Uploaded by User1208

Kerst

advertisement
VEUGELKE
Refrein:
Ich heb een heel heel heel sjön veugellke gezein, veugelke gezein veugelke gezeen.
veugelke gezeen
veugelke gezeen
Ich heb een heel heel heel sjön veugellke gezeen
Mer dat bieske koos neet fluite.
Roedkapke waor al 18 joar en ging naor oma toow
Ze leep doow door het bos
neet zoe veilig veur een vrouw
Mer weij ze bleumkes plökte in da sjoene koreveld
Doow heif de joonge jager heur e groet geheim vertèld
Heur mooder vraog: “ roedkapke, beu keumps diech toch vendaan?”
En mèt roei wengskes zag zeij doow spontaan.
Ich heb een heel heel heel sjön veugellke gezein, veugelke gezein veugelke gezeen.
veugelke gezeen
veugelke gezeen
Ich heb een heel heel heel sjön veugellke gezeen
Mar dat bieske koos neet fluite.
Heur mooder bleef mer zège, auch aan den telefoon.
En 9 (Neugen) meundjes later kreeg Roedkapke ene zoon
Heur bleumke waor geplök door de jager in de wei.
De wollef haw gekeke en oma waor d’r bij.
En es de jager ’s aoves dan weer thoes keump van de jach
Dan zunk Roedkapke veur ‘m mèt een lach.
MAMA
Inins, es d’n tied op èèrd veurbij
Weij e blèdje mèt de wind
Van de baum geweid mer vrij
Het gevech, keumps oets op een eind
Datste zès t’ ès good gewèès
Ich gaon boe mein leech veur ieuwig sjijnt
Dan höb ich bang, het loslaote deijt pien
Wat brunk mich nog het leve
Kèn ich nog gelökkig zien?
Mama, zeen ich uch oets weer?
Mama zeen ich uch nog ‘ne kier?
Tot mienen awwen daag blief ich aan uch denke
En mèt traone doon ich dan mien auge toow
Oets, moote veer weer door
Met het vult mich toch zoe zwaor
Dat niks mier ès weij ’t waor
Dan blief dè hoop nog opeen wederzien
zeen ich uch nog trök misjien?
Um same te zien?
Mama, zeen ich uch oets weer?
Mama zeen ich uch nog ‘ne kier?
Tot mienen awwen daag blief ich aan uch denke
En mèt traone doon ich dan mien auge toow
Het leech vult de lèègte
Het sjient noow veur altied, es herrinnering aan uch lèvenstied
BOE BLIEF DAT BEER
Boe blief dat beer want het weurt vandaag e fieske
Boe blief dat beer want v'r laote us weer gaon
Laot de glazer klinke, koom laot us same fieste
Want veurste't wèts dan gaon v'r naor de maon
Boe blief toch dat beer
Boe blief toch dat beer
HEYO HEYO
Boe blief toch dat beer
Hey lekker stök
REFFREIN
Oooooh Geijs dich seffes mèt mich mèt
Ooooof wils dich noow al mien kroket?
Oooooch tot het allemaol verrèk!
Hey lekker stök dien vödje maak mich knettergek!
Ich waor nog mer 9 jaor
Mer kreeg al vanalles klaor
Bij de juffrouw van mien klas es ich weer zoong
Zij waor zoe een lekker stök
Ich voond doow mien groet gelök
Jao, dat pöpke maakte van mich ‘ne stoute joong
Ich ging gans de wèreld roond
Heef de pöpkes op hun koont
Ich zoag edere sloerie oongerweeg
Mer daor waor d’r toch gein ein
Deij koosj tippe aan dei jein
Joa , mien juffrouw zij waor dei ein deij mich get deech
Oooooh Geijs dich seffes mèt mich mèt
Ooooof wils dich noow al mien kroket?
Oooooch tot het allemaol verrèk!
Hey lekker stök dien vödje maak mich knettergek!
Noow höb ich een leuke meid
Mer toch blief het ene strijd
want mien juffrouw blief veur altied in de kop
Doow zaog ich heur nog ‘ns weer
Ich bekeek heur op en neer
En reep: “juffrouw, wat bès dich een lekker poop”.
REFFREIN
In de bloote kont
Es ich op de divan zit
Lekker allein thoes
Rustig mèt e bökske in m'n han
De vrouw keump nog neet naor hoes
Mer plots steit zeij daor bènne
En maakt het wir ins boond
Ich veul mich toch wel get gegeneerd
In m'n bloete koont
V'r zènge, v'r sprènge
V'r danse in het roond
In de bloete koont
In de bloete koont
V'r heffen ut glaas umhoeg
En zètte ut aan de moond
In de bloete koont
Es ich aan de zie lik
Heerlijk in het zand
Tösje al deij vrowluj in
Zoe lekker broengebrand
Mer es ich dan in slaop val
Dat ès toch neet gezoond
Dan lik ich heij aangebrand
In m'n bloete koont
V'r zènge, v'r sprènge
V'r danse in het roond
In de bloete koont
In de bloete koont
V'r heffen ut glaas umhoeg
En zètte ut aan de moond
In de bloete koont
Es alles ins ene kier tege zit
En niks dich int'resseert
De luij mer euver dich zeivere
Jus of dich bès niks weert
Zèt dan d'ne lach op de kop
En deenk aan deij luij: IN HUN BLOETE KOONT
DE HEMEL BRANDT
Da bier veur mich smaak zjus zoe kloete weij dat ich mich veul
Ich ben bezweit, ich zit allein en ben een dikke nul
het ès dich gelök, iech beuk noow um diech
Het deijt miech zien, diech heels neet van miech
Den hiemel brandt, steit in de fik
zwarte wolke hoeg in de loch
Ich zit allein, sjriew diene naam
Den duvel hèèf dien hart gekoch
Den hiemel brandt, steit in de fik
en iech stik in zwarte wolke
Ich zit allein sjriew diene naam
Iech zal altied op diech wachte
Diech zits nog in mien gedachte
Den hiemel brandt,
Ich haw van diech
Mer alles es noow hielemaol veurbij
De foto’kes, iech dreij ze um want diech bis neet mier heij
het ès dich gelök, ich beuk weer um diech
Wat deijt het liech zien, diech heels neet van miech
Den hiemel brandt, steit in de fik
en iech stik in zwarte wolke
Ich zit allein sjriew diene naam Iech zal altied op diech wachte
Diech zits nog in mien gedachte
Den hiemel brandt.
Den hiemel brandt, steit in de fik
zwarte wolke hoeg in de loch
Den hiemel brandt, steit in de fik
en het leve dat veer hawwe
Es noow veurbij, weggebrand
Ich blief altied van diech hawwe
ezzebleef bès geine kawwe
Den hiemel brandt, steit in de fik
en iech stik in zwarte wolke
Ich zit allein sjriew diene naam
Iech zal altied op diech wachte
Diech zits nog in mien gedachte
Den hiemel brandt.
Delilah
Iech zaog de blik in heur auge en iech waor verlore
Ich reep heur naam en ich vroog: Wat dèis dich dizze
nach?
Kiek, weij ze lachte
Zij sprook een anger taol mer zij wis wat iech zag
My my my delilah
wy wy wy Delilah
Koom ‘ns heij
En maak mien hertje zoe blij
Ach, puun miech, delilah
mien leefde geijt noets mier veurbij
Ich stoon in brand pak mien hand
Laot mich neet langer wachte
Ich veul het vuur en ich huur heur stum eder minuut
Kiek, weij ze lachte
zij ès biezoonger, iech wèr echt tuureluuuut
My my my delilah
wy wy wy Delilah
Koom ‘ns heij
En maak mien hertje zoe blij
Ach, puun miech, delilah
mien leefde geijt noets mier veurbij
Kiek, weij ze lachte
Zij sprook een anger taol mer zij wis wat iech zag
My my my delilah
wy wy wy Delilah
Koom ‘ns heij
En maak mien hertje zoe blij
Ach, puun miech, delilah
mien leefde geijt noets mier veurbij
Juulke - Dan gaon de lempkes op en neer (Brikkebekkerlied
2018)
In de kaffee, In de kaffee
bij os in de straot, bij os in de straot
ès het noets vreug, ès het noets vreug
Mer altied te laot, Mer altied te laot
Roond middernach, roond middernach
Dan weurt het te zot, Dan weurt het te zot
Dan blieve de lui, dan blieve de lui
Heij weer hiel gans kepot
Dan gan de lempkes op en neer
En zitte veer weer aan het beer
De tent geijt lekker oet de bol
Koomn sjöd de glazer nog es vol
Nei nei, veer kriege noets genoog
Want heij hunk stumming in de loch
De zörreg zeen opzij gezat
Ze ligke thoes oonger de mat
En ’s mörreges vreug, En ’s mörreges vreug
Dan kaom iech neet op, Dan kaom iech neet op
Iech bén nog meug, Iech bén nog meug
En höb ‘ne houte kop, ‘ne houte kop
De aovend vult,den aovend vult
Weer rammelt de pens, Weer rammelt de pens
Het beer ès gekeuld, Het beer ès gekeuld
Met noow rijmp niks op pens
Dan gan de lempkes op en neer
En zitte veer weer aan het beer
De tent geijt lekker oet de bol
Koomn sjöd de glazer nog es vol
Nei nei, veer kriege noets genoog
Want heij hunk stumming in de loch
De zörreg zeen opzij gezat
Ze ligke thoes oonger de mat
Want in os stamkaffee
maak ederein plezeer
jaojao, iech höb mien hart verlore
Aan de bloond en sjoemend beer
LAAAAAALAAAALALAAAAAA…..
Nei nei, veer kriege noets genoog
Want heij hunk stumming in de loch
De zörreg zeen opzij gezat
Ze ligke thoes oonger de mat
De zörreg zeen opzij gezat
Ze ligke thoes oonger de mat
Es de buim weer sjoen verseerd zien
Es de buim weer sjoen verseerd zien
Es er nemend, nemend gèr allein
Es de buim weer sjoen verseerd zien
Zitte veer gezellig onderein
Ès dei baum neet mier dan bel en lempkes
Eine kier in’t jaor weer opgezat
Jao, ’t ès woar, er steit daor sjoen te proonke
In d’n hoes of in ’t midde van de stad
Es de buim weer sjoen verseerd zien
Vergeet neet boeveur zei daor steit
Es de buim mer koste zègge:
Veer zeen mier dan gezelligheid
Veer staon heij opdat geir nao zoudt deenke
Deenke aan, dei vreigel en vanal
Ich geluif, es Keersbuim koste kalle
Waor het vrundsjap, vrundsjap euveral
Teddybèr:
Gooienaovend allemaol!
Dit is het verhaal van alle venten!
Venten zoonger cente. En met hiele kliene tente
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine!’ Dich höbs ne kleine.
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine! Teddybèr
Vrijgezel En nog allein. Gein vrouwmins keump tösje de bein.
En dich geis van het buffèt. Rechtreeks naor d’n bèd.
In dat bèdje kins dich neet slaope. Dich tèls wel doezjend sjaope.
Pak ‘m dan ‘ns in de han. Mer OH! Wat klink er dan…
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine!’ Dich höbs ne kleine
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine! Teddybèr
Veurwaat bèn ich nog allein
Vreugste dèks aan ederein
Mer ich zègk dich noow serieus
Dich höbs ech geine reus.
De vrouwluij dèij wille groeter
Gene kleine scooter.
Keump ze thoes bij dich vennach
Dan zungk zij mèt een lach.
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine!’ Dich höbs ne kleine
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine! Teddybèr
Mer de waore zal altijd blieve, en wel euverdrieve
Es men vraog weij ès er dan
Sjei oet dè maak mich bang!
lalalalalalalalalalalaalalalalalalalaalalalalalala
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine!’ Dich höbs ne kleine
Dich paks’m nog es vas veur dich geis slaope
Dich höbs ‘ne kleine! Teddybèr
Hielemaol niks
Wat ès een hertje zoonger leefde
Wat ès een leedje zoonger refrein
En wat ès de Maas zoonger benkske
En wat bèn ich zoonger dich
Hielemaol niks
Wat ès mien bank, zoonger mien cente
Wat ès een vusjlien zoonger een pierlink
En wat ès Miss World zoonger badpak
Wat ès 'ne boer, zoonger ziene trakteur
Hielemaol niks
Wat ès un poeneke, zoonger een lekske
Wat ès 'ne lieraar zoonger gezeik
En wat ès de zomer zoonger rökskes
Wat ès os pa, jao zoonger os ma
Prinsenlied joeri I
Zienen druim ès werklijkheid
Heer ès eind’lijk prèns
Papa in den hiemel es noow fier
Want het waor auch ziene groetste wèns
Keump de polonaise aan
Löp de Joeri weer veuraan
Vastelaovend in zien blood
Roed, geel, greun, zoe weij het moot
De Galliaren hawwe door
Plezeer maak Joeri tot veer oor
Dooww weure zij al hiek gauw èèns
“ Jao, dat weurt de nuije prèns”
Daor keump Joeri I
Geine krieg ‘m klein
Kiek ‘m mer ins gaon
Heer kènt neet stil blieve staon
Daor keump Joeri I
Geine krieg ‘m klein
Kiek ‘m mer ins gaon
Heer kènt neet stil blieve staon
De unneköpkes zien zoe fier
Ze gaon mèt Joeri op de zwier
Tot 3-4 oor geijt er op stap
En d’r nao nog ‘ne kebab
Op de leechstoet geijt er los
Hiel Gèllik geijt dan total loss
Doonker straote sjoen verleech
Ze zien zjeloes tot in Mestreech
Daor keump Joeri I
Geine krieg ‘m klein
Kiek ‘m mer ins gaon
Heer kènt neet stil blieve staon X3
Prinses Sterre
Iech höb een hiel hiel hiel sjoen prinseske gezeen
Prinseske gezeen Prinseske gezeen
Iech höb een hiel hiel hiel sjoen prinseske gezeen
En heur naam waor Prinses Sterre
Sterre ès al 10 jaor aajd, de oudste van de dreij
Papa Igor waor al prèns, doow sting ze aan zien zij
Mama Sandy kiek het aan en veert met carnaval
Want met de Galliaren zuuste hun al euveral
En Sterre vroog aan mama:
“Wenier wèr ich noow prinses?
