Inventarisatie klachten racisme 2013, 2014

advertisement
Naam
Inventarisatie gedaan door: MDRA
Meldpunt Discriminatie Drenthe
Meldpunt Discriminatie Emmen
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Tûmba, centrum voor gelijke behandeling Fryslân
Art.1 Gelderland-Midden
Art.1 Noord Oost Gelderland
Ieder1Gelijk - Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid
Discriminatie Meldpunt Groningen
Anti Discriminatie Voorziening Limburg
Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant
RADAR Brabant-Noord
RADAR Midden- en West-Brabant
Meldpunt discriminatie RMC Land van Cuijk
Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord
Bureau Art.1 Gooi en Vechtstreek
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)
Artikel 1 Overijssel
Art.1 Midden Nederland
Anti Discriminatie Bureau Zeeland
Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden
Meldpunt Discriminatie Vlaardingen, Stichting Vele Vlaardingers
Eén Huis
RADAR Rotterdam-Rijnmond
RADAR Zuid-Holland-Zuid
Discriminatie Meldpunt Gemeente Goeree-Overflakkee
Meldpunt Discriminatie Deventer
Meldpunt discriminatie voor regio Helmond en de peelgemeenten
TOTAAL
* geen reactie ontvangen
** cijfers t/m 27-08-14
*** uitsplitsing niet mogelijk
2013
Autochtone
afkomst
21
***
32
18
42
17
***
12
83
*
***
***
*
17
***
38
***
138
40
42
37
136
2013
Allochtone
afkomst
38
***
114
40
105
45
***
32
65
*
***
***
*
83
***
82
***
279
140
94
21
221
0
***
***
*
*
*
0
***
***
2013
Totaal
0
59
6
146
61
147
62
102
104
156
0
0
0
0
***
30
8
*
***
***
*
30
0
*
***
***
*
0
***
*
44
137
*
0
100
44
120
69
525
184
237
58
420
***
0
***
0
***
87
4
90
0
56
21
0
11
0
7
0
***
***
*
*
*
1364
2013
***
0
3
0
0
5
***
***
*
*
*
673
2013
Onbekend N.v.t.
0
***
***
*
*
*
278
*
*
*
69
2014**
Autochtone
afkomst
22
***
76
154
21
11
***
13
94
*
***
***
*
25
***
115
***
552
62
182
49
248
5
315 ***
42 ***
*
*
*
3143
2014**
Allochtone
afkomst
40
***
445
43
157
36
***
101
105
*
***
***
*
44
***
196
***
724
114
298
18
592
0
0
***
***
62
1
521
204
178
47
184
115
217
0
0
0
0
***
1
15
*
***
***
*
0
3
*
***
***
*
0
***
*
79
252
*
0
69
91
311
139
1562
177
564
67
873
***
0
***
0
***
264
1
82
0
15
22
0
2
0
18
0
***
***
*
*
*
2916
0
***
0
7
0
0
3
***
***
*
*
*
1624
2014**
2014**
2014**
Onbekend
N.v.t.
Totaal
0
***
***
*
*
*
385
3
527
42
*
*
*
45
6285
Download