PowerPoint-presentatie

advertisement
van versnippering tot synthese
Harmonisch Park- en Groenbeheer
Studiedag Kruidachtigen
14 juni 2012
Evelyne Fiers
Martin Hermy
Deel II
Voorstudie
Voorontwerp
Beplantingsplan
Aanleg
Beheer
Uitgangspunt 1: behouden !
Juiste plant op de juiste plaats
Cultuurhistorische waarde
Natuurwaarde
Lange ontwikkelingstijd
Juiste plant op de juiste plaats
Foto: Groendienst Gent - Eric Van De Velde
Cultuurhistorische waarde
Foto: Evelyne Fiers
Lange ontwikkelingstijd
Foto: Arie Koster
Omvormen van bestaande begroeiingen
Omvormingsbeheer
Bijzaaien
Bijplanten
Foto: Fris in het Landschap
Foto: Evelyne Fiers
Foto: Evelyne Fiers
Uitgangspunt 2: spontane ontwikkeling
Juiste plant op de juiste plaats
Foto: Fris in het Landschap
Voorontwerp
Groenhabitat
Beplantingsconcept
Beeldomschrijving
Groenhabitat
Bos - bosrand
Stenig
Foto: Evelyne Fiers
Foto: Heilien Tonckens
Open
Nat
Foto: Evelyne Fiers
Foto: Fris in het Landschap
Dynamisch beplantingsconcept
Beeldbepalende soorten
Begeleidende soorten
Spontaan - inzaai
Aanplant
Foto: Evelyne Fiers
Foto: Evelyne Fiers
Solitairplanten
Structuurplanten
Vulplanten
Bodembedekkende planten
Strooiplanten
Statisch beplantingsconcept
Bodembedekkende planten
Niet-gemengd
Gemengd
Foto: Evelyne Fiers
Foto: Evelyne Fiers
Solitairplanten
Structuurplanten
Vulplanten
Bodembedekkende planten
Strooiplanten
Strooiplant
Viola odorata
Structuurplant
Helleborus foetidus
Vulplant
Omphalodes verna
Bodembedekker
Geranium macrorrhizum
Structuurplant
Polystichum setiferum
Vulplant
Geranium ‘Gerwat’
Structuurplant
Bergenia cordifolia
Solitairplant
Luzula sylvatica
Bodembedekker
Ajuga reptans
Bodembedekker
Fragaria vesca
Beplantingsplan
Ecologische kenmerken
• Winterhard
• Standplaatsvereisten
• Herkomst
Beplantingsplan
Ecologische kenmerken
• Winterhard
• Standplaatsvereisten
• Herkomst
• Levensduur
• Langetermijnperfomantie
• Sociabiliteit
• Ziektegevoelig
• Predatiegevoelig
Beplantingsplan
Foto: Jan Spruyt
Habitus en verschijning
• Hoogte
• Kleur blad en bloem
• Groeivorm
• Bloeiwijze
• Spruitfenologie
• Wintersilhouet
• Insectenvriendelijk
• Eetbaar - giftig
• Geurend
• …
Aanleg
Spontane
ontwikkeling
Foto: Evelyne Fiers
Inzaai
Foto: Fris in het Landschap
Aanplant
Foto: Evelyne Fiers
Spontane
ontwikkeling
Juiste plant op de juiste plaats
Kennis potenties locatie
Aanwezige soorten
Zaadbank
Zaadbronnen in buurt
Beheer (selectief)
Foto: Evelyne Fiers
Inzaai
Juiste plant op de juiste plaats
Natuurlijke uitstraling
Goedkoper dan aanplant
Geen direct resultaat
Slaagkansen onzeker
(weer, zaadeters)
Zaadmengsels
Zaaitijdstip
Zaaitechniek
Foto: Fris in het Landschap
Aanplant
Cultuurlijke uitstraling
Relatief duur
Snel resultaat
Controle op soortensamenstelling
Kwaliteit plantgoed
Planttijdstip
Plantdiepte
Plantafstand
Planttechniek
Containerplanten
Bol- en knolgewassen
Waterplanten
Bodembedekkende materialen
Foto: Evelyne Fiers
Beheer
Soorten
beheerrichtlijnen
Beheerintensiteit
- beheerniveaus
Beheertechnieken
Foto: Evelyne Fiers
Soorten beheerrichtlijnen
Aanleg en
nazorg
Foto: Evelyne Fiers
Omvorming
Foto: Evelyne Fiers
Regulier beheer
Foto: Evelyne Fiers
Beheerniveau
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
Veiligheid
garanderen
Gemiddeld
Extensief
‘Onkruid’
Minimaal
Concept
behouden
Intensief
Ordening
ontwikkeling
weren
Foto: Evelyne Fiers
Foto: Evelyne Fiers
Zeer
intensief
Cosmetica
Beheer en biodiversiteit
Geen chemische bestrijdingsmiddelen
Geen bemesting
Continuïteit in beheer
Gefaseerd maaibeheer
Opschik in de lente
Foto: Fris in het Landschap
Bedankt en veel succes!
Foto: Evelyne Fiers
Download