Ich doon toch auch op sjaol hiel good mien bès”
Os prinseske heit veul hobby’s en dat vènge veer oké
Twirle, danse, teikene, toneel en KVG
Schminke, klèdjes, lange haore dat vindt zij zo fijn
Mer zuut ze dan een spin, dan sjriewt Sterre al bijein
Hallo Leve
Lalalala Lalalalalala Lalalalalalalala
Lalalala Lalalalalala Laaaaa Laaaaa Laaaaa (samen met koor)
Ich kèn een meisje leef
’t Es miene hartendeef
Mer zei weit neet wat ich veur heur veul
Ich sjreef het in ‘ne breef
Ich bèn zoe gans verleef
Höbs dich sooms auch hetzelfde geveu-eu-eul
Hallo leve, al wil ich dich geve
Dich bès m’n strölke zonnesjien
Hallo leve, ich höb het gesjreve
Dat veer veur eeuwig zulle same zien
Hallo leve, al wil ich dich geve
Dich bès m’n strölke zonnesjien
Hallo leve, ich veul mich weer zweve
Ha-ll-o le-ve
Lalalala Lalalalalala – Ich wil veur altied mèt dich same zien
Lalalala Lalalalalala –Ha-ll-o dich
Zeij keem doow naor mich toow
Belöf mich eeuwige trouw
Ich veulde kriebels in de boek
Het ging doow toch zoe snel
Iers waor ich vrijgezel
Mer noow lig ich mèt heur in de stroe-oe-oek
Hallo leve, al wil ich dich geve
Dich bès m’n strölke zonnesjien
Hallo leve, ich höb het gesjreve
Dat veer veur eeuwig zulle same zien
Hallo leve, al wil ich dich geve
Dich bès m’n strölke zonnesjien
Hallo leve, ich veul mich weer zweve
Ha-ll-o LE-VEUH
Lalalala Lalalalalala–Dich bès m’n strölke zonnesjien
Lalalala Lalalalalala– Ich wil dich… Ich wil veur altied mèt dich same zien
Hallo leve, al wil ich dich geve
Dich bès m’n strölke zonnesjien
Hallo leve, ich höb het gesjreve
Ha-ll-oooo leve
HALLO LEVE
Hef de glazer in de loch
Hef de glazer in de loch, Want v'r zeen mèt man genoog En dansen op dit leed tot in de nach Geer zeet
allemaol de klos, Dei meziek laot dich neet los! Daorum vènge veer dit leedje good bedach Bij instrumentale
slagen op de 2e keer: hey hey hey (overal) Vraog us estebleef noow neet boe dit leed euver geijt Het sjrieve
van dees teks, dat koste os al genoog leijt Mer houdt ger van plezeer En van e pintje beer Dan sjei toch oet
met dat gelemeteer Hef de glazer in de loch, Want v'r zeen mèt man genoog En dansen op dit leed tot in de
nach Geer zeet allemaol de klos, Dei meziek laot dich neet los! Daorum vènge veer dit leedje good bedach
Ein coupletje veirdig, es het dudelijk veur os Dit is e leed boe's dich mèt edereijn op springe moos En es het
glaas weer leig Sjei oet mèt dat gezeig Want niks steit os vandaag nog in de weeg Hef de glazer in de loch,
Want v'r zeen mèt man genoog En dansen op dit leed tot in de nach Geer zeet allemaol de klos, Dei meziek
laot dich neet los! Daorveur vènge veer dit leedje good bedach Dit is het momènt boe edereijn zich rustig
hult Wei ès noow degene deij dit leedje neet bevölt Mer hou de glazer klaor Veer gaon nog efkes door V'r
blieve tot het allerlètste ooooo-oor Hef de glazer in de loch, Want v'r zeen mèt man genoog En dansen op dit
leed tot in de nach Geer zeet allemaol de klos, Dei meziek laot dich neet los! Daorum vènge veer dit leedje
good bedach Lalalalalalalalala... Hef de glazer in de loch, Want v'r zeen mèt man genoog En dansen op dit
leed tot in de nach Geer zeet allemaol de klos, Dei meziek laot dich neet los! Daorum vènge veer dit leedje
good bedach Jao, dat höbbe veer toch efkes good bedach
Hendjes de loch in!!
Veer zien ins mèt z'n alle 'ne kier naor Afrika toow geweis
Doar zaoge veer veul negerkes in ene polonaise
Hendjes de loch in, hendjes de groond op
En trök umhoeg --hoeg --hoeg de loch in
Hendjes naor veure en op het köntje
En trök umhoeg --hoeg --hoeg de loch in
Hendjes de loch in, hendjes de groond op
Zoe gaon veer door tot mörgenvreug
Dei dans ès hunne paringsdans
Ze drooge een bloomekrans
Dei dans ès hunne paringsdans
Griep allemaol uch kans
Veer ginge trök naor Rèkem, vertèlde van dat groet paringsfies .
En neuge meundjes later, zoage veer het bewies
Hendjes de loch in, hendjes de groond op
En trök umhoeg --hoeg --hoeg de loch in
Hendjes naor veure en op het köntje
En trök umhoeg --hoeg --hoeg de loch in
Hendjes de loch in, hendjes de groond op
Zoe gaon veer door tot mörgenvreug
Dei dans ès hunne paringsdans
Ze drooge een bloomekrans
Dei dans ès hunne paringsdans
Griep allemaol uch kans
Dich zuus, veer kènne nog veul liere van de mensjes in de broes
En noow allemaol...
Hendjes de loch in, hendjes de groond op
En trök umhoeg --hoeg --hoeg de loch in
Hendjes naor veure en op het köntje
En trök umhoeg --hoeg --hoeg de loch in
Hendjes de loch in, hendjes de groond op
Zoe gaon veer door tot mörgenvreug
Dei dans ès hunne paringsdans Ze drooge een bloomekrans
Dei dans ès hunne paringsdans Griep allemaol uch kans
---------------------------------------------------------
Alle glazer hoog
Whohohoooo whohohoooo
Diech kèns noow op diene kop gaon staon eyo eyo
Want iech wil mèt diech eine drènke gaon eyo eyo
De lèsten tied zeer veer us neet
Veer höbbe werrek bij de vleet
Dat deijt…mich get verdreet
Same höbbe veer hiel vööl mèt gemaak
eyo eyo
Same höbbe veer ‘m al good geraak
eyo eyo
Veer waore vreuger toch zoe knap
Den tied dè geijt noow veul te rap
Mer noow…gaon veer op stap
Lekker zoepe aon den tap
Op de leefde, op het lève
Op de vrijheid, op de kroeg
Laot us drènke op de lui deijt in den hiemel zeen
Alle glazer hoeg, Alle glazer hoeg
Maak neet oe tofste get te vere höbs
Of mörrege tegz het lempe löps
Same heffe veer de glaze
Same dele veer het leef en leid
Gein vuur ès os te heit
Ich wil drinke op de gooie mood
Alles keump op het lèste wel weer good
Diech bès veur miech ‘ne kameraod
altied wel klaor mèt raod en daod
Mien vrund…Bliefs diech altied
Nei, ich wil diech noets mier kwiet
eyo eyo
eyo eyo
eyo eyo
eyo eyo
Op de leefde, op het lève
Op de vrijheid, op de kroeg
Laot us drènke op de lui deijt in den hiemel zeen
Alle glazer hoeg, Alle glazer hoeg
2X
Whooooooooowhooo
Het leve ès soms ene strijd
Den eine maak den angere heit
Weg mèt lijd
Whohohooohohohohohohohohohohoooooo
Op de leefde, op het lève
Op de vrijheid, op de kroeg
Laot us drènke op de lui deijt in den hiemel zeen
Alle glazer hoeg, Alle glazer hoeg
---------------------------------------------------
Staot op en dans
LALALALALALALA
Ich höb e good idee
Gesjreve op wc
Het ès e leedje op het ritme van de trom
’t és geine operèt
Ger zink het dalijk mèt
En dè wat neet mèt zunk
Dè ès gewoen hiel sjtoom
Zitste weer aan de groond
Höbste ‘ne korte loont
Sjöddel dan weij ‘ne nate hoond
Alle zörreg in het roond
Zèng dan dit leedje noow mèt miech
Staot op en dans!
LALALALALALALALALALALA
Vleeg in ‘ne lochballoon
Rrech naor de horizon
Vleeg euver alle zörreg & geneet ervan
Kiek neet mier achterum
Dat ès toch al lang um
Da’s miene raod veur diech
Jao, ech het bèste plan
Zitste weer aan de groond
Höbste ‘ne korte loont
Sjöddel dan weij ‘ne nate hoond
Alle zörreg in het roond
Zèng dan dit leedje noow mèt miech
Staot op en dans!
LALALALALALALALALALALA
Kriegste e slech berich
Geise op dien gezich
Da’s weer een lès gelierd
Dit geijt neet mier verkierd
1-2-3
Staot op en dans
LALALALALAALALALALALALALA
----------------------------------------------------------------
Veer kriege noets genoog
Veer kriege noets genoog
Veer gaon alweer op stap
Veer kriege noets genoog
De bok vluug oet den trap!!
Veer kriege noets genoog
Veer gaon alweer op stap
Veer gaon alweer op stap
De bok vluug oet den tap
Shub tub tututut
Dat weurt een lange nach
De bok weurt roondgebrach
De glazer deij zeen vol
De stumming good
Edereijn sjoonkelt mèt
Op ’t oor weurt neet gelèt
Zoe geijt dat eder week
Fieste zit in os blood
Veer kriege noets genoog
Veer gaon alweer op stap
De bok vluug oet den trap!!
Veer kriege noets genoog
Shub tub tututut
Dat weurt vendaag gelierd
Neij, dat ès neet verkierd
Nog lever vief veur ein
Dan 10 nao 3
Dan geijt de tent heij toow
Nemend wilt naor zien vrouw
Veer zènge neet allein
Veer blive nog heij
REFFREIN
LALALALA Liedje
't waor op de mer't, ich zaog heur staon
sting aan de legumekraom
koch get slaaj en een temat
Wat waor het toch ene sjat Ich vroog heure naam, wat ging d'r mis
Ze
Ich
Esof ich in m'n brook haw gepis Ich kreeg het kaajd en werm tegeliek
Mer heure lach waor zoe riek Unne, tomatte of slaaj Proeme, petatte of vlaaj Setjès
of een negertèt
Dat brunk zij allemaol mèt
Lalalalala Lalalalala Lalalalalalalala
Lalalalala Lalalalala Lalalalalalalala ....
Sierra Sierra Madre del Sud
Sierra Sierra Madre Oh-ohohoh Sierra Sierra Madre del
Sud Sierra Sierra Madre
Es de zon verdwijnt en de maon z'n sjatte laot zeen
Gaon de minse bij-ein en bekieke dit sjoen fenomeen
Es de lèste zonnestraol de aardbol weer raak
Sjnappe zij zich weer vas en zinge zij op hun gemaak
Sierra Sierra Madre del Sud Sierra Sierra Madre Oh-ohohoh Sierra Sierra Madre del Sud Sierra Sierra
Madre
Es de mörge weer keump en de zon z'n wermte weer straolt
De vogelkes fluite en de boer z'n hout alwir haolt
Dan bije ze "God, bespaar os toch het verdreet"
En daor wieteweg klink weer het sjoenste leed
Juulke - Ich laot mich door dich neet mier begaaje
Veer zeen al zoeveul jaore same
Mer het geijt neet mier weij het moot
Es ich get zèk ès het neet good
Ich moot mer naor dien piepe danse
Mer ich begin noow te beseffe Dat ich dich lever weg
zeen gaon
Pak diene nes, blief heij neet staon
En gank eweg, gank oet mien ouge
‘ch Laot mich door diech neet mier begaaie
Bèn dat gezeik van dich zoe meug
Mèt dich waor altied get Noets ins reteketet
Ich gaon noow weijer op mien eige
‘ch Laot mich door diech neet mier begaaie
Al keums dich op d’n kneeje trök Dus sodemieter op
Mèt diene sjtomme kop Ich gaon noow weijer op mien eige
En noow bès dich dan toch vertrokke
Ich veul mich opgeluch en vrij Ich veul mich good, hiel fit en blij
En dich höbs gate in dien zokke En ich huur van dien vriendinne
Dich beuks dich eder nach in slaop Dien eige fout, dich bès e sjaop
Dan hawstich mich moote beminne ‘ch Laot mich door diech neet mier begaaie
Bèn dat gezeik van dich zoe meug
Mèt dich waor altied get Noets ins reteketet
Ich gaon noow weijer op mien eige ‘ch Laot mich door diech neet mier begaaie
Al keums dich op d’n kneeje trök Dus sodemieter op Mèt diene sjtomme kop
Ich gaon noow weijer op mien eige
Hela Ho
't Es alweer carnaval En in Reikem veural Gaon v'r dreij
daag oet de bol
V'r laote us gaon V'r blieve neet staon
Jao, v'r höbbe hiel veul lol V'r gaon 'm begaaie
Tot de hane gaon kraaie Jao, v'r make veul plezeer
Er effekes oet, deij drei daag make v'r sfeer En v'r zènge...
Hela hela hela hela hooo V'r danse en sprènge, hosse en zènge
Goeij de glazer nog 's vol Hela hela hela hela hoooo
V'r gaon neet naor bèd V'r zètten 'n tèt Koom zèng mer mèt us mèt 's
Maondegs trök heij de stoet Door Reikem-City weer oet
En de luij gaon sjoen verkleid 's Aovonds op stap Laot loupe d'n tap
Zuug ze kome van wied en breid Dreij daag gaon stappen
En een hiering gaon happen Jao, v'r hawwe veul plezeer
Er effekes oet, deij dreij daag woar heij een sfeer En V'r zènge...
Refrein
De prèns is daor mèt ziene raod En geuf eh röndje veur us allemaol
Er trök weer keihel aan de bel, En v'r zènge allemaol
Chips mèt vasteloavend
Gooienaovend
Heij bèn ich weer
Zèt mich noow al me reine neer
Ich drènk gère ‘ne bok of twië
Mer hiël dèks dreenk ich auch get miër
Ich… haw zoe vööl van roed gèèl greun
Mer Iech….
Zeik van zatigheid op mien sjeun
Iech kèn neet wachten op vastelaovend
Iech wil gaon vere mèt vastelaovend
Mèt kamereuij op vastelaovend
Begaaj ich ‘em gans den aovend
‘ch haw miich neet in mèt vastelaovend
Fuck! Iech bèn eweg venaovend
Loat mich mer zoepe mèt vastelaovend
Ellek jaor weer hetzelfde leed
Slaope, nei, nei, dat doon iech neet
‘ch wil nils misse van het fiës
‘ch gaon tekier lekker weij e bies
Ich… haw zoe vööl van roed gèèl greun
Mer Iech….
Zeik van zatigheid op mien sjeun
Iech kèn neet wachten op vastelaovend
Iech wil gaon vere mèt vastelaovend
Mèt kamereuij op vastelaovend
Begaaj ich ‘em gans den aovend
‘ch haw miich neet in mèt vastelaovend
Shut up en dans mèt miech
Kiek allemaol naor miech
En luuster naor mien stum
Shut up en dans mèt miech
Dizzen aovend weurt e fies misjien
Ich zèck oe oe oe
Shut up en dans mèt miech
Het Weurt vendaag weer good begaaid
D’n aovend ès nog joonk en de bok steijt kaajd
Edereijn ès blij en goodgezind
Oh, veer gaon ‘m eine zètte
V’r gaon e tétje zètte
Dan Kaom ich op!
