productie Productie- installaties Energie- balansen

advertisement
Duurzame
Productie
Innogy (Europa)
Offshore
Windparken
Renewable Energy
in UK per gemeente
Energieopslag
Windproductie per
uur in UK
Netfrequentie in
aantal landen in
Europa
Installaties en
beleid Wereldwijd
(US Dept of E)
Realtime data
Ierland (en UK)
Beheer van
landelijke
elektriciteitsnetten
Realtime productie
van hernieuwbare
energie West-Europa
Dashboard UK
electricity and CO2
Productieinstallaties
Dashboard UK
Real-time
energieproductie
Frans distributeur
Enedis
- elektriciteit
Enipedia
Wereldwijd
Zon Duitsland
Dashboard
Frankrijk
Productie van
elektriciteit
Wereldwijd
Duitsland grafieken:
productie, vermogen,
prijzen, im-/export
Productie Spanje
Live CO2 in
Europe from
power plants
Zonne-atlas
Vlaanderen
Franse landelijke
netbeheerder RTE
- elektriciteit
Energiebalansen
Live CO2-uitstoot
per land
IEA –
Sankeydiagram
per land,
wereldwijd
Sustainable Cities
Benchmark
Productie
hernieuwbare
energie in Duitsland
per gemeente
Productieinstallaties in
Duitsland
IEA Statistics per
land, wereldwijd
Open energieinformatie
Verenigde Staten
Hernieuwbare
energie wereldwijd
(IRENA)
Energiecijfers
Central collection and publication
of electricity generation,
transportation and consumption
data and information for the panEuropean market. (ENTSO-E)
Historical data
worldwide
The Shift Project
Energienetten
EU Statistics app
EU Energypost
OpenGridMap
Project TU München
Productie
hernieuwbare
energie EU-landen
Zonatlas
wereldwijd
Kaarten van het
Europese gasnet
Internationale
collecties
energiedata
Kaarten van het
Europese
hoogspanningsnet
Elektriciteitsproductie
Opendata-portaal
van de EU
Energie-data EU
Europees opendata-portaal
Enkele linkjes naar informatie
over de energievoorziening
internationaal
december 2015
Leen van Doorn,
[email protected]
LEGENDA
Gegevensverz. /
Informatiesysteem
Domein met
actoren
informatiestroom
Download