lara landbouwrapport 2014 - Gebruikersaccount | Departement

advertisement
LARA
LANDBOUWRAPPORT 2014
Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij
VIRA
VISSERIJRAPPORT 2014
Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij
WELKOM
Kristof Van Laere
Sierteler
LARA 2014
Dirk Van Gijseghem
Afdeling Monitoring en Studie
Voorstelling
Internationale politieke en economische ontwikkelingen
Europees landbouwbeleid
Vlaams landbouwbeleid
Vlaamse land- en tuinbouw
Structureel
Economisch
Ecologisch
De agroketen in beeld
Internationale politieke en economische ontwikkelingen
Internationale politieke en economische ontwikkelingen
Prijsverloop van landbouwproducten (euro per ton)
Europees landbouwbeleid
Het toekomstige GLB: primaire en secundaire doelstellingen
Europees landbouwbeleid
Ontwikkeling van de GLB-uitgaven (miljard euro)
Vlaams landbouwbeleid
De nieuwe architectuur van de pijler 1-steun
Vlaams landbouwbeleid
Aandeel bedrijven per grootteorde van winst of verlies aan
bedrijfstoeslag (perspectief 2019 t.o.v. 2013)
Vlaams landbouwbeleid
Overzicht van de PDPO III-maatregelen en de toegekende middelen
(exclusief overheveling middelen van pijler 1, 2014-2020)
Vlaamse land- en tuinbouw
Structuur
Indeling van de bedrijven volgens specialisatie (2013)
Vlaamse land- en tuinbouw
Structuur
Landbouwtyperingskaart (2012)
Vlaamse land- en tuinbouw
Structuur
Evolutie van het aantal bedrijven en de schaalgrootte
Vlaamse land- en tuinbouw
Structuur
Aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten (2013)
Vlaamse land- en tuinbouw
Structuur
Bedrijven uit het LMN die innoveerden (2012-2013)
Vlaamse land- en tuinbouw
Economisch
Evolutie van eindproductiewaarde, intermediair verbruik en netto
toegevoegde waarde (miljoen euro)
Vlaamse land- en tuinbouw
Economisch
Vlaamse landbouwconjunctuurindex
Vlaamse land- en tuinbouw
Economisch
Aandeel van de agrarische sector in de totale bruto toegevoegde
waarde van het land (2012)
Vlaamse land- en tuinbouw
en zijn natuurlijke omgeving
Eco-efficiëntie in de Vlaamse land- en tuinbouw
Vlaamse land- en tuinbouw
en zijn natuurlijke omgeving
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de Vlaamse landbouw
(miljoen kg actieve stof)
Vlaamse land- en tuinbouw
en zijn natuurlijke omgeving
Energiebalans van de Vlaamse landbouw (TJ)
Vlaamse land- en tuinbouw
en zijn natuurlijke omgeving
Broeikasgasemissie door landbouwactiviteiten (kton CO2-eq.)
De agroketen in beeld
Schematische voorstelling van het agrobusinesscomplex
De agroketen in beeld
Evolutie van de economische kernindicatoren van het ABC
De agroketen in beeld
Belgische import, export en handelssaldo van agrarische
producten (miljard euro)
De agroketen in beeld
Aandelen subsectoren in de totale omzet van de Belgische
voedingsindustrie (2013)
De agroketen in beeld
Belang van aankoopcriteria bij verse voeding en
duurzaamheidstype van de verantwoordelijke voor de aankoop
De agroketen in beeld
Thuisverbruik belangrijkste agrovoedingsproducten
VIRA 2014
Jonathan Platteau
Afdeling Monitoring en Studie
Visserij in internationaal perspectief
Wereldwijde productie van visserij- en aquacultuurproducten
(miljoen ton)
Visserij in internationaal perspectief
Bestemming en consumptie van visserijproducten
Europees en Vlaams visserijbeleid
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, financiële
toewijzing per lidstaat (miljoen euro, 2014-2020)
Europees en Vlaams visserijbeleid
Marien ruimtelijk plan
Vlaamse visserijsector
Evolutie van de Belgische vissersvloot, aantal vaartuigen en
capaciteit (BT en kW)
Vlaamse visserijsector
Quota van kabeljauw, schol, tong en haring vóór ruil (ton)
Vlaamse visserijsector
Aanvoer door Belgische vissersvaartuigen (ton)
Vlaamse visserijsector
Besomming van de belangrijkste vissoorten (1.000 euro)
Vlaamse visserijsector
Bedrijfsresultaten per vlootsegment (2012)
Vlaamse visserijsector
Thuisverbruik van en bestedingen aan visproducten
Vlaamse visserijsector
Wereldwijde toestand van mariene visbestanden
Vlaamse visserijsector
Leeftijdspiramide van de erkende zeevissers (2013)
Vlaamse visserijsector
Aantal arbeidsongevallen in de Belgische zeevisserij
Het Vlaamse landbouw- en
visserijbeleid anno 2015
Joke Schauvliege
Vlaams minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw
Download