, Europese prehistorie
Prehistorie van Nederland
Ecologische archeologie
Onderzoek
Landschapsreconstructies,
paleogeografie, GIS
Onderzoek
Zoöarcheologie, Nederlandse
rivierengebied, bevoorrading
Romeinse leger
[email protected]
Onderwijs
Opgravingsmethodologie
Dr. Stijn Heeren
onderzoeker
Prehistorie van Anatolië,
prehistorie van Zuid-Nederland,
landschapsarcheologie
[email protected]
Onderwijs
Dr. Maaike Groot
onderzoeker
Onderzoek
[email protected]
Onderwijs
Drs. Mark Groenhuijzen
PhD student
Griekse wereld in de Vroege
Keizertijd, Tweede Sofistiek
j.j.fl[email protected]
Onderwijs
Dr. Fokke Gerritsen
universitair docent,
onderzoeker
Onderzoek
[email protected]
Onderzoek
Laat-romeinse periode Nederland
en België, Romanisering,
archeologie rurale bewoning
Onderwijs
Veldcursus, archeologisch veldwerk
Drs. Anne van Hilst
onderwijs- en
onderzoeksmedewerker
Onderzoek
Romeinse nederzetting in
Veldhoven
[email protected]
Onderwijs
-
Drs. Jamie Joyce
PhD student
Onderzoek
Landbouw in het Nederlandse
Limesgebied, archeobotanie,
zoöarcheologie, paleoeconomische reconstructies
[email protected]u.nl
Onderwijs
Archeometrie, materiaalpracticum
Prof. dr. Henk Kars
hoogleraar Archeometrie
Landschapsarcheologie, ruimtelijke
beeldvorming, Man and Climate,
perspectives on Ancient landscapes,
research seminar
Onderzoek
Geoarcheologie, geologie,
sedimentologie, interdiscplinair
onderzoek
[email protected]
Onderwijs
-
Drs. Stefan Kooi
PhD student
-
[email protected]
Onderwijs
Dr. Sjoerd Kluiving
universitair docent
Geo-archeologie
Onderzoek
[email protected]
Onderzoek
Regionale communicatieroutes te
land in Zuid-Euboia
Onderwijs
Ecologische archeologie
Dr. Daphne Lentjes
onderzoeker
Mediterrane archeologie,
Mediterrane pre- en protohistorie, Vroege IJzertijd en
Archaïsch Griekenland,
Constructing Images of the Past
(Crete)
Erfgoed
ICT toepassingen in de archeologie
cartografie, publicatie opgravingen
Onderzoek
Erfgoed en ruimte, Europese
cultuurlandschappen
Onderzoek
Publicatie opgravingen
[email protected]
Onderwijs
Prehistorie van Nederland en WestEuropa, Romeins NoordwestEuropa
Prof. dr. Nico Roymans
hoogleraar Westeuropese
archeologie
Griekse archeologie, Vroege
IJzertijd op Kreta, prehistorisch en
perioikisch Laconië, Oriëntalisering,
heiligdommen en culten
[email protected]
Onderwijs
Drs. Benno Ridderhof
docent NoordwestEuropese archeologie
Onderzoek
[email protected]
Onderwijs
Prof. dr. Hans Renes
hoogleraar Erfgoedstudies
archeobotanie, reconstructies
Mediterrane landschappen,
1e millennium v.Chr. Griekenland
en Italië
[email protected]
Onderwijs
Dr. Mieke Prent
universitair docent
Mediterrane archeologie
Onderzoek
[email protected]
Onderzoek
Archeologie van Kelto-germaanse
maatschappijen, Keltische
numismatiek, etniciteit en ethnogenese in het Romeinse Rijk, villalandschappen, landschapsarcheologie, conflictarcheologie
Onderwijs
-
Drs. Max van der Schriek
PhD student
(Moderne) conflictarcheologie,
landschapsbiografie, herinneringslandschappen, erfgoed van de
Tweede Wereldoorlog
[email protected]
Onderwijs
Man and Climate
Prof. dr. Bert van der Spek
emeritus hoogleraar
Oudheidkunde
-
Onderzoek
[email protected]
Research Design 2
Onderzoek
Landschapsarcheologie,
methodologie surveys, predictive
modelling, GIS, ruimtelijke analyses
statistiek, erfgoed
[email protected]
Onderwijs
-
Prof. dr. Douwe Yntema
emeritus hoogleraar
Mediterrane archeologie
Geschiedenis oude Nabije Oosten,
Hellenistische periode West-Azië,
interactie Grieken en Babyloniërs
Landschapsarcheologie,
Mediterrane archeologie, airborne
remote sensing
Onderwijs
Dr. Philip Verhagen
onderzoeker
Onderzoek
[email protected]
Onderwijs
Drs. Anke Stoker
PhD student
Onderzoek
[email protected]
Onderzoek
Archeologie Zuid-Italië, Griekse
kolonisatie, romanisatie
Download