140603WG-N-C2-agenda

advertisement
Gemeente Haarlem, Gebiedsontwikkeling en beheer
Agenda Wijkgesprek Noord – Cluster 2





Wijkraad Sinnevelt
Wijkraad Sterrenbuurt
Wijkraad Kleverpark
Wijkraad De Krim
Wijkraad Frans Halsbuurt
Dag
:
Tijd
:
Locatie :
Dinsdag 3 juni 2014
09.00 – 10:30 uur
Posthuis, Haarlem
Beste deelnemers,
De agenda ziet er als volgt uit:
Agenda :
1. ACTIELIJST - 11 februari 2014
2. HANDHAVING
Wijkraad Frans Hals
 Fietsen met stickers worden niet verwijderd
Wijkraad Kleverpark
 Verspronckweg: verkeersprobleem i.v.m. beperkt zicht bij oversteken
motorvoertuigen (op fietspad)
Wijkraad Sinnevelt
 Verspronckweg: verkeersprobleem i.v.m. beperkt zicht bij oversteken
motorvoertuigen (op fietspad)
3. LEEFBAARHEID/ VEILIGHEID
Wijkraad Frans Hals
 Deo: parkeren bewoners in omliggende straten (parkeergarage wordt
niet gebruikt)
Wijkraad Kleverpark
 Voormalig Sterrencollege: klachten over het onderhoud van zowel
gebouw als openbare ruimte (Spaarnelanden)
 Kweektuin: oversteekproblemen n.a.v. toegenomen drukte, verzoek om
maatregelen
Wijkraad Sinnevelt
 Haarlemse Honkbalweek
 Verkeerssituaties
4. BESTRATING
Wijkraad Kleverpark
 Rotonde Verspronckweg (t.h.v. Korte Verspronckweg): verzoek herstel
middengeleider en terugplaatsen pijl
 Velserstraat: aanvraag trillingsonderzoek
Wijkraad Sterrenbuurt
 Steenbokstraat: wegdek
5. GROEN/ SPELEN
Wijkraad Frans Hals
 Maerten van Heemskerckstraat: verzoek overleg met bewoners voor
kap bomen
Wijkraad Kleverpark
 Fietsen met stickers worden niet verwijderd
Wijkraad Sterrenbuurt
 Bomen planten
6. STRAATMEUBILAIR
Wijkraad Kleverpark
 Fietsen met stickers worden niet verwijderd
7. AFVAL / REINIGING
Wijkraad Frans Hals
 Afvalproblematiek
Wijkraad Kleverpark
 Route Dekamarkt (Mr. Cornelisstraat)-Sterrencollege: verzoek
plaatsing afvalbakken op schoolroute
 Rattenoverlast
Wijkraad Sinnevelt
 Spaarnelanden: veegactie en straatwerkzaamheden
Wijkraad Sterrenbuurt
 Spaarnelanden: wijkschoonmaak
8. OVERIG
Wijkraad Frans Hals
 Wanneer hoort Ripperda weer bij Frans Hals?
Wijkraad Kleverpark
 Korting budgetten (bewoners- en leefbaarheid)
Wijkraad Sinnevelt
 Zonnewijzer: dependance
Met vriendelijke groet,
Judith Oversteegen
Gebiedsassistente stadsdeel Noord
Download