39DH*9FF9 "[email protected] GMJL荘

advertisement
39DH*9FF9
"[email protected]‘GMJL‘‘
'[email protected]<D=A<AF?
)F<=J<=D=F
=FG<A?<‘?=J==<K;@9H'9L=JA99D
¬
¬ ¬
¬
%LEKTRISCHE¬ACCUSCHROEFMACHINE
¬TYPEN¬ANTIDIEFSTAL¬SCHROEFBITS¬MEEGELEVERD
0IKETPAAL¬KRIJT¬EN¬EEN¬¬M¬LANG¬TOUW
+EUKENTRAP
,IJM¬TBV¬HET¬PLAKKEN¬VAN¬DE¬TEMPEXPLATEN
#HEMISCHE¬ANKERS¬EN¬MOEREN¬¬STUKS
.R¬¬/NDERDELEN¬
!ANTAL
¬ $OEL¬
¬ 3TAANDER¬
¬ +LEMPROlEL¬STAANDER¬
¬ 'AASPANEEL¬
¬ $OEL¬GAASPANEEL¬¬
¬ 4OEGANG¬GAASPANEEL¬¬
¬ "OARDING¬PLAAT¬
¬ "OARDING¬PLAAT¬MET¬LOGO¬EN¬ORANJE¬PLAAT¬
¬ 3TABILISATIE¬PLAAT¬
¬ 4EMPEX¬PLAAT¬¬X¬¬M¬
¬ 4EMPEX¬PLAAT¬¬X¬¬M¬
¬ !NTIDIEFSTAL¬BOUT¬-¬X¬¬
¬ !NTIDIEFSTAL¬BOUT¬-¬X¬¬¬
¬ +LEMMOEREN¬-¬X¬¬¬
¬ +LEMMOER¬-¬TBV¬HET¬DOEL¬
¬¬
¬M
¬M
¬M
¬M
PIKETPAAL
¬M
‘‘
s¬¬
¬
s¬
¬
0GGJ:=J=A<AF?‘DG;9LA=
"EPAAL¬LOCATIE¬VAN¬DE¬9ALP0ANNA¬EN¬PLAATS¬
EEN¬PIKETPAAL¬IN¬HET¬HART
4REK¬MET¬KRIJT¬EN¬EEN¬¬M¬LANG¬TOUW¬EEN¬CIRKEL¬
VAN¬¬M¬DIAMETER
‘‘
s¬
¬
s¬¬
=N=KLA?AF?
0LAATS¬ALLE¬STAANDERS¬EN¬MONTEER¬GAASPANELEN¬¬
EN¬BOARDING¬PLATEN¬MET¬KLEMPROlELEN
¬0LAATS¬HET¬TWEEDE¬¬EN¬BIJBEHOREND¬DOEL¬GAASPANEEL¬¬
¬TEGENOVER¬HET¬EERSTE¬DOEL
s¬¬ 0LAATS¬DE¬TOEGANG¬GAASPANELEN¬¬TEGENOVER¬ELKAAR
s¬¬ "RENG¬ALLE¬BOUTEN¬¬¬¬EN¬¬AAN¬EN¬DRAAI¬ZE¬VAST¬
‘
s¬¬
¬
s¬¬
0GGJ:=J=A<AF?‘KL99F<=J‘HJG_=D=F
-ONTEER¬DE¬KLEMMOEREN¬¬IN¬ALLE¬STAANDERS¬¬
¬PER¬STAANDER
"OOR¬DE¬GATEN¬VAN¬DE¬PROlELEN¬UIT¬IVM¬VERZINKING
‘ 'GFL9?=‘KL9:ADAK9LA=‘HD9L=F
s¬¬ -ONTEER¬DE¬STABILISATIEPLATEN¬¬BOVENOP¬DE¬STAANDERS¬
¬
¬EN¬GAASPANELEN¬¬MET¬DE¬ANTIDIEFSTALBOUTEN¬
¬M
‘‘ *D99LKAF?‘KL99F<=JK
s¬¬ 0LAATS¬TWEE¬STAANDERS¬¬OP¬DE¬CIRKEL
s¬¬ ¬-ONTEER¬EEN¬DOEL¬¬ERTUSSEN¬OP¬GRONDNIVEAU¬¬
ZODAT¬DE¬STAANDERS¬BLIJVEN¬STAAN¬
‘‘
s¬¬
¬
s¬¬
¬
s¬¬
=N=KLA?AF?‘39DH*9FF9‘GH‘<=‘[email protected]<AF?
"OOR¬GATEN¬IN¬DE¬VERHARDING¬DOOR¬DE¬DRIE¬GATEN¬
IN¬DE¬VOETPLATEN¬VAN¬DE¬STAANDERS¬
"RENG¬CHEMISCHE¬ANKERS¬AAN¬IN¬DE¬GEBOORDE¬
GATEN¬¬PER¬STAANDER
"EVESTIG¬DE¬STAANDERS¬MET¬KLEMMOEREN¬AAN¬DE¬ANKERS
‘
s¬¬
s¬¬
¬
s¬¬
s¬¬
¬
s¬¬
¬
'GFL9?=‘?99KH9F=D=F‘=F‘:G9J<AF?
(ANG¬HET¬DOELGAASPANEEL¬¬TUSSEN¬DE¬STAANDERS
0LAATS¬DRIE¬BOARDING¬PLATEN¬¬LINKS¬ONDER¬EN¬RECHTS¬
VAN¬HET¬DOEL¬TEGEN¬DE¬STAANDERS¬
"RENG¬TWEE¬KLEMPROlELEN¬¬AAN
"EVESTIG¬DE¬KLEMPROlELEN¬HALF¬VAST¬MET¬DE¬ANTIDIEFSTAL
BOUTEN¬¬¬EN¬¬AAN¬DE¬STAANDERS
-ONTEER¬HET¬DOEL¬OP¬DE¬JUISTE¬HOOGTE¬DE¬DOELVLOER¬
TWEE¬CM¬ONDER¬DE¬BOVENZIJDE¬VAN¬DE¬BOARDING¬
‘
s¬¬
¬
s¬¬
¬
0GGJ:=J=A<AF?‘[email protected]?<=‘NDG=J
0LAATS¬DE¬ORANJE¬PLAAT¬AAN¬DE¬BINNENZIJDE¬VAN¬
DE¬BOARDING¬PLAAT¬MET¬LOGO¬
3NIJD¬DE¬TEMPEXPLATEN¬¬OP¬MAAT¬EN¬LIJM¬ZE¬AAN¬
DE¬BINNENZIJDE¬VAN¬DE¬BOARDING
‘
s¬¬
¬
s¬¬
s¬¬
9F:J=F?=F‘NDG=J‘<GGJ‘<=J<=F
"RENG¬WORTELDOEK¬AAN¬TEGEN¬DE¬BOARDING¬EN¬OVER¬
DE¬VERHARDING¬IN¬DE¬KOOI
"RENG¬PUINGRANULAAT¬AAN¬¬¬¬M
"RENG¬DE¬RUBBERVLOER¬AAN
Download