Ma Leraar VHO in de Taalvakken 2017

advertisement
Ma Leraar VHO in de Taalvakken 2017-2018
RH/04072017
Ma Leraar VHO in de Taalvakken, specialisatie Engels
jaar 1
periode 1
periode 2 en 3
periode 4
periode 5
periode 6
Genre Design
(6 ec)
English as a
Second
Language
(6 ec)
Didactiek 1
(6 ec)
Didactiek 2
(6 ec)
Narrativiteit
(6 ec)
Postcolonial
Language and
Literature
(6 ec)
Praktijk 1
(6 ec)
Praktijk 2
(9 ec)
Narratology
(6 ec)
jaar 2
Praktijkonderzoek 1
(3 ec)
Praktijk 3-1
(9 ec)
Praktijk 3-2
(6 ec)
Didactiek 3
(9 ec)
Praktijkonderzoek 2
(6 ec)
Thesis
(18 ec)
Language
Awareness
(6 ec)
of
ICT en
Taalonderwijs
(6 ec)
English Text
Analysis
(6 ec)
Ma Leraar VHO in de Taalvakken, specialisatie Frans
jaar 1
periode 1
periode 2 en 3
periode 4
periode 5
periode 6
Literair vertalen
(6 ec)
L’art de se
conduire en
classe
(6 ec)
Didactiek 1
(6 ec)
Didactiek 2
(6 ec)
Narrativiteit
(6 ec)
Introduction
au FLE:
Langue,
histoire et
apprentissage
(6 ec)
Praktijk 1
(6 ec)
Praktijk 2
(9 ec)
Grammaire
contrastive
néerlandaisfrancais
(6 ec)
jaar 2
Aangeboden in
2018-2019
Praktijkonderzoek 1
(3 ec)
Ma Leraar VHO in de Taalvakken, specialisatie Nederlands
jaar 1
periode 1
periode 2 en 3
periode 4
periode 5
periode 6
Genre Design
(6 ec)
Formuleren
plus (6 ec)
Didactiek 1
(6 ec)
Didactiek 2
(6 ec)
Narrativiteit
(6 ec)
De Column
(6 ec)
Praktijk 1
(6 ec)
Praktijk 2
(9 ec)
De auteur en
het literaire
veld (6 ec)
jaar 2
Praktijkonderzoek 1
(3 ec)
Praktijk 3-1
(9 ec)
Praktijk 3-2
(6 ec)
Didactiek 3
(9 ec)
Praktijkonderzoek 2
(6 ec)
Scriptie
(18 ec)
Language
Awareness
(6 ec)
of
en
Moderne
letterkunde in het
onderwijs:
Perspectieven op
naoorlogse
literatuur
(6 ec)
ICT en
Taalonderwijs
(6 ec)
Jeugdliteratuur
(6 ec)
Ma Leraar VHO in de Taalvakken, specialisatie Griekse en Latijnse taal en cultuur
jaar 1
periode 1
periode 2
periode 3
periode 4
periode 5
periode 6
Methodology:
Intertextuality
and Classical
Storytelling
(6 ec)
Greek and
Latin
Linguistics
(6 ec)
Term
Paper
or
Didactiek 1
Didactiek 2
(6 ec)
Klassieken
voor de klas
(6 ec)
Latin
Literature
(6 ec)
Praktijk 2
(9 ec)
(6 ec)
Tutorial
or
Greek
Epigrapy
(Athens)
(6 ec)
Praktijk 1
(6 ec)
Praktijkonderzoek 1
(3 ec)
jaar 2
Aangeboden
in 2018-2019
Download