Uploaded by User2630

ChecklistInwerkprogrammaNieuweMedewerkers

advertisement
Introductie (nieuwe) medewerkers FNWI
Checklist inwerkprogramma
Inwerkprogramma voor ……………………………………………………………………………
Datum 1e werkdag ………………………………………………………………………………..
Activiteit
Wie
Wanneer af
Gedaan
Introductie faculteit:
o
o
o
o
Geschiedenis
Organisatie; onderzoek, onderwijs etc. (organogram)
Hoe we ons presenteren
Kennismakingsgesprekken met directie, collega’s etc.
Aankondiging komst nieuwe medewerker bij andere
medewerkers.
Benoemen mentor of contactpersoon.
Gereed maken werkplek en evt. locker.
o PC
o Printer
o Telefoon
o Inlog
o Opname telefoongids RU + FNWI
o Toegangpas Huygensgebouw
o Sleutel kamer
Ontvangst op de 1e dag
o Wie
o Hoe laat
o Bloemen
o PC aan de gang krijgen
Informatie geven over interne organisatie:
o
o
o
o
de werkverdeling/roosters;
vaste procedures;
beleid, jaarplan;
machines, computer, kassa (login, pincodes,
procedures, etc.).
Introductie (nieuwe) medewerkers FNWI
Checklist inwerkprogramma
P&O FNWI 26 april 2010
Pagina 1 van 2
Uitleg over huisregels en gang van zaken:
o Eten
o Roken
o Pauzes
o Lunch
o Koffie-thee
o Telefoon /doorverbinden telefoontjes
o Parkeren
o Reiskosten
o Ingang-uitgang
o Opruimen en schoonmaken
o Sleutelprocedure
o Alarm in- en uitschakelen
o Klachten aannemen en afhandelen
o Taalgebruik
o Begroeten en aanspreken klanten en leveranciers
o Kopiëren
o Printen
Rondleiden en informatie over:
o EHBO doos
o Bedrijfshulpverlening, noodplan
o Nooduitgang(en), brandblussers, alarm
o Kantine
o Kleedruimte en locker
o Toilet, wasruimte
Arbo, milieu en hygiënevoorschriften
o Fysieke belasting (tillen, reiken, zitten, staand werken)
o Veiligheidsvoorschriften
o Persoonlijke beschermingsmiddelen
o Persoonlijke hygiëne
Inwerkplan doorspreken
Einde proeftijdgesprek
o Bespreking proeftijd
o Evaluatie selectiegesprek
Personele zaken:
o Uren, overuren, verlof
o CAO
o Personeelsdossier
o Ziekte en verzuim door ziekte
o Verlofregels
o Vergoedingen
o Opleidingstraject
o Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken
o Wat te doen bij agressie/geweld
o Vertrouwenspersoon
Gesprek ter afronding inwerkperiode.
Introductie (nieuwe) medewerkers FNWI
Checklist inwerkprogramma
P&O FNWI 26 april 2010
Pagina 2 van 2
Download