Uploaded by User2762

2105050

advertisement
Serie en parallel
Serieschakeling: twee lampen
Schakelaar open:
geen stroomdoorgang….
Lampen branden niet.
Serieschakeling: twee lampen
Schakelaar gesloten:
stroomdoorgang….
Lampen branden op
halve kracht.
Parallelschakeling: twee lampen
Schakelaar open:
geen stroomdoorgang….
Lampen branden niet.
Parallelschakeling: twee lampen
Schakelaar gesloten:
stroomdoorgang….
Lampen branden op volle
kracht.
Serieschakeling: twee schakelaars
Schakelaars open:
geen stroomdoorgang….
Lamp brandt niet.
Serieschakeling: twee schakelaars
S1
Schakelaar 1 gesloten:
geen stroomdoorgang….
S2
Lamp brandt niet.
Serieschakeling: twee schakelaars
S1
Schakelaar 2 gesloten:
geen stroomdoorgang….
S2
Lamp brandt niet.
Serieschakeling: twee schakelaars
S1
Schakelaar 1 en 2 gesloten:
stroomdoorgang….
S2
Lamp brandt.
Parallelschakeling: twee schakelaars
S1
S2
Schakelaars open:
geen stroomdoorgang….
Lamp brandt niet.
Parallelschakeling: twee schakelaars
S1
S2
Schakelaar 1 gesloten:
stroomdoorgang….
Lamp brandt.
Parallelschakeling: twee schakelaars
S1
S2
Schakelaar 2 gesloten:
stroomdoorgang….
Lamp brandt.
Parallelschakeling: twee schakelaars
S1
S2
Schakelaar 1 en 2 gesloten:
stroomdoorgang….
Lamp brandt.
EEinde
Download