PBS : Phosphate buffered saline

advertisement
Lijst met afkortingen
°N:
Graden noorderbreedte
°S:
Graden zuiderbreedte
µl:
Microliter
µm:
Micrometer
Ab:
Antibody
AD:
Aqua destillata
Ag:
Antigeen
BAC:
Bathocuproine sulphonate – copper chelator
C:
Conjugaat
CC:
Conjugaat controle
Cm:
Centimeter
Conj:
Conjugaat
DE-52 cellulose:
Diëthyl cellulose
DEAE:
Diëthyl amino ethyl
DMSO:
Dimethylsulfoxide
DNA:
Desoxyribonucleic acid
EDTA:
Ethyleendiaminetetra-azijnzuur
ELISA:
Enzyme linked immunosorbent assay
FCS:
Foetal kalfsserum
HPE:
High performance ELISA
HS:
Horse serum
Im:
Intra musculair
IMDM medium:
Iscoves modified dulbecco’s medium
ITG
Instituut voor Tropische Geneeskunde
Km2:
Vierkante kilometer
KS:
Konijnserum
ml:
Mililiter
mm:
Milimeter
NBCS:
Newborn calfs serum
Neg:
Negatief
Nm:
Nanometer
O.D.:
Optische dichtheid
VI
OPD:
o-fenyleendiamine dihydrochloride
PBS:
Phosphate buffered saline
PCR:
Polymerase chain reaction
PCV:
Packed cel volume
Pos:
Positief
PSG:
Phosphate bufferd saline glucose
RAB / PO:
Rabbit Anti Bovine Peroxidase
RPMI:
Roswell Park Memorial Institute
S:
Substraat
Sc:
Sub cutaan
SC:
Substraat controle
T. brucei:
Trypanosoma brucei
T. congolense:
Trypanosoma congolense
T. crassiceps:
Taenia crassiceps
T. equiperdum:
Trypanosoma equiperdum
T. evansi:
Trypanosoma evansi
T. godfreyi:
Trypanosoma godfreyi
T. simiae:
Trypanosoma simiae
T. theileri:
Trypanosoma theileri
T. uniforme:
Trypanosoma uniforme
T. vivax:
Trypanosoma vivax
UI:
International units
VAT:
Variabel antigeen type
VSG:
Variable surface glycoprotein
Ig/g:
Immunoglobuline G
°C:
Graden celcius
TcA:
T. congolense IL1180
TcB:
T. congolense TRT15
Tb:
T. brucei brucei EATRO 1125
VII
Lijst met tabellen
Tabel 1.1: Directe gevolgen van trypanosomose
Tabel 1.2: Chemotherapeutische en chemoprofylactische componenten, gebruikt voor
trypanosomose overgedragen door tseetsee vliegen bij runderen
Tabel 2.1: Behandeling runderen tijdens experiment 1
Tabel 2.2: Behandeling runderen tijdens experiment 2
Tabel 3.1: Resultaten 1: O.D. waarden
Tabel 3.2: Resultaten 2: O.D. waarden
Tabel 3.3: Resultaten blokken met NBCS: O.D. waarden
Tabel 3.4: Resultaten aanpassing 1: O.D. waarden
Tabel 3.5: Resultaten objectief 2: O.D. waarden
Tabel 3.6: Resultaten objectief 3: O.D. waarden
Tabel 3.7: Resultaten objectief 4: O.D. waarden
Tabel 3.8: Resultaten objectief 5: O.D. waarden
Tabel 3.9: Resultaten objectief 6: O.D. waarden
Tabel 3.10: Resultaten objectief 7: O.D. waarden
Tabel 3.11: Resultaten objectief 8: ratio’s 2 en 5 % PBS - Blotto
Tabel 3.12: Resultaten objectief 9: O.D. waarden
Tabel 3.13: Resultaten objectief 10: O.D. waarden
Tabel 3.14: Resultaten objectief 11: O.D. waarden en ratio’s
Tabel 3.15: Resultaten objectief 11: O.D. waarden
Tabel 3.16: Resultaten objectief 13: O.D. waarden
Tabel 3.17: Resultaten objectief 15: O.D. waarden
Tabel 3.18: Resultaten objectief 16: O.D. waarden
Tabel 3.19: Resultaten keuze beste blokker: ratio’s
Tabel 3.20: Vergelijking platen [Ag] = 5.28 µg/ml
Tabel 3.21: Vergelijken platen [Ag] = 0 µg/ml
Tabel 3.22: Vergelijken serum, plasma EDTA en plasma heparine: O.D. waarden
Tabel 3.23: Resultaten experiment met de blok stap: O.D. waarden
Tabel 3.24: Resultaten experiment zonder de blok stap: O.D. waarden
Tabel 3.25: Gemiddelde O.D.’s en ratio’s voor het blokken en niet blokken met HPE buffer
Tabel 3.26: Resultaten verdunning HPE: : O.D. waarden
Tabel 5.1: Evaluatie van het zelf bereide antigeen: O.D. waarden
VIII
Lijst met figuren en grafieken
Figuur 1.1: Morfologie van een trypanosoom.
Figuur 1.2: T. congolense.
Figuur 1.3: T. simiae.
Figuur 1.4: T. vivax.
Figuur 1.5: T. brucei.
Figuur 1.6: Cyclische overdracht.
Figuur 1.7: De tseetsee vlieg.
Figuur 1.8: Voorkomen van de tseetsee vlieg in Afrika.
Figuur 1.9: Microhematocriet tube.
Figuur 1.10: Antilichaam ELISA.
Figuur 2.1: Neubauer improved telkamer.
Figuur 2.2: Snelle matching methode volgens Herbert en Lumsden.
Figuur 3.1: Resultaten verdunnen HPE buffer.
Figuur 5.1: Evaluatie van het zelf bereide antigeen.
Grafiek 3.1: O.D. in functie van serumverdunning en [Ag].
Grafiek 3.2: O.D. in functie van staal, blokker en [Ag].
Grafiek 3.3: O.D. in functie van HPE verdunning voor positieve stalen.
Grafiek 3.4: O.D. in functie van HPE verdunning voor negatieve stalen.
Grafiek 4.1: Studie van gemengde T. congolense en T. brucei brucei infecties bij
runderen.
Grafiek 4.2: Studie van gemengde T. congolense en T. brucei brucei infecties bij
runderen.
IX
Download