Studiewijzer V5, muziek - muziekjuf

advertisement
Studiewijzer V5, muziek
Periode 2
Alle vragen haal je van www.muziekjuf.wikispaces.com
Week 44
Huiswerk voor de
theorieles
Introductie hoofdstuk 1
Week 45
1.1
Week 46
1.2
Week 47
1.3
Week 48
1.4
Week 49
Week 50
PTA toets hoofdstuk 1 +
behandelde theorie
Handelingsdelen
Wiki vragen inleveren
hoofdstuk 1
Evaluatie PO 2 inleveren
(postvak BLL)
Praktijkles
Introductie PO 2
Drumles, klassikaal, zang
instuderen.
Uitleggen basnoten +
akkoorden. In twee groepen
oefenen.
Idem vorige week, groepen
wisselen.
Partijen verdelen, spelen in
groepjes. (per instrument)
Samenspelen, omstebeurt bij
het drumstel.
PO 2 presenteren
PO 2:
Spelen in een bandje.
We spelen samen één speelstuk. Je studeert alle partijen in. Uiteindelijk kies je één partij (drum, bas,
akkoorden of zang) maakt groepjes van 4 personen/partijen. Je presenteert deze opdracht met je groep.
Download