Parallelsessie REEKS 3 Hilde Libbrecht. Do I dare disturb the Group

advertisement
Parallelsessie REEKS 3
Hilde Libbrecht.
Do I dare disturb the Group Process? Einstein en de koers van de
ongestructureerde groepstherapie
In deze presentatie wordt de metafoor van de zwaartekracht en de natuurwetten gebruikt als een
‘telescoop’ om naar het groepsproces te kijken. Volgens welke wetten/krachten beweegt zich de
ongestructureerde groepstherapie en hoe kan ik die bewegingen leren observeren, beïnvloeden of
vooral niet verstoren. Een les in sterrenkunde … of: ‘Do I dare disturb the Group process?’
Hilde Libbrecht, criminoloog, psychotherapeut en werkend lid/erkend supervisor bij de VVCEPC.
Ze is werkzaam in het CGG Vlaams-Brabant Oost te Leuven. Ze is tevens staflid en coördinator van
het specialisatiejaar groepspsychotherapie, georganiseerd door vzw Focus On Emotion.
[email protected]
Download