Curriculum Vitae CJ (Cees) Dekker - huisarts

advertisement
Curriculum Vitae C.J. (Cees) Dekker
Cees Dekker werd geboren op 15 juni 1955 te Slootdorp en groeide op in Grootegast, alwaar
zijn vader huisarts was. In 1972 behaalde hij het diploma HBS-B aan het Wessel Gansfort
College te Groningen. Aanvankelijk koos hij voor een opleiding tot beroepsmilitair aan de
Koninklijke Militaire Academie te Breda, van 1972-1974. Na 2 jaar ging hij tandheelkunde
studeren aan de Rijks Universiteit Groningen. Na het kandidaatsexamen (1976) stapte hij over
naar de studie geneeskunde aan dezelfde universiteit, alwaar hij zijn artsdiploma behaalde op
24 april 1982.
Van 1982-1984 was hij als arts-assistent gynaecologie/verloskunde werkzaam in het Duitse
Bocholt en daarna tot maart 1986 als arts-assistent chirurgie te Apeldoorn. Van maart 1986maart 1987 volgde hij de huisartsopleiding aan de Rijks Universiteit Groningen.
Aansluitend vestigde hij zich als verloskundig actief huisarts te Zwolle, tot 1992. Vanaf 1992
is hij verloskundig actief (solo)-huisarts op Urk.
Hij is in 1994 medeoprichter geweest van de Vereniging van Verloskundig Actieve
Huisartsen en tot begin 2003 voorzitter van deze vereniging.
Hij was lid van de subcommissie Verloskundige Indicatie Lijst van het Werkoverleg
Verloskunde (in 1998 werd het Verloskundig Vademecum uitgegeven) en van 2000-2005 lid
van de subcommissie bijstelling Verloskundige Indicatie Lijst. Vanaf 2001-2006 was hij lid
van de Begeleidingscommissie Module Verloskunde voor Huisartsen. Daarnaast was hij van
1997 -2003 lid van de Beleids Advies Commissie Structurele en Functionele Zaken van de
Landelijke Huisartsen Vereniging. Van 2002-2003 was hij namens de Urker huisartsen
afgevaardigde-stakeholder van de IJsselmeerziekenhuizen Vanaf 2005 lid van de Raad van
Advies van de plaatselijke politieke partij “ONS-Noordoostpolder”. Vanaf 2007 lid van de
Werkgroep Kleinschalige Huisartsenzorg van de LHV. Tevens vanaf 2007 lid van de
Stuurgroep Antoniusziekenhuis-Huisartsen NOP/Urk. Buiten zijn vakgebied was hij
voorzitter van de afdeling Zwolle en omstreken van de Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging en is hij voorzitter van Het Vogelvangersbelang in de provincie Groningen.
Hij is gehuwd met Marian en heeft twee kinderen.
Publicaties:
-1- Dekker CJ, Neefjes-Borst A. Een zeldzame (?) oorzaak van intra-uteriene vruchtdood.
Patiënt Care 1994; 21(10) :81-8.
-2- Dekker CJ. Behoefteraming voor gynaecologen/obstetrici tot 2005 (Brief)
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138(38):1918.
-3- Dekker CJ. Kleine chirurgie in een huisartspraktijk. Medisch Contact 1995; 50
(40):1259- 62.
-4- Dekker CJ. Inleiding baring thuis: amniotomie onder strikte voorwaarden. In: Springer
MP, red. Verloskunde voor de huisarts. Boerhaavecursus voor postacademisch
onderwijs in de verloskunde. Leiden 1995: 45-55.
-5- Dekker CJ, Springer MP. Spoedgevallen bij zwangere vrouwen in de huisartspraktijk.
Huisarts Wet 1997; 40 (6).
-6- Dekker CJ. Keuzen in de zorg? (Brief). Medisch Contact 1998; 53 (40):1498.
-7- Dekker CJ. Is er nog plaats voor pethidine durante partu? In: Springer MP, red.
Verloskunde voor de huisarts. Boerhaavecursus voor postacademisch onderwijs in de
verloskunde. Leiden 1997: 79-90.
1
-8- Dekker CJ. Zwangerschapstest positief op Urk, en dan? Enkele voorlopige resultaten van
een analyse van de verloskundige zorgverlening op Urk. In: Slager E, red. Screening in
de verloskunde anno 1998. Ede 1998: 4106.
-9- Dekker CJ, Wolfswinkel F, Aarnoudse JG. Inleiding van de baring thuis bij dreigende
serotiniteit. Een observatieonderzoek in de huisartspraktijken op Urk. Huisarts Wet
1999;42 (6): 251-3.
-10- Dekker CJ. Registratie verloskundige bevoegdheid van huisartsen. (Brief). Medisch
Contact 1999; 54 (41): 409.
-11- Dekker CJ. 3500 bevallingen op Urk. In: Springer MP, red. Verloskunde voor de
huisarts. Boerhaavecursus voor postacademisch onderwijs in de verloskunde. Leiden
1999: 141-50.
