InteractieveGebruiksmogelijkheden

advertisement
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Transparanten

Computerondersteunde presentaties

Autonome toepassingen
November 2010
POWERPOINT-PRESENTATIES:
Tekstopsommingen in zwart-wit
 Inbrengen van kleurelementen
 Toevoegen van illustraties
 Toevoegen van achtergrondkenmerken voor elke
dia

November 2010
TOEPASSING 1: TRANSPARANTEN

Dezelfde mogelijkheden als transparanten
+ Animatie-effecten
+ Dia-overgangen
+ Geluid en video
+ Interactiviteit
November 2010
TOEPASSING 2: PRESENTATIES
Diavoorstelling die draait in een lus (cfr.
Presentatie op beurzen)
 Interactieve uitwerking voor individueel gebruik
(cfr. Cd-rom)

November 2010
TOEPASSING 3: AUTONOOM
Download