WELKOM IN GROEP 4A

advertisement
WELKOM IN GROEP 4/5B
DE JUFFEN
MAANDAG T/M VRIJDAGOCHTEND
Linsey van Haastregt
VRIJDAGMIDDAG
Femke Lammerse
WERKEN VANUIT DOELEN
Groep
4
Rekenen
Dle 1015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Automatiseren
+ en – tot 10
Inzicht hebben
in
getalstructuur
tot 100
Vlot hanteren
getallenrij tot
100
Getallen tot
100 aflezen en
opschrijven
Optellen tot
100 zonder
overschrijding
tiental
Aftrekken tot
100 zonder
overschrijding
tiental
Automatiseren
tot 20 met en
zonder
overschrijding
tiental
Automatiseren
tafels /
deeltafels 1, 2,
3, 5 en 10
Lijnen meten
(cm) met
liniaal
Herkennen
/benoemen
munten en
biljetten
Technisch lezen /
begrijpend lezen
-
-
Groep
5
Beheersen van Dle 20AVI M4
25
Voorspellen
van
handelingsverl
oop op grond
van stukje
tekst
Herkennen
van
informatieve,
verhalen,
instructieve
teksten
Rekenen
Technisch lezen / begrijpend lezen
*Vlot hanteren getallenrij tot 1000
*Tellen met sprongen 1,10,100
*Klokkijken (analoog) hele klok
*Cijferend optellen zonder
overschrijding tiental
*Cijferend aftrekken zonder lenen
*Plaatsen van mm, cm, m, km in
context
*Heeft ruimtelijk inzicht
*Optellen en aftrekken met
tientallen en honderdtallen
*Beheersen van AVI M5
*Herkennen van informatieve verhalen,
instructieve teksten
*Tekstsoort voorspellen op basis van titel
*Tekstinhoud voorspellen op basis van
titel
*Volgorde aangeven in stukjes tekst
*Vragen en antwoorden combineren
VAN DOELEN NAAR GROEPSPLAN
Groepsplan 4
Zomervakantie tot kerstvakantie
Basisaanpak: activiteiten en
materialen
Doelen:
Lezen gr. 4

- Beheersen van
AVI M4
- Voorspellen van
handelingsverloop
op grond van
stukje tekst
- Herkennen van
informatieve,
verhalen,
instructieve
teksten
Methode Estafette:
Aanpak 1(risico):
Aanpak 2 (basis):
Aanpak 3(plus):
Subgroep Evaluatie
jes
(namen);
bedoeling
en
specifiek
e aanpak
WAT IS ER ALLEMAAL NIEUW?
 Nieuwe onderdelen: Groove Me, natuur en techniek, 5
woorden dictee
 Groepsdoorbrekend werken
(niveau en groep)
 Coöperatieve werkvormen
WAT NOG MEER IN GROEP 4/5?
 Gym (dinsdag en donderdag)
 Vulpen
 Boekbespreking
 Huiswerk (groep 5)
 Geschiedenis/aardrijkskunde
 Spreekbeurt/boekbespreking
Afsluiting
 Klassenouder(s)
 Vragen?
 Snuffelen in de boeken
Download