de parallelschakeli - Een G

advertisement
NA
ELEKTRICITEIT: DE PARALLELSCHAKELING
1. OPDRACHTENKAART
ELEKTRICITEIT
Parallelschakeling
Een parallelschakeling wordt tegenwoordig het meeste toegepast. Waarom is dit zo? Om hier een
antwoord op te kunnen bieden, moeten we de eigenschappen van een parallelschakeling kennen.
Op de didactische panelen gaan jullie per 2 een
parallelschakeling opbouwen. Je gaat de stroom
door en de spanning over de lampen meten met
een multimeter. De weerstand kan je berekenen
met de wet van Ohm. Schrijf de resultaten op in
de tabel. Geef a.d.h.v. de resultaten een besluit.
Overleg na afloop met de andere groepen waarom
een parallelschakeling nu het meeste wordt
toegepast.
2. HULPMIDDELEN
2.1.
METEN VAN DE STROOM DOOR DE LAMPEN
I1
A
I2
A
I3
A
A
Itp
2.2.
V
Utp
METEN VAN DE SPANNING OVER DE LAMPEN
V
U1
V
U2
V
U3
2.3.
BEREKENEN VAN DE WEERSTAND
 Wet van Ohm:
R = U/I
U
R
2.4.
a.
I
OPDRACHTENBLAD
Metingen
Lamp
Spanning (U)
Stroom (I)
Weerstand (R)
1
………………...
………………...
………………...
2
………………...
………………...
………………...
3
………………...
………………...
………………...
Totaal
………………...
………………...
………………...
b. Resultaten

In een parallelschakeling is de spanning:
………………………………………………………………………………………………………………………………… .

In een parallelschakeling is de stroomsterkte:
………………………………………………………………………………………………………………………………… .

In een parallelschakeling is de totale weerstand:
………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Wanneer je in een parallelschakeling een verbruiker losmaakt zal:
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
c.
Overleg: Waarom wordt een parallelschakeling het meeste toegepast?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Download