En zeen ich al deij minse
De han gaon in de loch
Kiek allemaol naor miech
En luuster naor mien stum
Shut up en dans mèt miech
Dizzen aovend weurt e fies misjien
Ich zèck oe oe oe
Shut up en dans mèt miech
De lui gaon los en ze make lol
Mien haore staon rechtop en ich sjeet weer vol
Oh het deijt miech good om heij te staon
De polonaise blief mer gaoon
- Naise blief mer gaon
Jao kiek noow daor
En kiek naor al deij minse
Ich haw van uch en ich zèng
Kiek allemaol naor miech
En luuster naor mien stum
Shut up en dans mèt miech
Ich Weijt het good
Ich maog mien polle kusse
En ich besef, oets ès dat veurbij
Mer laot miech noow
Mèt uch tesame zènge
Veer make os zoe blij!
Kiek allemaol naor miech
En luuster naor mien stum
Shut up en dans mèt miech
Dizzen aovend weurt e fies misjien
Ich zèck oe oe oe
Shut up en dans mèt miech
Heifeeste
Hey hey hey
In augustus dan höb ich gooi zin
Ich gaon met kamereij de tent weer in
Sleet de tap mer aan want veer zeen klaor
Veur het bèste fies van ’t joar
Daor in Neerotere es weer get oet
Daot weurt de stumming in mien oer getoet
Al twintig jaor höb ich naor mien zin
Veer hawwe eder jaor weer peen
Heifeiste, veer daag laank
Gaon veer lekker aon den draank
Jao de stumming ès heij op en top
Heifieste, goat geer mèt
Veer gaon lang neet naor bèd
Ed’ren aoven gaon veer oet de bol
Jao, sjut de glazer vol
Heejoo he he ho
Ederein keump heij weer op de bein
Hiel de Maaskant zit weer fijn beijn
Zoe es het leve, jao heij gaon v’r veur
Veer höbbe 4 daag gein gezeur
Al op doonderdeg gaon veer d’r op oet
Kinblökskes vlege door de tent hei joet
De daag d’r op dan gaon veer good op stap
Mer deij daag gaon veul te rap
Heifeiste, veer daag laank
Gaon veer lekker aon den draank
Jao de stumming ès heij op en top
Heifieste, goat geer mèt
Veer gaon lang neet naor bèd
Ed’ren aoven gaon veer oet de bol
Jao, sjut de glazer vol
Heeejoo he he ho
Al 20 jaoren os begaaje
Daor in de tent daor in de wei
En volgend jaor dan kome veer weer fieste
Veer zeen weer d’r beij
Heifeiste, veer daag laank
Gaon veer lekker aon den draank
Jao de stumming ès heij op en top
Heifieste, goat geer mèt
Veer gaon lang neet naor bèd
Ed’ren aoven gaon veer oet de bol
Jao, sjut de glazer vol
Heeejoo he he ho
------------------------------------------------------------------------------11 joar juulke
LYRICS: 11 jaor staon ich heij noow
En geer zeet nog altied blij Es miene naam weurt aafgeroope
Zeet geer gèèr debeij
Ich kèn het soms ech neet geluive
Mer de tent ging op de kop Nao ‘nen aovend alles gegeve
Dan keump het immer stop Koom, laot us doorgaon
Brèng mich naor hoes ‘ch Höb gedaon met zènge
Dooch de leechte oet Daor bovenop de bühne
Daor veul ich mich good Belèèf ich sjoen momènte
Jao geer gèèf mich mood Het beste es nog neet genoog
Ich wil uch sprènge zeen Es geer zink en naor mich lach
Dat gèèf mich altied gooi zin
Ich krèèg venaovend hinnevel of sjevraóje weijt geer wilt
Mer eig’lijk ben ich meug En mien stummeke dat trilt Koom, laot us doorgaon
Brèng mich naor hoes ‘ch Höb gedaon met zènge
Dooch de leechte oet Daor bovenop de bühne Daor veul ich mich good
Belèèf ich sjoen momènte Jao geer gèèf mich mood
Ich weijt het wel Dat dit oets ès gedaon
Ich maak gein zörreg Ich weijt dats dich d’r zals staon
Dich keumps dan oet achter mich oet
Mèt de lach op den snoet en dich zès: koom laot us doorgaon ich breng dich naor hoes
Koom, laot us doorgaon Brèng mich naor hoes
‘ch Höb gedaon met zènge Dooch de leechte oet Daor bovenop de bühne
Daor veul ich mich good Belèèf ich sjoen momènte Jao geer gèèf mich mood
Sjotse bellekes
Hey! Sjotte spele doedelzak, in hun allersjoenste pak
Mèr wat ich lèts höb gezeen, jong dat waor neet min
Unne Sjot zaot op de fits, mèr dat ging neet goot
Mèt zien bèlkes op ut stuur, jodelt heer vol moot 1-2-3,
noow jodelt heer jodeladeli ajo 1-2-3,
hér heif plezeer jodeladeli ajo 1-2-3,
dat deit hér geer jodeladeli ajo Jao, dee Sjot, dee heif plezeer, zuuch 'm mer 'ns gaon
Holadelidelidelidelidelidelijo Holadelidelidelatijo ... Holadeledijaho
Mèr dee Sjot dee moos naor hoes want z'n vröjke wachde thoes
Hèr zag, ich gaon mèt de fits, dat geit lekker snel Berg op en berg aaf, mèr opins ù koet
Mèt z'n fitske euver kop, ging hèr op zien snoet 1-2-3,
noow jodelt heer jodeladeli ajo 1-2-3, hér heif plezeer jodeladeli ajo 1-2-3,
dat deit hér geer jodeladeli ajo Jao, dee Sjot, dee heif plezeer,
zuuch 'm mer 'ns gaon 1-2-3, noow jodelt heer jodeladeli ajo 1-2-3,
hér heif plezeer jodeladeli ajo 1-2-3, dat deit hér geer jodeladeli ajo Jao, dee Sjot, dee heif plezeer, zuuch 'm
mer 'ns gaon Holadelidelidelidelidelidelijo Holadelidelidelatijo ... Holadeledijaho Op z'n fitske, jong hèr kint
neet blieve staon Nananananananananananananananananananananananananana....
Ich zèng de ganse daag
Lach, auchal geit het neet
Kom op, höb gein verdreet Geneet, en plök den daag Jao, dan geit het good vandaag
Het maak neet oet, want de wèreld blief wel dreije
En ich lach, lach, lach, laot de ganse boel mer weije
En ich zèng zèng zèng de gansen daa-aag
De gansen daag Dooch, den eige deenk Sjiet, aan wat de buurman dènk
Kiek, neet wat een anger heif
Dè tèlt z'n sjöld en heif neet geleif
Het maak neet oet, want de wèreld blief wel dreije
En ich lach, lach, lach, laot de ganse boel mer weije
En ich zèng zèng zèng de gansen daa-aag
De gansen daag Het maak neet oet, want de wèreld blief wel dreije
En ich lach, lach, lach, laot de ganse boel mer weije
En ich zèng zèng zèng de gansen daa-aag
De gansen daag En Het maak neet oet, want de wèreld blief wel dreije
En ich lach, lach, lach, laot de ganse boel mer weije
En ich zèng zèng zèng de gansen daa-aag
De gansen daag En Het maak neet oet, want de wèreld blief wel dreije
En ich lach, lach, lach, laot de ganse boel mer weije
En ich zèng zèng zèng de gansen daa-aag De gansen daag
___________________________________________________________________________
Iech maog gelökkig zeen Juulke
Ich höb daag dat het miech neet geijt
Ich haat de hiele wèreldbol Ich zit te dènke aan m'n eige leid
En een anger heif de dikste lol
Ich bèn aan't klage ès de regen vult
Het heite weir dat jaag mich auch op stang
Ich höb hiel dèks niet veul gedöld
Alles doort mich al hiel gauw te lang
Mer ich maog gelökkig zeen
Neij, ich höb het toch zoe slech nog neet
Een eigen hoes boe ich van geneet
Een paar euro's op m'n rekening
M'n ouwen otto bolt nog good
M'n tikker tikt nog weij dat heir dat moot
Ich höb ed'ren daag mien ete
M'n vruijke neet vergete en weer 'nen daag veur papa te zeen
Jao, ich maog gelökkig zeen
'ch Höb twie breurs deij steunen miech altied
'ch Höb 'ne pa deij veur mich veirdig steit
En m'n mooder wil ich noets kwiet
M'n femilie ès m'n heiligheid
'ch Höb de bèste kameruij van 't land
En altied sterker weurt dè band
Eder weekend er weer tösjenoet
Op de buun, jao daor leif mich oet
Jao, ich maog gelökkig zeen
Neij, ich höb het toch zoe slech nog neet
Een eigen hoes boe ich van geneet
Een paar euro's op m'n rekening M'n ouwen otto bolt nog good
M'n tikker tikt nog weij dat heir dat moot Ich höb ed'ren daag mien ete
M'n vruijke neet vergete en weer 'nen daag veur papa te zeen Jao, ich maog gelökkig zeen
AWWE GEK Erwin
Heer woende in e huiske hiii eurges in de buurt.
Veer numde häöm d'n awwe gek, dao had eederein vaan gehuurd.
Soms leep heer met zien hunneke te zinge in de weij
En reepe veer, "he awwe gek kom noe us eve heij".
Refrein:
Maak meziek veur us awwegek, awwe gek
Maak meziek veur us en laot goon.
Maak meziek veur us awwe gek awwe gek
Maak mezlek, 't is nog neet gedoon.
Heer had e sjoen gitaarke, good speule kos heer neet.
Eederein begos te lache, ouch luijkes met verdreet
Ut leedsje wat heer späölde waor hielemaol te gek
H'r späölde dat wel 20 kier, ach tot ut mer verrek.
Maak meziek veur us awwegek, awwe gek
Maak meziek veur us en laot goon.
Maak meziek veur us awwe gek awwe gek
Maak mezlek, 't is nog neet gedoon
Zoen 15 jäörkes later haange veer nog deks biejeijn
Wat kos deen awwe speule, zegke veer noe tegeneijn.
Noe is allein nag zien gitaar die hink heij in de zaak.
Es iemes naor dat dinkske loert daan zinge veer weer raak.
Refrein 3x.
Rabimmel Rabammel
Vennach gaon ich get belèven
Ich gaon het belève mèt dich
Ich haw toch zoe van het lève
Het lève hilt auch van mich
Een pint of ach
De ganse nach
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Mien glaas ès lèèg
Doe zeiverèèr
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Vennach gaon ich get belèven
Ich gaon het belève mèt dich
Ich haw toch zoe van het lève
Het lève hilt auch van mich
Boe ès de bok?
Ich wil ‘ne sjlok
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Ich vèng dich leef
Mien hartedeef
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Vennach gaon ich get belèven
Ich gaon het belève mèt dich
Ich haw toch zoe van het lève
Het lève hilt auch van mich
Ich bèn zoe volen horendol
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Komheij bij mich
Ich haw van dich
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Wèè maak de lamp heij aan?
Veer, veer
Wat löp hei joet de kraan?
Beer, Beer
Wèè heif ze toch zoe gèèr?
Veer, veer
Wat drènke vèèr zoe gèèr?
Beer, beer
Vennach gaon ich get belèven
Ich gaon het belève mèt dich
Ich haw toch zoe van het lève
Het lève hilt auch van mich
Een pint of ach
De ganse nach
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Mien glaas ès lèèg
Doe zeiverèèr
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Vennach gaon ich get belèven
Ich gaon het belève mèt dich
Ich haw toch zoe van het lève
Het lève hilt auch van mich
Mien cent zeen op
‘ne houte kop
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Mien cent zeen op
‘ne houte kop
Rabimmel Rabammel Rabom bom bom
Dein Kamereuij
Ich lig in de divan en ich lig weer nao te dènke
Ich veul mich koed en meug
want alles ging gout vendaa-aag
D’n otto kepot
Geine bok u moet te drè-ènke
En twiede zit want ich
ich bèn alweer neet geslaa-aag
ès het weer ‘ns zwaor
Staon zij veur dich klaor… Dien kamereuij
Kriegs dich weer ene klo-op
Dan trèkke zij dich weer d’r boveno-op
Zij deile leef en leid
En zij staon altijd gereid
Ze gève dich weer nuije mood
En in gedachte dènks dich:
“Wat höb ich het super-good”.
Ich kaom van het werrek
En mien meubelkes zeen opgelaaje
Mien vrouw waor het weer meug
en ès de ******o-ooop
D’n otto èn ,mer ich waor good gelaa-aaje
Nao 100 mèter zaot ich urges tegeno-oop
ès het weer ‘ns zwaor
Staon zij veur dich klaor… Dien kamereuij
Kriegs dich weer ene klo-op
Dan trèkke zij dich weer d’r boveno-op
Zij deile leef en leid
En zij staon altijd gereid
Ze gève dich weer nuije mood
En in gedachte dènks dich:
“Wat höb ich het super-good”.
------------------------------------------------------------------------------------------------
zing en lach
Nana nanana Nana nanana
Na na nanana nanananana (x4)
Hey wètste waat, ich kèn een hiel lekker plaat
dich zungs het heij, of in een groet reuzeraad
En al d'n zörreg, jao deij gaon dan veurbij
zing noow mèr dit leedje mèt
want dat maak dich blij
Höbs dich... een probleemke
Gewoen... een klein probleemke
Laot dan... de moot neet zakke
dich kèns... een pintje pakke
Veer gaon... lekker zènge
Gewoen... stumming brènge
Hef het glaas en geif mer gaas
Refrein: Zing en lach mer allemaol
Edereijn geijt oet de bol
Sprèngentère op en neer
vergeet de boel mer weer
Zing en lach mer allemaol
Dat liert men dich neet in de sjaol
Daorum zinge veer dit leed
En weg is dien verdreet
Nana nanana Nana nanana
Na na nanana nanananana (x2)
Dich höbs het door, d'r keump 'ne lach roond de moond
Dich bès weer blij, jao, en dich springs in het roond
Dat deijt dich good, dich vergits al het leid
edereijn maog weijte dat het good mèt dich geijt
Höbs dich... een probleemke
Gewoen... een klein probleemke
Laot dan... de moot neet zakke
dich kèns... een pintje pakke
Veer gaon... lekker zènge
Gewoen... stumming brènge
Hef het glaas en geif mer gaas
Refrein Veer gaon... lekker zènge
Gewoen... stumming brènge
Hef het glaas en geif mer gaas
Nana nanana Nana nanana
Na na nanana nanananana (x2)
Refrein (x2)
Zing en lach mer allemaol
Edereijn geijt oet de bol
Sprèngentère op en neer
vergeet de boel mer weer
Zing en lach mer allemaol
Dat liert men dich neet in de sjaol
Daorum zinge veer dit leed
En weg is dien verdreet
Boe blief dat beer want het weurt vandaag e fieske
Boe blief dat beer want v'r laote us weer gaon
Laot de glazer klinke, koom laot us same fieste
Want veurste't wèts dan gaon v'r naor de maon
Boe blief toch dat beer
Boe blief toch dat beer HEYO HEYO Boe blief toch dat beer
Den awwe muzikant
Door de straote van Paries
Klink altied dezelfde wies
Van d'n awwe muzikant
Zoe zaat en soms auch zoe ambetant
Vreuger waor heir hiel bekènd
Gaove z' hum nog ene cent
Er es wies, mer aajd en gries
Awwer dan de stad Paries
Door de straote, euver pleine Klink dat eine leed
Dè melodie zal noets verdwijne uchal kènste heum neet
Hèr speilt door de duus'tre nachte
Niemend dei heum nog kènt
Er speilt op zien accordeon
In de regen of in de zon
Het leve ès zoe grauw en gries
In de straote van Paries
Z'n vrun, dei kènne heum neet mier
Ze loupe langs, wel doezjend kier
Er speult veur geld nog op de straot
Er kènt gein toen en auch geine maot
Z'n cente zup er 's aoves op
En heif er weer unne houte kop
Dan geijt er trök naor zien aw brök En deenk er: ich höb gein gelök
Ich
laot diech toes!!