-12- Dekker CJ. Koorts in het kraambed: waakzaamheid blijft geboden. Huisarts Wet 2000;43
(2): 74-7.
-13- Dekker CJ. Fenoltherapie. (Brief). Huisarts Wet 2000; 43 (8):362-3.
-14- Dekker CJ. De verloskunde in de huisartspraktijk. Bijblijven 2000; 16 (2):56-64.
-15- Dekker CJ. Een helikopter naast de deur. Huisarts Wet 2000;43 (12):502.
-16- Dekker CJ. In alles gelijk… Huisarts Wet 2000;43 (12):543.
-17- Dekker CJ, Mungra A, Springer MP. Tien jaar verloskundige zorg op Urk. Kerngegevens
en trends. Huisarts Wet 2001;44:103-6.
-18- Dekker CJ. Solistisch werken (3). Medisch Contact 2001; 56 (4):120.
-19- Dekker CJ. Chronische pijn en functiebeperking na een steek van de grote pieterman
(Echiichtis draco). Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145 (18): 881-4.
-20- Dekker CJ. Prenatale screening (boekbespreking) Huisarts Wet 2001;44: 461-2.
-21- Dekker CJ. Facialisparese bij kinderen; denk aan Lyme-ziekte (Brief). Ned Tijdschr
geneeskd 2001; 145 (30): 1475.
-22- Dekker CJ. Is (grand)-grande multipariteit een obstetrische risicofactor en is een
thuisbevalling bij (grand)-grande multiparae veilig en verantwoord? In: Springer MP,
red. Verloskunde voor de huisarts. Boerhaavecommissie voor postacademisch onderwijs
in de verloskunde. Leiden 2001:35-44.
-23- Dekker CJ. Prenatale zorg (Boekbespreking) Huisarts Wet 2002;45 (4):205.
-24- Dekker CJ. Platteland gebaat bij solohuisarts. Trouw; Podium: 2002-19 juni.
-25- Dekker CJ. Verloskundige zorg (Boekbespreking). Huisarts Wet 2002;45(8):429-30.
-26- Dekker CJ, Le Cessie S, Springer MP. Sterk verband tussen het verloop van de eerste
zwangerschap-baring-kraambedepisode en dat van de daaropvolgende. Ned Tijdschr
Geneeskd 2002;146 (42):1985-9.
-27- Dekker CJ, Springer MP, Kanhai HHH. Perinatale sterfte op Urk: een audit.
Huisarts Wet 2003;46(4):191-5.
-28- Dekker CJ, Kremer JAM, Merkus JMWM. Fysiologie van de kraamperiode. In:
Heineman MJ, Bleker OP, Evers JLH, Heinz APM. Obstetrie en Gynaecologie. De
voortplanting van de mens. Elsevier. Maarssen 2004.
-29- Dekker CJ. Waarom sterven er vrouwen in het kraambed? (Boekbespreking). Huisarts
Wet 2005;48(9):481.
-30- Dekker CJ. Een normaal mens verzint dit niet (6). Medisch Contact 2005;60(37):1484-5.
-31- Dekker CJ. Als het kon, stopte ik acuut. Trouw, Podium, 16 maart 2006.
-32- Dekker CJ. Uitstel griepprik is broddelwerk. Trouw, Podium, 26 oktober 2006
-33- Dekker CJ. Kleine dienstenstructuren niet beter beloond. Medisch Contact 2007;
62(40):1653
-34- Dekker CJ. Beter baren (12). Medisch Contact 2008;63(3): 344-5.
-35- Dekker CJ. Laat huisartsen maar eens met elkaar concurreren (opinie). Trouw, Podium,
6 mei 2008
2
-36- Dekker CJ. Invoering EPD. Medisch Contact 2009; 64(12): 520-1.
-37- Dekker CJ. Verzet u tegen het Elektronisch Patiëntendossier. Opinie Zorg, De Telegraaf,
31 maart 2009.
-38- Dekker CJ. De kleren van de minister. De Leeuwarder Courant. Opinie, 28 september
2009.
-39- Dekker CJ. Centrum Indicatiestelling Zorg: Opheffen die club. Opinie Zorg, De
Telegraaf, 7 september 2010.
-40- Dekker CJ. Korten van de huisarts is “penny wise”. Medisch Contact 2011;66(44): 2719.
-41- Dekker CJ. Regering zet voortbestaan huisartsenzorg op het spel. Opinie. Ref.dagblad,
29 december 2011.
-41- Dekker CJ. Kwart miljoen voor ex-bestuurder OLVG.Medisch Contact2012;67(28):1730
-42- Dekker CJ. Europa is gezin met spilzieke kinderen. Trouw;Podium: 11 juli 2012.
-43- Dekker CJ. Veel klachten bij gebruik Implanon. Medisch Contact 2012;67(41):2270-1
3
Download