Geschiedenis

advertisement
Geschiedenis
Omgaan met geschiedenis
Geschiedenis = werken met ruimte
De aarde, de leefruimte van de mens
De ruimte in het verleden studeren
Het verleden in kaart brengen
1. De aarde, de leefruimte vd mens
Aarde = de ruimte waarin de mens leeft
Bestaat uit 2 grote delen
 maritieme ruimte (de zee)
 continentale ruimte (het land)
1. De aarde, de leefruimte vd mens
MARITIEME RUIMTE
 kustbewoners leefden van de zee
 visvangst & zeehandel
 doorheen de eeuwen: aanleg havens
1. De aarde, de leefruimte vd mens
CONTINENTALE RUIMTE
 Eerst: voedsel verzamelen & jacht
 Werden boeren
 vruchtbare gronden -> akkers
 bouwden dorpen
Handelaars: stichten steden
 goed bereikbaar via land- & waterwegen
1. De aarde, de leefruimte vd mens
Ontstaan van 2 verschillende ruimtes:
 Landelijke ruimte
 natuurgebied
 akkerland
 Stedelijke ruimte
2. De ruimte in het verleden studeren
Historicus beschrijft :
levenswijze van de mensen
Bestudeert dus ook de ruimte waarin ze
leefden
Net als tijd heeft ook ruimte grote invloed op
manier van Leven
2. De ruimte in het verleden studeren
Een lokale ruimte
 een plein, dorp of stad
 Een regionale ruimte
 Vlaanderen, Middellandse-Zeegebied, Het Oude
Oosten
 De mondiale ruimte
 de wereld
3. Het verleden in kaart brengen
Historische kaarten
 geeft bepaalde toestand in het verleden weer
 toont evolutie voer verschillende jaren of eeuwen
 kaarten die een historische toestand of evolutie
combineren met aanvullende informatie
Download