Refrein: Ich laot dich thoes
Toese mottige does
Ich laot dich thoes
Speuls diech mer mèt d'n moes
Ich bèn heij noow eweg en höbste goosting, höbste pech
Deij haore op d'n lip ze sjiene door d'n tangaslip
Ich laot dich toe-oe-oe-oe-oes
Ich laot dich toe-oe-oe-oe-oe-oes (x2)
Al jaorelaank zeen veer beijein, mer hawwe neet vanein
Ete make kènt ze neet, heur bein gaon noets oetein
Neet dat ich dat erreg vèng, 'ch sprèng lever oonger 'nen trein
Want ich gaon lever vere (vere vere)
Beer ès hiel m'n leve (leve leve)
Tot ich moot euvergeve (geve geve)
OOOOOooooooooooooooooo----eeeeeeEEEEEEEEEEEEEEEE
Ich laot dich thoes
Toese mottige does
Ich laot dich thoes
Speuls diech mer mèt d'n moes
Ich bèn heij noow eweg en höbste goosting, höbste pech
Deij haore op d'n lip ze sjiene door d'n tangaslip
Ich laot dich toe-oe-oe-oe-oes
Ich laot dich toe-oe-oe-oe-oe-oes (x2)
Zij is zoe lielek dat de bure beij os bènnegaon
Zij doon dan de gordiene toow, zoedat ze 'r neet zeen stoon
Es het mich zou lukke, sjoot ich heur naor de maon
Want ich gaon lever vere (vere vere) B
eer ès hiel m'n leve (leve leve)
Tot ich moot euvergeve (geve geve)
OOOOOooooooooooooooooo----eeeeeeEEEEEEEEEEEEEEEE
Ich laot dich thoes Toese mottige does
Ich laot dich thoes Speuls diech mer mèt d’n moes
Ich bèn heij noow eweg en höbste goosting, höbste pech
Deij haore op d'n lip ze sjiene door d'n tangaslip
Ich laot dich toe-oe-oe-oe-oes
Ich laot dich toe-oe-oe-oe-oe-oes (x2)
Juulke - Mèt de Vastelaovend
Wach neet totste ouwer bès Aajd en verslete bes
Stop met al dat gezeump En wach tot de aovend keump
Auchal geit het neet mier Kom, nog eine kier
En gans pertotal Veer ich karnaval
Deij errem naor leenks, en dan weer naor rechs
En ederein ziiiink:
Want met de Vastelaovend gaon v’r sprènge Wo-ow O-ow
En zènge Wo-ow O-ow En wènke-eee O-ow
En drènke Jao met de Vastelaovend gaon v’r sprènge Wo-ow O-ow
En zènge Wo-ow O-ow En wènke-eee O-ow En drènke Wo-ow O-Ow
De pekske eder jaor beware En auch maondelang mer zitte spa-are
Oonger roed-geil-greune vlagge
Zitte veer dreij daag te la-ache
Alle zeiver krieg een: HA HA HA Haha
Al miserie krieg een: HA HA HA Haha
Veer dènke neet aan mörge: HA HA HA Haha
Dit ès een aovend vol mèt: HA HA HA Haha
Noow ès het zoe wiet Het waor auch wel tied
Al geit het neet mier Veer gaon aan de zwier
Deij errem naor leenks, en dan weer naor rechs
En ederein ziiiink: Want met de Vastelaovend gaon v’r sprènge Wo-ow O-ow
En zènge Wo-ow O-ow En wènke-eee O-ow
En drènke Jao met de Vastelaovend gaon v’r sprènge Wo-ow O-ow
En zènge Wo-ow O-ow En wènke-eee O-ow En drènke Wo-ow O-Ow
LAAAAAA SHALALALALALAAAAAAAAAAAA SHALALALALALAAAAAAAAAAAAAA
SHALA LA LA LAAAAA LALALALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SHALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SHALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SHA LA LA LA LAAAA
Daor lup de prèns, er löp alweer veurop
En de jeug vluug weer de taofels op
Den tap raak noow al neet mier toowgedreijd
En edereijn ès heij zoe dolgedreijd
Ich geif uch allemaol ‘ne: HA HA HA Haha
En ederein geif mich een: HA HA HA Haha
Noow geif zich ederein een: HA HA HA Haha
Het ès neet meuilijk, zègk mer: HA HA HA Haha
Auchal geit het neet mier Kom, nog eine kier
En gans pertotal Veer ich karnaval Deij errem naor leenks, en dan weer naor rechs
En ederein ziiiink: Want met de Vastelaovend gaon v’r sprènge Wo-ow O-ow
En zènge Wo-ow O-ow En wènke-eee O-ow
En drènke Jao met de Vastelaovend gaon v’r sprènge Wo-ow O-ow
En zènge Wo-ow O-ow En wènke-eee O-ow En drènke W-ow O-ow
LAAAAAA SHALALALALALAAAAAAAAAAAA SHALALALALALAAAAAAAAAAAAAA SHALA LA LA LAAAAA
LALALALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SHALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SHALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SHA LA LA LA LAAAA LALALA LAAAAAAA
SHALALALALALAAAAAAAAAAAA SHALALALALALAAAAAAAAAAAAAA SHA LA LA LAAAAA
LALALALALALALAAAAAAAAAAAA
Juulke - Laot mer weije
De week ès um Lala-lalala
Dich bès zoe krank
Dich wils op stap Lala-lalala
'ns lekker aan d'n drank met al d'n vrun Lala-lalala
weurt get bijeengejank dus zèng mer mèt Lala-lalala LA LA LA
Refrein: Laot mer weije, laot mer weije
Laot de boel de boel, laot alles dreije
Laot met weije, laot mer weije
Hendjes in de loch en blieve zweije
Daor zit 'ne vent Lala-lalala
'nen echte greune poor Er zup mer mèt Lala-lalala
Dat es al een paar oor Ich zèk 'm dan: Lala-lalala
Gank noow mer weer door Of geif 'ns get Lala-lalala LALALA
Refrein Strak ès het um Lala-lalala
Dan èst wir gedaon Dan ès het tied Lala-lalala
Um naor hoes te gaon Aan mörgevreug Lala-lalala
Daor denke veer neet aon Dus zèng mer met Lala-lalala LALALA
Refrein Laot mer weije, laot mer weije Laot de boel de boel, laot alles dreije
Laot met weije, laot mer weije
Hendjes in de loch en blieve zweije
Laot met weije, laot mer weije Hendjes in de loch en blieve zweije
Juulke - Ich ben blij dat ich leif
Ich bèn gelökkig, ich bèn vrij
Dè lach van dich maak mich zoe blij
Sinds dat ich beij dich bèn
Höb ich weer zin in ut leve
Ich wis neet wat mich euverkeem
Weij ich dich zoe mèr tege keem
Ès d'r 'ne reije veur, dat ozze auge zich zaoge
Waor het een hoegere mach
Dei-j os in dei-j nach Heif samegebrach
Ich bèn blij dat ich leif, leif, leif
Ich bèn blij dat ich leif
Ich bèn zoe blij datste heij bei mich bès
Want ich veul mich zoe good heij bij dich
Ich bèn blij dat ich leif, leif, leif
Ooh, het veult of ich zweif
In de zevende hiemel dat ès boe ich bèn
Ich bèn blij dat ich leif
Ich veul mich good sinds dat moment
Geif aan dich m'ne lèste cent
Dich bès m'n zonnesjien
M'n lös en m'n leve
Ich kèn neet slaope, 't lök mich neet
Dien stum klink es het sjoenste leed
Sinds dat ich beij dich bèn Höb ich weer zin in ut leve
Waor het een hoegere mach
Dei-j os in dei-j nach Heif samegebrach
Juulke - Ich maog gelökkig zeen
Ich höb daag dat het miech neet geijt
Ich haat de hiele wèreldbol
Ich zit te dènke aan m'n eige leid
En een anger heif de dikste lol
Ich bèn aan't klage ès de regen vult
Het heite weir dat jaag mich auch op stang
Ich höb hiel dèks niet veul gedöld
Alles doort mich al hiel gauw te lang
Mer ich maog gelökkig zeen
Neij, ich höb het toch zoe slech nog neet
Een eigen hoes boe ich van geneet
Een paar euro's op m'n rekening
M'n ouwen otto bolt nog good
M'n tikker tikt nog weij dat heir dat moot
Ich höb ed'ren daag mien ete
M'n vruijke neet vergete en weer 'nen daag veur papa te zeen
Jao, ich maog gelökkig zeen
'ch Höb twie breurs deij steunen miech altied
'ch Höb 'ne pa deij veur mich veirdig steit
En m'n mooder wil ich noets kwiet
M'n femilie ès m’n heiligheid
'ch Höb de bèste kameruij van ’t land
En altied sterker weurt dè band
Eder weekend er weer tösjenoet
Op de buun, jao daor leif mich oet
Jao, ich maog gelökkig zeen
Neij, ich höb het toch zoe slech nog neet
Een eigen hoes boe ich van geneet
Een paar euro's op m'n rekening
M'n ouwen otto bolt nog good
M'n tikker tikt nog weij dat heir dat moot
Ich höb ed'ren daag mien ete
M'n vruijke neet vergete en weer 'nen daag veur papa te zeen
Jao, ich maog gelökkig zeen
de stille duustere nach
in de stille doestere nach, is den duvel aan de macht.
de drank de vliegt weer in het rond. veer dansen in de bloete kont.
Fieste zit in us blood, fieste kunnen veer zo good.
Altied is het volle bak maar meurgevreug is het andere kak.
in de stille doestere nach, is den duvel aan de macht.
de drank de vliegt weer in het rond. veer dansen in de bloete kont.
Fieste zit in us blood, fieste kunnen veer zo good.
Altied is het volle bak maar meurgevreug is het andere kak.
Ich woor weer met mien vruun op stap veer hangen oren aan de tap.
Veer dronken doa a volonté. veer reupen twintig keer santé.
Mer toon ging het neet meer good. Den alcohol zaat mich in het blood.
De cafébaas zag gank maar teruk. Alles waas gezach en ich lag van men kruk.
in de stille doestere nach, is den duvel aan de macht.
de drank de vliegt weer in het rond. veer dansen in de bloete kont.
Fieste zit in us blood, fieste kunnen veer zo good.
Altied is het volle bak maar meurgevreug is het andere kak.
Maar de hubs ouch daag den geit het good vertrukts dan thuus met volle mood.
De vrouwlie maken alle kans dan wurd er waal get afgechansd.
Is den oavond weer gedoan, willen ze na huus toe goan.
Niemand wilt dan met dich met den geis dich ma allein noa bed.
in de stille doestere nach, is den duvel aan de macht.
de drank de vliegt weer in het rond. veer dansen in de bloete kont.
Fieste zit in us blood, fieste kunnen veer zo good.
Altied is het volle bak maar meurgevreug is het andere kak.
Hey Hey Hey Hey Hey......................................
Maar de hubs ouch daag den geit het good vertrukts dan thuus met volle mood.
De vrouwlie maken alle kans dan wurd er waal get afgechansd.
Is den oavond weer gedoan, willen ze na huus toe goan.
Niemand wilt dan met dich met den geis dich ma allein noa bed.
in de stille doestere nach, is den duvel aan de macht.
de drank de vliegt weer in het rond. veer dansen in de bloete kont.
Fieste zit in us blood, fieste kunnen veer zo good.
Altied is het volle bak maar meurgevreug is het andere kak.
in de stille doestere nach, is den duvel aan de macht.
de drank de vliegt weer in het rond. veer dansen in de bloete kont.
Fieste zit in us blood, fieste kunnen veer zo good.
Altied is het volle bak maar meurgevreug is het andere kak.
in de stille doestere nach, is den duvel aan de macht.
de drank de vliegt weer in het rond. veer dansen in de bloete kont.
Fieste zit in us blood, fieste kunnen veer zo good.
Altied is het volle bak maar meurgevreug is het andere kak.
Stille stille stille doestere nach. Stille stille stille doestere nach. Stille stille stille doestere nach.
Hiel m’n leve
Altied as ich dich zeen laupen.
Dan zeen mien gedachte bie dich
want dich bes alles voer mich
heel de nach denk ich aan dich.
Ich floester diene naam in mien draume.
Ich tel eeder oor en ich wach.
Tot dich weer teruk komts bie mich.
Tis een fiest este weer lachs.
Hiel men leven wil ich geven.
Tis vuur dich as wé samen zoe weier goan
vuur altied joa zoelang es er sterren stoan.
Ich breng dich roezen ich zal zingen.
Van de meurgen tot laat as de avond vult
gelauf mich zonner dich ken ich neet bestoan.
Kom gééf mich dien hand, laup lang met mich langs dit schoene strand.
Kom ma eens hieeeee.
Ich breng dich roezen ich zal zingen.
Van de meurgen tot laat as de avond vult
gelauf mich zonner dich ken ich neet bestoan.
Wie ken ich dich oets vergeten.
in dien stem klinkt een lied een chanson.
Dus pak mich met op een reis noa een land wied in de zon.
Hiel men leven wil ich geven.
Tis vuur dich as wé samen zoe weier goan
vuur altied joa zoelang es er sterren stoan.
Ich breng dich roezen ich zal zingen.
Van de meurgen tot laat as de avond vult
gelauf mich zonner dich ken ich neet bestoan.
Kom gééf mich dien hand
laup lang met mich langs dit schoene strand.
Kom ma eens hieeeee.
Ich breng dich roezen ich zal zingen.
Van de meurgen tot laat as de avond vult
gelauf mich zonner dich ken ich neet bestoan.
Juulke - Ich vleeg
Jaaaa-laaaa-la-la-la...
Veer waore vrij
en de nach waor zoe joonk
en allein es mer allein
Weij 'ste't bekieks
De zoon sjeen veur edereijn
Veer waore vrij
en de nach waor zoe heit
mer het ging te gauw veur miech
Ich keek in dien auge
en waor verkoch aan dich
Jao, ich vleeg, vleeg, vrij ès 'ne vogel
ich vleeg, vleeg in de loch
Jao, ich vleeg, vleeg, alles veurbeej
dich maaks mich zoe blij
Jaore verstreke
de tied ging veurbij
en doow stings dich heij veur mich
ich moot dich bekènne: m'n vuur brandt nog veur dich
Veer waore vreej en de nach waor zoe lank
mer dee ging te gauw veurbeej
Ich laot dich noets gaon
Ich blief noow aan dien zeej
Refrein
En bove de wolke bekiek ich het aardse festijn
en deenk ich aan dich: dich bès miene valentijn!
