Streaming media

advertisement
Streaming Media
woensdag 5 april 2017
Streaming Media
https://nl.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
Wat is Streaming Media?
Streaming media zijn media die rechtstreeks via computernetwerken (zoals
het internet) worden gedistribueerd. Het proces wordt streamen genoemd en
wordt gebruikt bij het webcasten en is een populaire distributiemethode bij
het op verzoek bekijken van webvideo's. Tijdens het streamen wordt continu
een gedeelte van de data in een buffer geplaatst, opdat een programma dit
kan afspelen. Hierdoor kunnen de ontvangen media (video en audio) direct
geconsumeerd worden zonder dat de gehele uitzending gedownload is.
Streaming Media
Vormen van Streaming Media
 Vanuit publieke netwerken (internet)
 Vanuit eigen netwerken (thuis/bedrijf)
Waar naar toe streamen?
 Naar TV
 Naar computer devices (laptop, tablet, smartphone)
 Naar geluidsinstallatie(s)
Streaming Media
Vanuit internet
 Digitale TV (NOS, etc.)
 Netflix, Videoland
 Video webservices (YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc.),
Vanuit thuis/bedrijf
 Eigen video opnames
 filmverzameling
 muziekverzameling
Streaming Media
Hoe vanuit internet op computer devices?
 Goede internetverbinding
 Software media player of app op apparaat
Streaming Media
Hoe vanuit internet op TV via device?
 Goede internetverbinding
 Software media player of app op apparaat
 (Draadloze) connectie tussen device en TV
Streaming Media
Hoe vanuit eigen netwerk op computer devices?
 Goed thuisnetwerk
 Apparaat met verzameling van media (video/film/muziek)
verbonden met netwerk (aparte server/NAS)
 Hardware mediaserver en/of softwaremedia server (Kodi,Plex
Universal mediaserver, Logitecserver, etc)
http://heavy.com/tech/2016/01/top-5-besthome-media-server-softwares/
https://blog.getyounity.com/home-mediaserver-101/
https://www.conrad.nl/nl/the-smart-way-oflife/home/multimedia-and-wearables.htm l
Streaming Media
Specifieke apparaten
 Media (NAS) servers
 Internet Radio’s
 Thuisnetwerk muziekdistributie
Streaming Media
Streaming media vastleggen (recorders)
Download