Termen uit de cursus geschiedenis van de psychologie Psychologie

advertisement
Termen uit de cursus geschiedenis van de psychologie
Psychologie en geschiedenis
externalisme
great man view
internalisme
metapsychologie
paradox
perspectivisme
presentism
relativisme van wetenschappelijke kennis
revisionisme
sociaal constructivisme
Whig geschiedschrijving
Ontstaan van moderne wetenschappen
atomisme
Copernicaanse revolutie
Euclidische meetkunde
geocentrisme
heliocentrisme
humanisme
mechanisering van het wereldbeeld
middeleeuwen
nieuw wetenschapsideaal
Renaissance
scholastiek
teleologische verklaring
Rationalisme en empirisme
animale geesten ('esprits animaux')
deductie
determinisme
dogmatisme
dualisme
empirisme
heldere en duidelijk onderscheiden ideeën ('idées claires et distinctes')
inductie
interactie tussen lichaam en geest
introspectie
materialistisch mensbeeld
methodisch dogmatisme
nativisme
rationalisme
reflex
res cogitans
res extensa
scepticisme
systematische twijfel
Empirisme
"esse est percipi"
afbeeldingstheorie van de waarneming
agnosticisme
associatie
associationisme
contiguïteit
determinisme
egocentrisme
enkelvoudige en complexe ideeën
geestelijk monisme
idealisme
idolen van het verstand
immaterialisme
impressies en ideeën
materialisme
nativisme
natuurlijke band
primaire eigenschappen
secundaire eigenschappen
syllogisme
'tabula rasa' opvatting van de menselijke geest
Associationisme
Verlichting en romantiek
antidogmatisme
atheïsme
bewustzijnsmechanica
categorieën van denken (Kant)
fylogenetische basis voor associaties
mentale scheikunde
nature-nurture debat
organistische visie
preformatietheorie
psychofysiologie
romantiek
secularisatie
successieve associatie
synchrone associatie
utilitarisme
verlichting
vitalisme
werkelijkheid an sich
Achtergronden vanuit empirische bevindingen
complicatieklok
determinisme
dierlijk magnetisme
erfelijkheid-milieudebat
extirpatiemethode
frenologie
fysiognomie
histologisch onderzoek
introspectie
mesmerisme
persoonlijke equatie
substractiemethode
wet van Bell-Magendie
Onmiddellijke voorlopers
absolute drempel
de wet van de drie stadia
differentiële drempel
eed van Helmholtz
experimentele esthetiek
fysiologisch nativisme
gewaarwording (Perzeption)
Helmholtz' perceptietheorie
identiteitstheorie van materie en geest
inwendige psychofysica
juist merkbaar verschil
methode der grenzen
Onbewuste inferentie (Unbewusster Schluss)
positivisme
psychofysica
R -> E -> S
Spiritualisme
uitwendige psychofysica
Verbeelding (Vorstellung)
waarneming (Anschauung)
wet van Fechner
wet van Weber
De vaders van de psychologie
apperceptie
bewustzijnsstroom
creatieve synthese
dogmatisme
experimentelle Selbstbeobachtung
historische methode
innere Wahrnehmung
introspectie
James-Lange theorie over emoties
operationalisme
psychische causaliteit
pragmatisme
tachistoscoop
Völkerpsychologie
Wundts gevoelenstheorie
Psychologie en samenleving
craniométrie
eugenetica
evolutietheorie
individualisatie
kapitalisme
liberaal individualisme
liberalisme
'mental testing'
miasmatheorie
positivisme
Protestantse Reformatie
sociaal darwinisme
sociaal management
sociale zekerheid
'survival of the fittest'
wetenschappelijk socialisme
Eerste ontwikkelingen van de psychologie in Duitsland en de VS
antipositivisme
behavioristisch manifest
bewustzijnsfuncties
bewustzijnsinhouden
Bildung
cognitieve psychologie
correctief-verruimend antipositivisme
elementarisme
Erklären
fenomenologie
functionalisme
geesteswetenschappelijke benadering
inhoudspsychologie
klassieke conditionering
law of effect
methodenstrijd
neobehaviorisme
pragmatisme
puzzle box
radicaal behaviorisme
reactief-alternatief antipositivisme
reflexboog
retrospectieve zelfobservatie
saving index
structuralisme
trial-and-error learning
Verstehen
Weltanschauung
Historische figuren
Psychologie en geschiedenis
Onstaan van moderne wetenschappen
Rationalisme
Empirisme
Associationisme
Verlichting
Romantiek
Aristoteles
Augustinus
Bacon
Bain
Berkeley
Carus
Darwin
de La Mettrie
Democritos
Descartes
Euclides
Galileï
Gutenberg
Hartley
Harvey
Herder
Hobbes
Hull
Hume
James Mill
John Stuart Mill
Kant
Kepler
Leonardo da Vinci
Locke
Lucretius
Mach
Montaigne
Newton
Plato
Spencer
Thomas Van Aquino
Tolman
van Leeuwenhoek
Vesalius
Watson
Empirische voorlopers
Onmiddellijke voorloper
De Vaders van de Psychologie
Eerste ontwikkelingen van de psychologie in Duitsland en de VS
Psychologie en samenleving
Angell
Astruc
Bechterev
Bell
Bessel
Binet
Brentano
Broca
Calvijn
Cattell
Colgi
Combe
Comte
Darwin
Dewey
Dewey
Dilthey
Dilthey
Donders
du Bois-Reymond
Ebbinghaus
Erasmus
Fechner
Flourens
Freud
Freud
Fritsch
Galenos
Gall
Galton
Galvani
Guthrie
Hippocrates
Hitzig
Husserl
James
James
Koffka
Köhler
Külpe
Lange
Lavater
Lombroso
Luther
Mach
Magendie
Marx
Maskelyne
Mesmer
Müller J.
Müller G.
Pavlov
Peirce
Pinel
Rousseau
Santiago Ramon y Cajal
Sechenov
Simon
Skinner
Spencer
Spurzheim
Thorndike
Titchener
Tuke
von Helmholtz
Watson
Wertheimer
Whytt
Wundt
Download