CIAO AMORE
Nog ein kier
Een lèste blik op de zon en de zie
Heij höb ich mèt dich roondeloupe
Jao veer mèt us twie
Ver tèlde de sterre
Ze straolde sjoen langs de maon
Mer noow begint er veur mich een anger bestaon
Ciao Amore!
Ich moot noow gaon
Ciao Amore!
Koom, laot gein traon
Ciao Amore!
Klink mien lèste leed veur diech
Ciao Amore!
Leefste sjat van miech
Ich voond kameraode deij ich noets vergete zal
Ze waore d’r veur mich
Altied en euveral
Ich Höb auch gelierd:
“leef mèt hiel veul plezeer”
En wat er mèt mich auch geböörd:
Oets zeen ich dich weer!
Ciao Amore!
Ich moot noow gaon
Ciao Amore!
Koom, laot gein traon
Ciao Amore!
Klink mien lèste leed veur diech
Ciao Amore!
Leefste sjat van miech
Juulke - Mie Sjoenste Kedooke
Dich veels mèt de groete trom midden in mien leve
Dich hads ene houp kebaal,
Dich koos gein taboes
Vertoks mèt de Noorderzon,
En bès weg-gebleve
Ich hoop tot ich neet verdwaal
In mien eige hoes
Dich bis mien sjoenste kedooke
Wat e surprieske bis dich
Neet bij de zegelkes… gratis
Wel mèt e strikske veur mich
Dich sloogs in wie ’n sexy boom
Dich deegs alles beve
De sjeure zitte vanveur nog in miene moer
Ich weit e gegeve pèrd maogste noets weggeve
Tot ich dich mèt strik enal veur altijd d’r oet bonjoer
Dich bis mien sjoenste kedooke
Wat e surprieske bis dich
Neet bij de zegelkes… gratis
Wel mèt e strikske veur mich
Altijd For ever fur immer
Always veur altied toujours
Dich bis mien sjoenste kedooke
Wat e surprieske bis dich
Neet bij de zegelkes… gratis
Wel mèt e strikske veur mich
Hakuna matata
HAKUNA MATATA HAKUNA MATATA
HAKUNA MATATA HAKUNA MATATA
Weij ich nog een menneke waor(echo)
Doow zaot ich ed’ren daag mèt m’n han in het haor
Men hoeswerk, neij, dat keem noets klaor
Op ‘nen aovend keek ich naor de loch‘ch
Waor het meug, stoont rechop en reep
“Help mich toch”En inins (en inins)
Zag ‘ne mins (zag ‘ne mins)
Joong, laot dich hure(whohow)
En sjriew tot beij de bure(jeuh!)
Refrein:Hakuna MatataOch, dich höbs het of neet
Hakuna MatataDich höbs noow gein verdreet
Dich höbs gein zörreg veur de res van den daag
’t Es een theorie, filosofie
Hakuna Matata
Who-hohohohowhohohohohoho
Sierra Madre
Sierra sierra madre del sud
Sierra sierra madre..
Ooh ooh sierra sierra madre del sud.
Sierra sierra madre.
Este zon verdwijnt en de moan zen sgat loat zeen
komen de minsen bie ein en kriegen veer een schoen fenomeen.
Es de leste zonnestroal de aardbol weer raakt.
Den zies dich weer vast en zingen ze opt gemaak.
Sierra sierra madre del sud Sierra sierra madre.
Ooh ooh sierra sierra madre del sud.
Sierra sierra madre.
Es de meurgen weer kumt en de zon zen lente weer stroalt.
De vogelkes weer fluiten en de boer zen hout alweer hoalt.
Dan wijze God bespraar os toch van verdriet
en dan wied e weg weerklink weer het schoenste leed
Sierra sierra madre del sud Sierra sierra madre.
Ooh ooh sierra sierra madre del sud.
Sierra sierra madre.
Sierra sierra madre del sud Sierra sierra madre
Ooh ooh sierra sierra madre del sud.
Sierra sierra madre.
Sierra sierra madre del sud Sierra sierra madre.
Ooh ooh sierra sierra madre del sud.
Sierra sierra madre.
Fiets (sirtaki)
Veer dansen hiel de nach op de sertaki.
De luui van Rekem kennen det zo good.
De erm bij elkander op de schauwer.
Jejoa het zit us toch waal in het blood.
De erm bie een anner op de schauwers.
jejoa het zit us toch waal in het blood.
Veer goan op den griekse toer.
Met de veutjes van de vloer.
Alle hendjes op en neer en die hendjes heen en weer.
Zo geit det noe met carnaval en dansen veer weer op eeder bal.
Hoppa hoppa ongeveer.
Wat hungt hie weer een sfeer.
Dich zuus de luui die stoan hie nu te springen.
Met Rekem stoet den kennen veer dé dans.
Veer goan em nu dan nog maar ffkes lieren.
Op vastenaovend griepen veer die kans.
Jejoa veer goan em nog maar ffkes lieren.
Op vastenaovend griepen veer die kans.
Veer goan op den griekse toer.
Met de veutjes van de vloer.
Alle hendjes op en neer en die hendjes heen en weer.
Zo geit det noe met carnaval en dansen veer weer op eeder bal.
Hoppa hoppa ongeveer.
Wat hungt hie weer een sfeer.
Veer goan op den griekse toer.
Met de veutjes van de vloer.
Alle hendjes op en neer en die hendjes heen en weer.
Zo geit det noe met carnaval en dansen veer weer op eeder bal.
Hoppa hoppa ongeveer. Wat hungt hie weer een sfeer.
Veer goan op den griekse toer. Met de veutjes van de vloer.
Alle hendjes op en neer en die hendjes heen en weer.
Zo geit det noe met carnaval en dansen veer weer op eeder bal.
Hoppa hoppa ongeveer. Wat hungt hie weer een sfeer.
Hoppa hoppa ongeveer. Wat hungt hie weer een sfeer.
Doe het nog ne keer tis toch zo lekker
Ich lag in de wei met Marieke (Marieke).
Ich poende her hiel onverwach.
Toen krieg ich een kop geliek een tomat en ff dernoa zag ze zach.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn. (Zo Juulke det geit lekker).
Melken ken ich geliek de beste.
Det lierde ich bie de koe van boer Mon en es ich her leeg houw gemolken.
Den loeide ze nog een hiel zachjes noa (Boeeeeeeeeeeeee).
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn. (Kom luikes neet stoppen, doorgoan).
Ich lig in de bergen met Heide.
De geiten liggen lepen naar us toe.
En este hun kuntje den aaide den bleten ze allen in koer.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe fijn.
Juulke - Laot ze mer zeike!
Dich huurs sooms van dei verhaole
Weij kome ze daor toch weer beej
Boe zou er het toch van betaole
Ach, ze doon in het zwart get d'r beej S
ooms kènste d'n oere neet geluive
Ze lache mèt eders leid
Mer dèks ès toch alles geloge
Ach dich wèts weij het allemaol geit
Ze maoge allemaol euver mich zeike
Ich trèk mich daor toch lekker niks van aan
Ach, zeiverere, klop uch mer een eike
Ich kèn het allemaol wel aan
Ze moote mer 'ns naor hun eige kieke
Dè spiegel sprunk dan wel hiel gaw oetein
Ich laot ze lekker lulle
't Es altied get bij ederein
En geijste te dèks op vekansie
Of steit er een nuije otto veur de deur
Dan mooste de bure 'ns huure
Ze kezen het leefs nog de kleur
De buurt kènt nog zoe wienig vrundsjap
Ze loere vanachter de gordien
Um te kieke of ze get van dich vènge
Laot ze daor toch gelökkig mèt zien
Juulke - Mèt de trom
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala
HEY HEY HEY HEY
Het ès weer fies, het ès weer tied Um los te gaon veur altied
Of toch veur 4-5 maonde lang
Ich veul noow ech de drang
Ich loup heij noow roond
En höb ene troom
Want oet miene moond Kleenk het te sjtoom
Trompet of piano, dat ken ich neet spele
Dus ich haw mer in het roond
Mèt de trom trom trom Mèt de trom trom trom
Mèt de trom trom trom Loup ich door de straote
Mèt de trom trom trom Mèt de trom trom trom
En edereijn zink mèt Mèt de vastelaovend
Mèt de carnaval Gaon ich ed’ren aovend Naor het bal
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala
HEY HEY HEY HEY
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala
HEY HEY HEY HEY
Jao, miene trom keumste neet gauw tege
Er is groet en dik En naat in de regen
En es ich hem goei, dan zuuste ‘m vleege
Door de ganse loch Ich spèèl al een jaor, der zellef met
Mer noow wil ich deile in de pret
Trompet of piano, dat ken ich neet spele
Dus ich haw mer in het roond
Mèt de trom trom trom Mèt de trom trom trom
Mèt de trom trom trom Loup ich door de straote
Mèt de trom trom trom Mèt de trom trom trom
En edereijn zink mèt Mèt de vastelaovend
Mèt de carnaval Gaon ich ed’ren aovend Naor het bal
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala
HEY HEY HEY HEY
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala
HEY HEY HEY HEY
Mèt de vastelaovend Mèt de carnaval
Mèt de vastelaovend Mèt de carnaval
Mèt de vastelaovend Mèt de carnaval
Gaon ich ed’ren aovend Naor het bal
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala HEY HEY HEY HEY
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala HEY HEY HEY HEY
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala HEY HEY HEY HEY
Jala Jalalalalala Jalalalalala Jalalalalala HEY HEY HEY HEY
Juulke - Koom laot us doorgaon
11 jaor staon ich heij noow
En geer zeet nog altied blij Es miene naam weurt aafgeroope
Zeet geer gèèr debeij Ich kèn het soms ech neet geluive
Mer de tent ging op de kop Nao ‘nen aovend alles gegeve
Dan keump het immer stop
Koom, laot us doorgaon
Brèng mich naor hoes
‘ch Höb gedaon met zènge
Dooch de leechte oet Daor bovenop de bühne
Daor veul ich mich good
Belèèf ich sjoen momènte
Jao geer gèèf mich mood
Het beste es nog neet genoog
Ich wil uch sprènge zeen
Es geer zink en naor mich lach
Dat gèèf mich altied gooi zin
Ich krèèg venaovend hinnevel of sjevraóje weijt geer wilt
Mer eig’lijk ben ich meug
En mien stummeke dat trilt
Koom, laot us doorgaon
Brèng mich naor hoes
‘ch Höb gedaon met zènge
Dooch de leechte oet Daor bovenop de bühne
Daor veul ich mich good
Belèèf ich sjoen momènte
Jao geer gèèf mich mood
Ich weijt het wel Dat dit oets ès gedaon
Ich maak gein zörreg
Ich weijt dats dich d’r zals staon
Dich keumps dan oet achter mich oet
Mèt de lach op den snoet en dich zès:
koom laot us doorgaon ich breng dich naor hoes
Koom, laot us doorgaon Brèng mich naor hoes
‘ch Höb gedaon met zènge
Dooch de leechte oet Daor bovenop de bühne
Daor veul ich mich good
Belèèf ich sjoen momènte
Jao geer gèèf mich mood
Juulke - Lied voor Finn
't Was in oktober, middagtijd
't Zonnetje scheen buiten, en de vogels fluiten
Je had ons met je schreeuw verblijd
Maanden zitten wachten, slapeloze nachten
De dag dat jij geboren bent
Raakte ons hart meteen in lichterlaaie
Je laat de zon hierbinnen lekker stralen
Met die lieve lach van jou
Je glimlach is met goud niet te betalen
Lieve Finn, groei niet te gauw
ik hou zo van jou
Dag Finn, mijn zoon
Dag Finn, mijn zoon
Noah en Chelsea zijn zo blij
Hun broertje werd geboren, het kon hun wel bekoren
Ze staan altijd weer aan je zij
Samen speelgoed delen, willen met je spelen
Een knuffel van je lief zusje
Je straalt en lacht,
je broertje geeft een kusje
Je laat de zon hierbinnen lekker stralen
Met die lieve lach van jou
Je glimlach is met goud niet te betalen
Lieve Finn, groei niet te gauw
Jij wordt ook groot en gaat je eigen weg gaan
Je leven lacht je nog steeds toe
Wij delen samen elke glimlach en traan,
zullen klaarstaan
Lieve Finn zit in ons hartje
Juulke - De week is veurbij
Dich wils lekker gek doon, 'ns lekker op stap
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Dich keumps urges bènne vluugs rech naor d'n tap
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Refrein : De week es veurbeij Het weekend es weer heij-eij-eij
Dus koom mer tezamen En doot lekker blij
2 daag per week bès ste neet aan d'n brak
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
En al wat v'r moote, Boeit os geine zak
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Refrein : De week es veurbeij Het weekend es weer heij-eij-eij
Dus koom maar tezamen En doot lekker blij
Heyaheyahey heyaheyahey Het weurt al get later
Mer 't fies geijt nog door
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Dich wils nog wel fieste Mer 't weurt dich get zwaor
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Refrein : De week es veurbeij Het weekend es weer heij-eij-eij
Dus koom maar tezamen
En doot lekker blij Sooms geijt alles mis
En soms veuls ste dich slech
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Mer dich bès de man Jao, dich heuls dich good rech
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Refrein : De week es veurbeij Het weekend es weer heij-eij-eij
Dus koom maar tezamen En doot lekker blij
Lèf ederen daag Asof het d'ne le-le-letste es
Doot ederen daag Doot ederen daag d'n bès (x2)
2 daag per week bès ste neet aan d'n brak
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
En al wat v'r moote, Boeit os geine zak
OHOOOO-HOOOO-OH-LA-LA-LA
Refrein : De week es veurbeij Het weekend es weer heij-eij-eij
Dus koom maar tezamen
En doot lekker blij (tot einde)
Juulke - Hulapalu
Hodiodioooodiooodieeee Hodiodioooodiooodieeee
Hodiodioooodiooodieeee Hodiodiodieee
Happy hour, midden in de nach
Sexy, we had dat nog verwach
40 graode op de dansvloer
Hulapalu zags dich in mien oer
Wat ès dan Hulapalu, wat maog dat toch mer zien?
Wat ès dan Hulapalu, weet geer dat dan misjien?
Dich deegs beij Hulapalu dien ouge toow
Zèk mich: wat wils dich noow?
Hodiodioooodiooodieeee Hodiodioooodiooodieeee
Hodiodioooodiooodieeee Hodiodiodieee
Dich maaks mich gek, en ich deenk “heij verrek”
Ich bedènk mich dan weer, wat bedoels dich alweer
Ich en dich, ès dat dan een taboe
Ich vraog dich: hulapalu Hulapalu Hulapalu
Wat ès dan Hulapalu, wat maog dat toch mer zien?
Wat ès dan Hulapalu, weet geer dat dan misjien? D
ich deegs beij Hulapalu dien ouge toow
Zèk mich: wat wils dich noow?
