Bedrijfseconomie

advertisement
Fleur Schakel – Kennisportfolio H1
Bedrijfseconomie
Bereken van het resultaat van een onderneming.
Kostprijs
-
Fabricage kostprijs =
Variabele kosten
Verwachte productie
-
+
Constante kosten
normale productie
+
Constante kosten
normale productie
Commerciële kostprijs =
Fabricage kostprijs +
Variabele kosten
Verwachte productie
Periode resultaat A.C.
Opbrengst:
afzet x verkoopprijs
Afzet x Commerciële kostprijs
Transactieresultaat
+
Bezettingsresultaat
 Productie: (w-n) x Cp/ N
 Afzet (w-n) x Ca / N
Perioderesultaat
…
…-
…
…-
Periode resultaat D.C.
Opbrengst: afzet x verkoopprijs
Variabele kosten= afzet x var.kn p.p.
Dekkingsbijdrage
Vaste kosten
Perioderesultaat
…
…...
……
Break-even
Totale kosten = Totale opbrengsten
Break-even afzet = Constante kosten
Dekkingsbijdrage
Veiligheidsmarge
Met de veiligheidsmarge bereken je het percentage waarmee de afzet mag dalen voordat het breakeven punt bereikt is.
Veiligheidsmarge = Begrote afzet – Break-even afzet
x 100%
Begrote afzet
Verkoopverschillen
Het verkoopverschil is het verschil tussen de begrote en de werkelijke dekkingsbijdrage, waarbij
eventuele kostenverschillen die betrekking hebben op het productieproces buiten beschouwen
gelaten.
- Inkoopprijsverschil = Begrote prijs – werkelijke prijs x werkelijke aantal
- Verkoopprijsverschil = Begrote prijs – werkelijke prijs x werkelijke aantal
- Verkoop omvangverschil = Begrote omvang – werkelijke omvang x (prijs – variabele kosten)
- Assortiment verschil =
product A = (werkelijke omvang – normale verdeling) * (prijs – variabele kosten) =…
Product B = (werkelijke omvang – normale verdeling) * (prijs – variabele kosten) =…
Product C = (werkelijke omvang – normale verdeling) * (prijs – variabele kosten) =… +
- Hoeveelheidsverschil =
Product A = (normale verdeling – begrote verdeling) * (prijs – variabele kosten) = …
Product B = (normale verdeling – begrote verdeling) * (prijs – variabele kosten) = …
Product c = (normale verdeling – begrote verdeling) * (prijs – variabele kosten) = … +
- Vaste kosten verschil = Begrote vaste kosten – werkelijke vaste kosten
Download