Arrangementenkaart SO Rekenen Groep 5

advertisement
Arrangementenkaart SO
Arrange
ment
Extra
A
Basis
B
Niveau
leerlijn
Toetsing
(wanneer/hoe?)
7
Maatwerk groen 2 blok 4 t/m 8 (R)
Maakt optelsommen met getallen t/m 10
Maakt aftreksommen met getallen t/m 10
Telt synchroon tot 20
SO Rekengroep midden
Methode Maatwerk
De Rekenboog
De Rekenlijn
Het Rekenmannetje
Twee keer per jaar
methodegebonden
toetsen
5 uur
8
Maatwerk groen 3 (R)
Maakt sommen met getallen t/m 20
SO Rekengroep hoog
5
Maatwerk groen 1 blok 3 en 4 (R)
Oriëntatie in de getallen t/m 10. Oefenen met de getallen t/m 10
SO Rekengroep begin
Methode Maatwerk
De Rekenboog
De Rekenlijn
Het Rekenmannetje
Twee keer per jaar
methodegebonden
toetsen
5 uur
Prentenboeken:Sorteren ;Cijfers;Tellen;
Tijd; Maten; Tegenstellingen
Knoop het in je oren
Rekenen:reken/telactiviteiten bij Knoop
het in je oren.
Educatieve CD rom Tellen groep 1-2
De Rekenboog
De Rekenvoorbereiding
Rekenavonturen
Het Rekenmannetje
Twee keer per jaar
methodegebonden
toetsen
5 uur
Domein Communicatie
Iedere drie
maanden
evalueren
5 uur
2
3
Zeer
Intensief
C/MG
Leerlijn:Rekenen
Methode en materialen
en organisatie
6
Intensief
C
Groep: 5 (Leeftijd 11 en 12 jaar)
Concreet leerdoel
P6
Maatwerk groen 2 blok 1 t/m 3(R)
Maakt optelsommen met getallen t/m 5
Maakt aftreksommen met getallen t/m 5
Tellen tot 20
SO Rekengroep midden
Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen)
Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen (tellen met blokjes)
Kan voorwerpen sorteren naar vorm
Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen)
Imiteert synchroon tellen
Begrijpt de begrippen veel/ weinig, groot/ klein.
Kent de symbolen 1 t/m 5 en snapt de relatie tussen getal en symbool.
Kan voorwerpen sorteren naar kleur
Leerlijnen Plancius
leertijd
Download