Hodiodioooodiooodieeee Hodiodioooodiooodieeee
Hodiodioooodiooodieeee Hodiodiodieee
Dich maaks mich gek, en ich deenk “heij verrek”
Ich bedènk mich dan weer, wat bedoels dich alweer
Ich en dich, ès dat dan een taboe
Ich vraog dich: hulapalu Dich maaks mich gek, en ich deenk “heij verrek”
Ich bedènk mich dan weer, wat bedoels dich alweer
Ich en dich, ès dat dan een taboe
Ich vraog dich:
hulapalu Hodiodioooodiooodieeee
Hulapalu Hodiodioooodiooodieeee
Hodiodioooodiooodieeee Hodiodiodieee
Juulke - Lieve Noah
Lieve oogjes, kleine handen En af en toe een flinke kreet
Doen ons hartje zo verwarmen
't Maakt ons gezinnetje compleet
Je eerste stapjes en je schooldag
Die doorstond jij al met glans
En jouw wondermooie glimlach
Zorgen voor een vreugdedans
Lieve Noah, je wordt groter
De tijd die vliegt zo snel voorbij
Geniet maar van je hele leven
Voel je als een vogel vrij
Door de zon en door de regen
Staan we altijd voor je klaar
Want jij maakt het warm vanbinnen
Als een echte tovenaar
Lieve Noah zit te spelen
Een gedachte spookt door mij
Hoe moet hij zijn leven delen met zijn zusje aan zijn zij
Hoe zal jij dit gaan beleven
Zijn de zorgen niet te zwaar
Je moet genieten van je leven
Dag na dag, en jaar na jaar
Juulke - 'n Dikke vot
Jef ès 'n hiel good menke Mer er ès hartstikke bleend
Zoe zag er tegen uh vrujke Dich bès uh woonderkeend
Klappen en 'hhaaa' Dat vrujke keek 'm aan
Ze haw 'ne slechte geur Os Jefke dei waor lestig
En doow zag er tegen heur Jao er zag...
D' höbs haore op d'n lip Dich bès zoe vies gespierd,
Dich höbs uh raar gezich Mer door mich weurs dich ge-ierd
Er maakde complimentjes Mer zej zweeg weer weij een deur
Os Jefke waor weer lestig En doow zag er tegen heur
Refrein: 'n Dikke vot, 'n dikke vot
Dich bès eh lekker bieske, mer dich höbs 'n dikke vot 'n Dikke vot,
'n dikke vot Dich bès 'n lekker bieske, mer dich höbs 'n dikke vot
HEEEY Mer doow keem alles oet De Jef dei haw het mis
Er zaot in ene pèrdestal En daor rook ut neet fris
Er zaot te moele mèt uh pèrdje
En er dach: 'dat ès 'n vrouw'
Os Jefke waor besjèmp
En veer lachde allemaol
Refrein Dich bès 'n lekker bieske, mer dich höbs ’n dikkeeeeeeeeeee
Rekem is het feest
Met carnaval den is het hie in Rekem groette lol.
Veer zingen en veer fiesten en goan lekker oet de bol.
Eedereen van Rekem duit gezellig met us mét
En al de rest van het volk en zing maar in couplette
En de rest van het volk douch maar met us mét.
In Rekem is het fiest.
We fiesten wié een biest, maken hiel veel lol en reupen schol.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
Rieke bekkers zeurgen eeder joar vuur een fiest.
Veer zingen en veer dansen nei veer zeen doa neet echt wies.
Este in de buurt bes kom den maar eens ff aaf.
Veer pakken den het treintje en ropen ahlaaf.
Veer pakken den het treintje en ropen ahlaaf.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
Van links noa rechts en van links noa rechts......
En met aswoonsdig joa den is het weer vuurbie.
Veer bieten dan ene hiering en kieken neet echt blie.
Maar veur het weer zoe wied is zing mer met us mét.
Veer zingen het dan nog es en zet em een tet.
Veer zingen het dan nog es en zet em een tet.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol. In Rekem is het
fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol.
Midden in de nach
Veer goan door tot midden in de nacht,
wat een fiest wé had det oets gedacht.
Veer schudden er neet neven want we houwen van het leven.
Veer goan door tot midden in de nacht
want den tap dé draait op volle kracht.
Zeen veer weer van de partij
den geit den oavend zoo vuurbij.
Veer zaten met zen allen te vissen aan de maas.
Veer holden vanal boven maar boe het us om ging det weurde niks.
Toon zagen veer ene café en zeen
det toch hiel snel noa binnen toe gegoan.
Doa zeen veer blieve hangen.
Het woar nog vulste vreug voor weer noar hoes te goan.
Veer goan door tot midden in de nacht,
wat een fiest wé had det oets gedacht.
Veer schudden er neet neven want we houwen van het leven.
Veer goan door tot midden in de nacht
want den tap dé draait op volle kracht.
Zeen veer weer van de partij den geit den oavend zoo vuurbij.
Veer zaten in de café.
Het waas al weer zoe laat.
De eine woar nog nuchter den andere al zaat.
Maar eens een eurke wie - er toon woar het vollebak
en iedereen sting scheif.
Zoe ging det oren wie - er
en tegen s'meurgens vreug houwen veer good geleefd.
Veer goan door tot midden in de nacht,
wat een fiest wé had det oets gedacht.
Veer schudden er neet neven want we houwen van het leven.
Veer goan door tot midden in de nacht
want den tap dé draait op volle kracht.
Zeen veer weer van de partij den geit den oavend zoo vuurbij.
Zeen veer weer van de partij den geit den oavend zoo vuurbij.
Juulke!
Juulke, Juulke, Juulke,....
Alles, Alles wat ich vuur dich doon.
Alles maar vuur mich veultst dich dich veel te shoen.
Mer soms kumt de tied den hubst de zeker spiet
vanalles watste mich hubs aangedoan.
Het is te laat en dich kens goan.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Dich hubs mich eeders kier belogen, besodemiedert en bedrogen.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Het is voorbie en hubste spiet voor alles watse hubs gezag.
Hey hey hey hey hey hey.....
Vuurbie, vuurbie was alles en ich woar echt neet blie.
Vuurbie mer nog al die joaren ben ich weer vrie.
Men hart zaat vol liefde vuur dien lekker lief.
Geveul det hubste noets gekend wat best dich vuur een wief.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Dich hubs mich eeders kier belogen, besodemiedert en bedrogen.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Het is voorbie en hubste spiet voor alles watse hubs gezag.
Boe zeen die hendjes..... Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Dich hubs mich eeders kier belogen, besodemiedert en bedrogen.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Het is voorbie en hubste spiet voor alles watse hubs gezag.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Dich hubs mich eeders kier belogen, besodemiedert en bedrogen.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Het is voorbie en hubste spiet voor alles watse hubs gezag.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Dich hubs mich eeders kier belogen, besodemiedert en bedrogen.
Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg.
Het is voorbie en hubste spiet voor alles watse hubs gezag.
Juulke (liefde)
Yves is prins det vinden veer zo fijn.
Wie usse prins zo is er gein ein.
Komt er weer eens ergens binnen dan zal em iedereen verwennen.
Yves is prins dé geit neet rap noa huus.
Auch al is zen mooder allang thoes.
Op hety leste of in het begin,
Us Yveske zal er zeen.
Ons Yveske is geine ouwe
det is ene jonge gast van achttien joar.
Het is ene hiele toffe en houwd van carnaval
joa det is echt woar.
Nadine was er ierst op tegen
maar kierde toch hiel snel tot een hiel good gedach.
Den Yves die moch het weren, mer wou het nu niet mier
Yves is prins det vinden veer zo fijn.
Wie usse prins zo is er gein ein.
Komt er weer eens ergens binnen dan zal em iedereen verwennen.
Yves is prins dé geit neet rap noa huus.
Auch al is zen mooder allang thoes.
Op het leste of in het begin,
Us Yveske zal er zeen.
Den Yves de metselt moren
al stoan ze soms get scheif
daaaaan is em zaat.
Hé kriegt dan noa zen oeren en heeft dan als excuus
joa het woar weer laat.
En ziene vader ando ge kent em allemoal
dé woar al oets eens prins
en Wouterke dé kumt nog noa Yveke en manon.
Det is zen groetste wens.
Yves is prins det vinden veer zo fijn.
Wie usse prins zo is er gein ein.
Komt er weer eens ergens binnen dan zal em iedereen verwennen.
Yves is prins dé geit neet rap noa huus.
Auch al is zen mooder allang thoes.
Op het leste of in het begin,
Us Yveske zal er zeen.
Op het leste of in het begin,
Us Yveske zal er zeen.
Dans op de taofel
Den daag waor lank
Dich wils dich eine drènke
Lekker aan d’n drank
Met dich zits
Allein
Vennach
Koom van de zetel af
höb geine bang
D’r ès altijd wel urges
E fieske aan de gang
Jao, den daag waor lank
Hiel lank
Koom en dans op de taofel
Goei deij errem in de loch
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
Koom en dans op de taofel
Goei dich door de boch
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
HEY HEY WHOOOOHOOOOO
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
Den daag
Waor lank
Mer noow ès het gezellig
Mèt meziek en zank
Jao, heij weurt
Gelök
Getank
Koom van de vloer aaf
En dich veuls de drang
Het peentje vas
En dich geijs weeer aan de gang
Jao, den daag
Waor lank
Te lank
Koom en dans op de taofel
Goei deij errem in de loch
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
Koom en dans op de taofel
Goei dich door de boch
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
HEY HEY WHOOOOHOOOOO
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
D’n daag datst’ in d’n hiemel höbs aangeklop
Keump het besef:
Gelök zaot in een groete envelop
Dich moos ‘m allein effe wille ope doen
Dan weurt dien leve echt de meuite
Jao zoe woondersjoen
Koom en dans op de taofel
Goei deij errem in de loch
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
Koom en dans op de taofel
Goei dich door de boch
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
HEY HEY WHOOOOHOOOOO
Hey mama, Ho mama
Lekker toch
Este lachs
Zeen ich diech dan begint mien hart te bonken,
vlegen al de vlinders noar de zon.
Heimelijk zit ich dan noa dich te lonken,
fantaseer wie het oets begon.
Nei nei nei dit geveul hub ich nog noets beleefd.
Vuur den ierste keer verleefd.
Nei nei nei ich hub nog noets zoe blie as noe geleefd.
Owyeay.
Este lachs steit hiel de wereld stil
este lachs doon ich drek diene wil.
Este lachs vergeet ich alle pien
Este lachs wil ich altied bie dich zeen.
Sgattemie wat hubs dich een lekker veutje.
Lieveke wat bes dich toch schoen.
Dich bes veur eedereen een winnend lotje,
mer dich bliefs altied doedgewoen.
Joa joa joa dich bes een lekker stuk,
det hub ich nog noets gezeen.
Joa joa joa danzij dich vind ich het groet geluk.
Owyeah
Este lachs steit hiel de wereld stil
este lachs doon ich drek diene wil.
Este lachs vergeet ich alle pien
Este lachs wil ich altied bie dich zeen.
Dich dich loats de zon weer scheinen,
wolken verdwijnen direct det kumt allein duur dich.
Dich dich loats de zon weer scheinen zeurgen verdwijnen.
Det kumt duur de lach op dien gezich.
Este lachs steit hiel de wereld stil
este lachs doon ich drek diene wil.
Este lachs vergeet ich alle pien
Este lachs wil ich altied bie dich zeen.
Este lachs steit hiel de wereld stil
este lachs doon ich drek diene wil.
Este lachs vergeet ich alle pien
Este lachs wil ich altied bie dich zeen.
prinses Stephanie 1 Wottelzekskes
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Kiek Stefanie ze steid te pronken met de scepter in de hand.
Det geeft in Wezent city vonken.
Dit joar is het hiel plezant.
De wuipelzakskes laupen achter her oan.
Doa is geine eiene de hei stil kent blieven stoan.
Dylan weit neet boe det he nu aan begint.
He is ene man det ons princeske bemint.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Een lekker bokske lust ich waal.
Dus trek ma keihel aan de bel.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Stefanie veurt fiest tot in de meurgen.
Zie ze stroalen van geluk.
Vergeet nu allemoal och zeurgen nei dit joar kent neet mier stuk.
Met vastenavoand goan de remmen weer los.
Veer veren fiest het maakt neet oet wat det kost.
Toch et Stefanie een hiel good gedacht.
Drink eine van mich veer goan duur de hele nacht.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Een lekker bokske lust ich waal.
Dus trek ma keihel aan de bel.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Een lekker bokske lust ich waal.
Dus trek ma keihel aan de bel.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Wie is de princes van Wezent city Stefanie, Stefanie.
Juulke Engels
Laup doer, Laup doer met haup in dien hart en dich laups noets allein.
Dich laups noets allein
Wannier dich laups doer de storm.
Houw dien hoefd omhoeg en hub geine schrik van het donker.
Gank doer tot de storm gedoan is.
Doa is een goude loch en het zoete zilvere leedje van een leeuwerik.
Laup doer de wind, en laup doer de regen zodet den draumen weren weggebloazen
Laup doer, Laup doer met haup in dien hart en dich laups noets allein.
Dich laups noets allein. Laup doer
Laup doer met haup in dien hart en dich laups noets allein.
Dich laups noets allein
Hennekes
Hey hey hey zwaai maar met anne,
Hey hey hey zwaai maar met anne.
Papapa we es de prins, mer he houw ouch de wins.
Anne is de princes. Ze zit in het viefde bie renie
Joa det vindt ze wel ene toffe pie.
Rekenen verveelt veel te gauw, maar nu steelt ze hie de show.
Hey hey hey zwaai maar met anne,
Hey hey hey zwaai maar met anne.
Ze danst bie jufvrouw Veronique, os princes die is zo sjiek.
Ze teikent och nog heel shoen.
Chatten kent ze ouch al good met kamarau in oevervlood.
Sofie is her jonge zus. Det is en hiele klus.
Hey hey hey zwaai maar met anne,
Hey hey hey zwaai maar met anne en noe de mannen.
Is ze soms get overstuur gank den maar
Wat E Lève
Wat ene schoene daag, ich hub gooie mood.
De zon die schijnt en det deit mich good.
Wie ich wakker woar zong een vogelke dit leedje,
Wat woar dat een zalig pleetje.
Wat e leve, wat e leve, wat e leve,
wat e leve Huur eens geneet van het leve, de geis get beleve.
Loat de zon maar schijnen recht doer de gordijnen
trek ze eens open, waggewied open. G
eneet ven eedere dag en zing van lalalalalalala.... D
at vogelke van doa just doa hub ich veel van gelierd.
De leefs maar eine kier, leef het neet verkierd.
Pluk den daag, geneet. Geluk is neet te kaup.
Hubse weinig geld of hubs ze just ene hiel haup.
Komon Komon gank oet en maak plezeer.
Komon komon het lukt dich meurge waal weer.
Komon komon wees wie ene vogel vrie.
Komon komon komon dich huurs er ouch bie.
Huur eens geneet van het leve, de geis get beleve.
Loat de zon maar schijnen recht doer de gordijnen
trek ze eens open, waggewied open.
Geneet ven eedere dat en zing van lalalalalalala....
Det vogelke vertelde mich het schoenste leed.
Kiek gewoon vooroet er is gein plaats vuur dien verdreet.
Kiek maar doer de wolken want doa schient altied de zon.
Ich ben er noa gevlogen en zeen dan de horizon.
Komon Komon gank oet en maak plezeer.
Komon komon het lukt dich meurge waal weer.
Komon komon wees wie ene vogel vrie.
Komon komon komon dich huurs er ouch bie.
Huur eens geneet van het leve, de geis get beleve.
Loat de zon maar schijnen recht doer de gordijnen
trek ze eens open, waggewied open.
Geneet ven eedere dag en zing van lalalalalalala....
Laot ze mer zeike
Dich huurs sooms van dei verhaole,
Weij kome ze daor toch weer beej
Boe zou er het toch van betaole
Ach, ze doon in het zwart get d'r beej
Sooms kènste d'n oere neet geluive
Ze lache mèt eders leid
Mer dèks ès toch alles geloge
Ach dich wèts weij het allemaol geit
Ze maoge allemaol euver mich zeike
Ich trèk mich daor toch lekker niks van aan
Ach, zeiverere, klop uch mer een eike
Ich kèn het allemaol wel aan
Ze moote mer 'ns naor hun eige kieke
Dè spiegel sprunk dan wel hiel gaw oetein
Ich laot ze lekker lulle 't Es altied get bij ederein
En geijste te dèks op vekansie
Of steit er een nuije otto veur de deur
Dan mooste de bure 'ns huure
Ze kezen het leefs nog de kleur
De buurt kènt nog zoe wienig vrundsjap
Ze loere vanachter de gordien
Um te kieke of ze get van dich vènge
Laot ze daor toch gelökkig mèt zien
Pingwing
Ich woar nog mer just zesteen joar.
Wie ene Johny haalde ich dich op vuur een fieske hie get wie - er op.
Diene pa dé houw al spiet. Ich mos braaf zeen of het woar al tied.
Dich dach ich ben aan hem verkoch mer het ging verkierd in de leste bocht want
Doa lup ene pinwing op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég en den tuf vleegt ondersteboven.
Lekker met het tufke op vankantie noa de zie.
Twintig kier tanken of misschien wel mier.
Ver woaren zoe fier det ver kosten goan.
Ganse dag rieden en neet blieven stoan.
Ich aan het stuur en dich achterop en zonder ene helm op de kop
en just wie ich zag ich denk dat ver der zeen slipte de tuf en doa loagen veer want
Doa lup ene pinwing op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég en den tuf vleegt ondersteboven.
Met dich in het wit en den broedsboeket stond ich vuur dich met men bicyclette.
Ich in het kostuum schoen aangedoan.
Ich zoch us al aan het altaar stoan.
Ich houw de schoenste kamer geheurd dus noa het fiest noa doa gescheurd.
Veer woaren verleefd en lekker swoel maar just vuur de deur ging ich op mien moel want
Doa lup ene pinwing op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég en den tuf vleegt ondersteboven.
Doa lup ene pinwing op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég en den tuf vleegt ondersteboven.
Doa lup ene pinwing op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég en den tuf vleegt ondersteboven.
Doa lup ene pinwing op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég.
Ene pinwing lup op het midden van de wég en den tuf vleegt ondersteboven .
Oh jee ojee
Kom nog mer met en eedereen nu ffkes opgelet
Vandaag goan wé een lekker fiestke bouwen.
Samen met uch maken ver vooral heel veel plezeer en drinken hie en doa os pintje beer.
Hey cafébaas draaits dich vuur os een leedje den zetten veer de tent hie op zen kop
Ooh jee ooh jee tis weer gezellig in os stamcafé.
Van s'meurgens vreug tot s'avonds laat is eedereen nu weer paraat en is het fiest dan is het fiest.
Ooh jee ooh jee tis weer gezellig in os stamcafé.
Van s'meurgens vreug tot s'avonds laat is eedereen nu weer paraat en is het fiest dan is het fiest.
De cafébaas tapt vuur os de glazen nog es vol en eedereen geit hie dan oet de bol.
Den geit de bel een rundje vuur gans de zaak en de ganse tent vliegt dan uut zen daak.
Hey cafébaas draaits dich vuur os een leedje. Den zetten we de tent weer op zen kop.
Ooh jee ooh jee tis weer gezellig in os stamcafé.
Van s'meurgens vreug tot s'avonds laat is eedereen nu weer paraat en is het fiest dan is het fiest.
Ooh jee ooh jee tis weer gezellig in os stamcafé.
Van s'meurgens vreug tot s'avonds laat is eedereen nu weer paraat en is het fiest dan is het fiest.
Ooh jee ooh jee tis weer gezellig in os stamcafé.
Van s'meurgens vreug tot s'avonds laat is eedereen nu weer paraat en is het fiest dan is het fiest.
Ooh jee ooh jee tis weer gezellig in os stamcafé.
Van s'meurgens vreug tot s'avonds laat is eedereen nu weer paraat en is het fiest dan is het fiest.
Veer wille weijer gaon
Veer zoten op het befet te drinken.
Geine ambiance hie in de tent.
Dus ich zag veere goan nog eine drinken en weg oet deze ballentent
Ich bleif hie neet zoe stoan zoedat veer weier kennen goan.
Veer zullen doergoan de ganse nacht.
Een rundje bitterballen en de muziek dé steit te knallen.
Eerderen zingt den hiele nacht.
Noa een uurke woaren veer al good gelaaien.
Den taxi woar al even onderweg.
Ich vroag aan hum mos dich nog emens laaien.
Den otto aan de kant en gein gezeik.
Ich bleif hie neet zoe stoan zoedat veer weier kennen goan.
Veer zullen doergoan de ganse nacht.
Een rundje bitterballen en de muziek dé steit te knallen.
Eerderen zingt den hiele nacht.
Veer zoaten in den taxi nog te zingen.
Veer zoagen twie schoen vrouwlui onderwég.
Ze vroagen kent ge os ergens brengen met de portomonnee is leeg.
Ich bleif hie neet zoe stoan zoedat veer weier kennen goan.
Veer zullen doergoan de ganse nacht.
Een rundje bitterballen en de muziek dé steit te knallen.
Eerderen zingt den hiele nacht.
En in de café steit nog eederen te zingen. Veer goan weer springen op gekke dingen.
De cafébaas trekt aan de bel en geeft een rundje en eedereen zegt schud mer in.
Jalalalalala..... Ich bleif hie neet zoe stoan zoedat veer weier kennen goan.
Veer zullen doergoan de ganse nacht.
Een rundje bitterballen en de muziek dé steit te knallen. Eerderen zingt den hiele nacht.
Juulke De nach van vriedeg op maondeg
Boe woar ich in de nach van vriedig op moandig.
Boe hub ich mich drie dag gelach. Boe loach ich in coma.
Ich ben poedelnaakt gevonden
Ich weit neet waat ich hub gedaan.
Ich ben vriedig met men kamerui op stap gegoan
en ich zeen det het begaaid waas as ich vuur de spiegel stoan
want op mene kop hub tattoages stoan.
En me naas is gebroken wie voel is det.
Ich denk det ich hel gevallen ben in de stad
mer nemens kent mich zeggen wat er is gebeurd.
Volgens mich heeft eedereen zich kapot gescheurd.
Jong ich drink noe niks mie ouch al zet het hie vuur
mich met ich denk det ich dit maar volhou tot vriedig.
Boe woar ich in de nach van vriedig op moandig.
Boe hub ich mich drie dag gelach.
Boe loach ich in coma.
Ich ben poedelnaakt gevonden, we het dit oetgevonden.
Seg mich Boe woar ich in de nach van vriedig op moandig.
Sorry ich weit niks meer van de party.
Ich hub mich loaten goan en het waas neet mier in de smarties.
Ich ken neet stoppen met te drinken
en goan mich dan verdrinken in de jagermeister flugel miene kop gek.
Ich hub doa just miene facebook gecheckt
en ich vind doa honderd foto's met miene bek.
Jong ich drink nu niks mier tot vriedig
al zet het hie nu vuur mich,
mer ich denk dat ich het mer volhou tot vriedig.
Boe woar ich in de nach van vriedig op moandig.
Boe hub ich mich drie dag gelach.
Boe loach ich in coma.
Ich ben poedelnaakt gevonden, we het dit oetgevonden.
Seg mich Boe woar ich in de nach van vriedig op moandig.
Jong ich drink nu niks mier tot vriedig
al zet het hie nu vuur mich,
mer ich denk dat ich het mer volhou tot vriedig.
Boe woar ich in de nach van vriedig op moandig.
Boe hub ich mich drie dag gelach.
Boe loach ich in coma. Ich ben poedelnaakt gevonden,
we het dit oetgevonden.
Seg mich Boe woar ich in de nach van vriedig op moandig.
Oomdat het zoe good ès
Doa een van die daag den springtst dich oet dien bed.
Alles good want veer goan weer van stal.
De buurvrouw die wenkt en vroagt weer get.
Vuur wat veerts dich toch carnaval.
Omdat het zoe good is, good is gind det maar noets meer voorbie.
Good is good is doot mich nog maar veer dag doa bie.
Doa zeen zoe van die daag.
Het ganse durp geit opstap.
De stroaten zeen met roed en greun gekleid. Veer lachen en veer zingen en bestellen vollebak.
Het geveul det dich noets meer euver geit.
Omdat het zoe good is, good is gind det maar noets meer voorbie.
Good is good is doot mich nog maar veer dag doa bie.
En doa zeen zoe van die joaren dan likt er doa ene meter sneeuw
mer de luikes goan nog lekker oet de bol.
Ze loaten zich neet soppen en veeren apreski.
De terassen en cafés zitten weer vol.
Omdat het zoe good is, good is gind det maar noets meer voorbie.
Good is good is doot mich nog maar veer dag doa bie.
En doa zeen zoe van die daag.
Het leste oor heeft weer gesloan.
Dich denks eraan wie good het is geweest.
Het leste rundje en er vult weer een dikke troan.
Seg waat woar het een fiest.
Omdat het zoe good is, good is gind det maar noets meer voorbie.
Good is good is doot mich nog maar veer dag doa bie.
Omdat het zoe good is, good is gind det maar noets meer voorbie.
Good is good is doot mich nog maar veer dag doa bie.
Omdat het zoe good is, good is gind det maar noets meer voorbie.
Good is good is doot mich nog maar veer dag doa bie.
Omdat het zoe good is, good is gind det maar noets meer voorbie.
Good is good is doot mich nog maar veer dag doa bie.
Doot mich nog maar ene daag of veer ter bie.
Bij os in Rèkem
Boe kentste lekker genieten.
Boe vult ze dich altied thoes.
Bie os in Rekem. Bie os in Rekem.
Boe ligt het schoenste kastiel.
Boe heeft het durp een ziel.
Bie os in Rekem. Bie os in Rekem.
In Rekem zeen de mensen nog gewoen.
Vertrekken doon ich hie vuur gein miljoen.
Ich ben ene ecte Rekemeneer.
Joa joa hie woen ich toch zoe geir.
As ze mich vroagen zek boe woenste zeg ich mien dorp is het schoenste.
Het is een hiel speciaal geveul.
Hie stoan de lui nog op de steul.
Ver houwen echt waal van een fiest hie.
Joa Rekem maakt mich altied blie.
Boe veer ich géér carnaval.
Met luikes van overal.
Bie os in Rekem. Bie os in Rekem.
In Rekem zeen de minsen nog gewoen.
Vertrekken doon ich hie vuur gein miljoen.
Ich ben ene ecte Rekemeneer.
Joa joa hie woen ich toch zoe geir.
As ze mich vroagen zek boe woenste zeg ich mien dorp is het schoenste.
Het is een hiel speciaal geveul.
Hie stoan de lui nog op de steul.
Ver houwen echt waal van een fiest hie.
Joa Rekem maakt mich altied blie.
Wés dich ouch bes kom hie eens op bezeuk.
Den hollander dé zegt tis hie zoe leuk.
Ich ben ene ecte Rekemeneer.
Joa joa hie woen ich toch zoe geir.
As ze mich vroagen zek boe woenste zeg ich mien dorp is het schoenste.
Het is een hiel speciaal geveul.
Hie stoan de lui nog op de steul.
Ver houwen echt waal van een fiest hie.
Joa Rekem maakt mich altied blie.
Het leve ès sjoen
Zoeveel joaren zeen veer samen met ein.
Ich geneet van eeder moment.
Want het leven det geit zoe snel geliek ene trein
met de leefde die kost gein geld.
Dich maaks mich supercontent.
Het leven is sjoen joa sjoen is het leven.
Dich bes wel zoe blie este leefde kens geven aan de sgat dé den hart draagt.
Allein aan de sgat dé dich gek maakt.
Auuuwww schuif dich op dene vinger maar ene rink.
Zoe eine dé van wied af blinkt.
Dich blief vuur altied bie mich want ich blief vuur altied bie dich.
Zoeveel joaren deilen veer leef en leed en de kinger die laupen al rond.
Ze zeurgen vuur sfeer, rommel en zweit.
Achja soms maken ze het bond mer zoe is het cirkelke rond.
Het leven is sjoen joa sjoen is het leven.
Dich bes wel zoe blie este leefde kens geven aan de sgat dé den hart draagt.
Allein aan de sgat dé dich gek maakt.
Het leven is sjoen joa sjoen is het leven.
Dich bes wel zoe blie este leefde kens geven aan de sgat dé den hart draagt.
Allein aan de sgat dé dich gek maakt.
PREVIEW JUULKE - MÈT DE TROM
Het is wier fiest. Het is weer tied om los te goan vuur altied.
Toch vuur veer of vief moanden lang.
Ich veul nu echt den drang.
Ich laup hie nu rond en hubben een trom en oet miene mond klinkt het te stom.
Trompet of piano det ken ich neet spelen.
Dus ich hou mer in het rond.
Met de trom trom trom met de trom trom trom.
Met de trom trom trom laup ich rond ich doer de stroaten.
Met de trom trom trom met de trom trom trom en eederein zingt met.
Met de vastenoavend. Met de carnaval goan ich eedere aovend noa een bal
Poepeloere zaat
Poepeloere zaat kwam de tuf hie doer de stroat.
Poepeloere zaat leep ich noast mene kameroad.
Water drinken det degen veer noets.
Det vonden veer toch geld weggegooid.
Leever ene bok en geine flauwe kivela.
Aan het buffet schudden veer os vol.
Met det gouden beer en twee vingers kol.
Lever ene bok en geine flauwe cola.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Poepeloere zaat zitten veer weer aan buffet.
Poepeloere zaat zingen veer met alle vloamse leedjes met.
Lekker lollen det doon veer zoe geir.
Veer dansen just geliek Fred Astere.
Lever ene bok en geine witte fantata.
Joa het penske vol doa goan veer alweer.
Ze springen met zeen allen hie op en neer.
Lever ene bok en geine mazout lala.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Met op de meurgen den is weer het fieske gedoan.
Het portemoneke is leeg veer moeten nu goan.
Meurgen schiet ich het wit van de wc pot.
Ich kos weer gein moaten en veul mich dan zoe kapot.
Mer ich ben noets nei noets een hiel klein beetje zaat.
Met ich ben noets nei nei noets een hiel klein bitje zaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Den zeen veer oe poeloepeloe poepeloere zaaat.
Boe, veurwaat & Weij lang?
Eederijn vreugt zich aaf boe goan veer ebaan.
Veurwaat zeen veer heij op aard. We weijt wat er es, es veer moaten goan.
Weijlang doort nog de nach.
Eederijn vreugt zich aaf boe goan veer ebaan.
Veurwaat zeen veer heij op aard. We weijt wat er es, es veer moaten goan.
Weijlang doort nog de nach.
Vanop den daag dets dich bes geboren Steit ein ding in de leven al vast.
Nemens weet weijlang het nog zal doren. Dets ze op ene daag duur emens weurs verwachts en is
doa boven een plekske vrie vuur
dich. Den zingen ze vuur dich hetzelfste es vuur mich.
Eederijn vreugt zich aaf boe goan veer ebaan. Veurwaat zeen veer heij op aard.
We weijt wat er es, es veer moaten goan. Weijlang doort nog de nach.
Eederijn vreugt zich aaf boe goan veer ebaan.
Veurwaat zeen veer heij op aard. We weijt wat er es, es veer moaten goan.
Weijlang doort nog de nach. Weijlang doort nog de nach.
Juulke & Diana - Appelflap
Ich waas ergens aan het zingen op het een of ander bal. Daar stond ene schoene jongen met iets in
zijn hand. Ich sprong zoe van het podium en loep recht op em aaf.
Het waas ene appelflap en ich zei vuur de grap.
Dich bes ene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaren lang van op de carnaval. Dich bes
miene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaen lang van op dat bal.
Ich waas ouch aan het zingen op het een of ander bal. Doa stond een hiel knap meiske en dacht det
is mien kans. Bie de polonaise ging ich recht op haar af. Zij stond mich aan te staren mer ich zong er
toon noast.
Dich bes ene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaren lang van op de carnaval.
Dich bes miene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaen lang van op dat bal.
Den zingen veer met on tweeen op het een of ander bal. Al zeen doa veel schoen minsen. Dich bes
vuur mich toch al en zingen veer het liedje boe alles mit begon. Ich wil nooit mier een ander. Dich
bes vuur mich de zon.
Dich bes ene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaren lang van op de carnaval. Dich bes
miene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaen lang van op dat bal.
Dich bes ene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaren lang van op de carnaval. Dich bes
miene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaen lang van op dat bal.
Dich bes ene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaren lang van op de carnaval. Dich bes
miene appelflap. Ich ben zoe gek op dich. Al zoeveel joaen lang van op dat bal. Al zoeveel joaren
lang van op det bal. . Al zoeveel joaren lang van op det bal.
You'll never walk alone
When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of a storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Yabba Dabba Doo
Nu stel dich veur veer goan eens teruk veer goan teruk in den tied.
Veer vlegen noa den oertied det is nog neet zoe wiet.
Ze houwen geir een iphone of water oet de kraan.
Ze woenden nog in groten en houwen neet veel aan.
Yabbe dabbe doo. Veer maken veur met ene stein.
Yabbe dabbe doo. Veer houwen met de knots op ein.
Yabbe dabbe doo en we doa neet tegen kent.
Yabbe dabbe doo de is toch zot verwend.
Get jagen op mamoeten joa moeilijk woar det neet.
Det moosten veer riskeren anders had ze geine vreet.
Biesten kosten veer vangen met ene lasso rond het bein.
Mer houw er neet neven want de rit dich gans oet ein.
Yabbe dabbe doo. Veer maken veur met ene stein.
Yabbe dabbe doo. Veer houwen met de knots op ein.
Yabbe dabbe doo en we doa neet tegen kent.
Yabbe dabbe doo de is toch zot verwend.
Yabbe dabbe doo. Veer maken veur met ene stein.
Yabbe dabbe doo. Veer houwen met de knots op ein.
Yabbe dabbe doo en we doa neet tegen kent.
Yabbe dabbe doo de is toch zot verwend.
Yabbe dabbe doo. Veer maken veur met ene stein.
Yabbe dabbe doo. Veer houwen met de knots op ein.
Yabbe dabbe doo en we doa neet tegen kent.
Yabbe dabbe doo de is toch zot verwend.
Yabbe dabbe doo. Veer maken veur met ene stein.
Yabbe dabbe doo. Veer houwen met de knots op ein.
Yabbe dabbe doo en we doa neet tegen kent.
Yabbe dabbe doo de is toch zot verwend.
En neet zo rap content en ene ambetante vent.
De doonderdeg veur de vriedeg veur de carnaval
Op de moandig vuur het weekend is er niks aan de hand.
Ich doon gewoen waat ich doon moot. De baas deit ambetant.
Ich ben een gans normale, mer soms ben ich heier vent.
Tot dat het stillaan tiedd weurd den kom ich oet men tent. Op de donderdig vuur de vriedig raak ich
stillekes aan op gang. De duvels komen los en ich veul opnieuw de drang.
De donderdig veur de vriedig stoan ich redelijk vuur de val en geraak ich in verwachting van de
gekke carnaval.
jalalalalalala....
Op dinsdig vuur de woonsdig geit alles mer door.
ein redenen te fiesten, blieven werken tot veer oor.
Doa steit niks te gebeuren. Alles is nog hiel gewoen en eeder de verkleid is veult schandalig oet de
toon.
Op de donderig vuur de vriedig raak ich stillekes aan op gang
De duvels komen los en ich veul opnieuw de drang.
De donderdig veur de vriedig stoan ich redelijk vuur de val en geraak ich in verwachting van de
gekke carnaval.
jalalalalalala....
De woonsdig vuur het bal al alles nog normaal.
De donderdig veul ich kriebels en maak ich al kabaal.
Vriedig kom ich langszaam los nog eine kier opstoan, zoadat weer op de zoaterdig de tent afbreken
goan.
Jalalalalalala....
Hij was maar een clown
Hij was maar een clown. In 't wit en in 't rood.
Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong.
In 't fel gele licht. Maar onder die lach. Zat een droevig gezicht.
De herinnering blijft. Aan die clown met z'n lach.
Hij heeft alles gegeven. Tot de laatste dag.
Niemand kende de pijn. Van z'n stille verdriet.
Want er was op het einde. Niemand die hij verliet.
Hij woonde alleen. In een wagen van hout.
Hij was maar een clown. En zo werd hij oud. Z'n hoed was te klein.
En z'n schoenen te groot. Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood.
De herinnering blijft. Aan die clown met z'n lach.
Hij heeft alles gegeven. Tot de laatste dag. Niemand
kende de pijn. Van z'n stille verdriet.
Want er was op het einde. Niemand die hij verliet.
Op een avond, hij viel. Net als elke keer.
Het publiek lachte luid. Maar voor hem was het uit.
Hij was maar een clown. In 't wit en in 't rood.
Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood.
De herinnering blijft. Aan die clown met z'n lach.
Hij heeft alles gegeven. Tot de laatste dag.
Niemand kende de pijn. Van z'n stille verdriet.
Want er was op het einde. Niemand die hij verliet.
Want er was ophet einde. Niemand die hij verliet.
Obladi oblada
Ich kend oets een meisje ich woar zo verleefd.
Joa zij houw de alleschoenste lach.
Toon ich her lierde kennen woar ze neet zo leef en toon hub ich her het volgende geach.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Ze leet mich neet met rust en leet mich neet mier goan.
Ich krieg alles van de kind gedoan. Es ich dan weer houw wat ich hubben wou den zag ich her tot ze
lekker weer kos goan.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Noe ben ich vrie en vuur altied vriegezel.
Ich goan boe ich wil en aan het buffet trek ich dan aan de bel.
Hielemoal gelukkig goan ich fijn op stap. Eeder weekend goan ich weer op jacht.
Mer soms ben ich gans allein bie mam en pap en dan zing ich met ene hiele groete lach.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Noe ben ich vrie en vuur altied vriegezel.
Ich goan boe ich wil en aan het buffet trek ich dan aan de bel.
Hielemoal gelukkig goan ich fijn op stap. Eeder weekend goan ich weer op jacht.
Mer soms ben ich gans allein bie mam en pap en dan zing ich met ene hiele groete lach.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Obladi oblada loat ma goan houww lalala loat ma goan.
Obladi oblada loat ma goan houww
lalala loat ma goan. Dus loat och mer lekker goan obladi oblada.
Neet erreg blief lachen
Kens ze det geveul dets ze lachen moos. De denks in den eigen wat is hie weer loos.
Neet erreg blief lachen, neet erreg blief lachen.
Geis ze met de bus noa een werm land mer een oorke later hubse platte band
Neet erreg blief lachen, neet erreg blief lachen.
De geis met een meiske op dene ierste date vrekken van de penspien en de loats ene scheet
Neet erreg blief lachen, neet erreg blief lachen.
De schoenman trakteert op een lekker diner, de rest van de week zitste op de wc
Neet erreg blief lachen, neet erreg blief lachen.
Een ikea keske kopen tis zoe fijn, mer de kries dat dink neet inein
Neet erreg blief lachen, neet erreg blief lachen.
Op het strand aan het showen met den materiaal dan scheurt zen zwembroek en steit vuur
schandaal. Neet erreg blief lachen, neet erreg blief lachen.
Het is weer tied vuur de polonaise
De hennekes liggen te showen. Ze laupen weer door het ganse land.
In elk dialect zegt men hey wat is hie noe aan de hand.
Van Limburg tot recht in de vloanders. De minsen goan in rieen stoan.
De kop laupt voorop en goan bie de accordeon.
Oohlalala het is weer tied vuur de polonaise en veer dansen en veer zingen, veer hossen en veer
springen tot meurgevreug.
Oohlalala en ich goan in de polonaise.
Kom gauw derbie en veul dich vrie in die lange rie.
Joa tussen het begin en de leste is plaats genoog vuur eederein.
Veer laupen maar get in dé boemeltrein.
Zoe geit det in de polonaise. Het is den trein van veul plezeer.
Het is maar een simpele dans mer doa ken ich good met overweeg.
Oohlalala het is weer tied vuur de polonaise en veer dansen en veer zingen, veer hossen en veer
springen tot meurgevreug.
Oohlalala en ich goan in de polonaise.
Kom gauw derbie en veul dich vrie in die lange rie.
Oohlalala het is weer tied vuur de polonaise en veer dansen en veer zingen, veer hossen en veer
springen tot meurgevreug.
Oohlalala en ich goan in de polonaise. Kom gauw derbie en veul dich vrie in
die lange rie. Kom gauw derbie en veul dich vrie in die lange rie.
Prins Willy I - Juulke , De Landluipers & Familie.
We laupt hie noe doer Rékem ooh la hie jejoa.
Met lange veren rond de kop ooh la hie jejoa.
Miljaar dit is mich Willy, wé houw det oet gedacht.
Ich goa neet noa hoes vannach want Willy heeft de macht.
Dé drink gére een bokske dus bestel maar ene plateau ooh la hie jejoa.
Het woar op zondig hiel lang geleden toon woar in Rékem
eedereen tevreden want een vusje kimt dé oet de does
de loei geraken nu noets mier thoes.
We laupt hie noe doer Rékem ooh la hie jejoa.
Met lange veren rond de kop ooh la hie jejoa.
Miljaar dit is mich Willy, wé houw det oet gedacht.
Ich goa neet noa hoes vannach want Willy heeft de macht.
Dédrink gére een bokske dus bestel maar ene plateau ooh la hie jejoa.
Zien vrouwke Heidi is zien notdame en onze Jordy is ene bekwame.
De vastenaovond stuimt Willy doer het blood
want schud maar in den kumt het allemaal good.
We laupt hie noe doer Rékem ooh la hie jejoa.
Met lange veren rond de kop ooh la hie jejoa.
Miljaar dit is mich Willy, wé houw det oet gedacht.
Ich goa neet noa hoes vannach want Willy heeft de macht.
Dé drink gére een bokske dus bestel maar ene plateau ooh la hie jejoa.
Juulke & Het Keizerkoer - Hey, Keizer Gielke
hallo dames en heren, koekenpannen en peren hier is keizer Giel de eerste.
Proficiat gielke, Keizer van Rekem, heeey komaan in de polonaise.
In Rekem wordt het dikke tol, jalalalalalala
Want Gielke loopt alweer voorop, jalalalalalala
Hij was al twee keer de prins, jalalalalalala
De derde keer dan is het keizer, dat was omdat ie wint.
Hey keizer Gielke, den eerste van het land, dat kan alleen in Rekem hier is het heel plezant
Hey keizer Gielke kom schud de glazen vol
het volk van Rekem worden gek en maken dikke lol.
Zijn zuster Gina is zo blij jalalalalalala
En veerle krijgt er koppijn bij jalalalalalala
ja gielke blijft goed op de been
Want is het vaste lovend dan krijgt ge hem niet klein
Hey keizer Gielke, den eerste van het land, dat kan alleen in Rekem hier is het heel plezant
Hey keizer Gielke kom schud de glazen vol
het volk van Rekem worden gek en maken dikke lol.
Damens en heren, voor de allereerste keer in heel belgie.
hier is voor u den enige de echte de keizer Giel den eerste
Hey keizer Gielke, den eerste van het land, dat kan alleen in Rekem hier is het heel plezant
Hey keizer Gielke kom schud de glazen vol
het volk van Rekem worden gek en maken dikke lol.
Hey keizer Gielke, den eerste van het land, dat kan alleen in Rekem hier is het heel plezant
Hey keizer Gielke kom schud de glazen vol
het volk van Rekem worden gek en maken dikke lol.
E lève lang
Dich bes vuur mich zoe biezonder vuur mich.
Dich bes in mien bestoan alles boe vuur ich goan.
Dich bes vuur mich wie den hemel op aerd.
Dich bes het beste det mich overkem.
Dich bes mien draume weerd.
é leve lang wil ich vuur dich keezen.
é leve lang é leve lang met dich gans allein.
é leve lang zults dich mich neet verlezen.
é leve lang dich als geine klei. é leve lang.
Dich bes vuur mich ene draum dé ich echt beleef.
Dich bes mien teddybeer es ich weer wakker wér.
Dich bes vuur mich wat nemand anders kent zeen.
Tesamen met dich hub ich het noa miene zin.
é leve lang wil ich vuur dich keezen.
é leve lang é leve lang met dich gans allein.
é leve lang zults dich mich neet verlezen.
é leve lang dich als geine klei. é leve lang.
Soms woar het zwoar. Toch steis dich kloar.
Dich bes vuur mich mien hart det bes dich.
Dich huld zoeveel van mich. Ich wil altied bie dich.
é leve lang wil ich vuur dich keezen.
é leve lang é leve lang met dich gans allein.
é leve lang zults dich mich neet verlezen.
é leve lang dich als geine klei. é leve lang. é leve lang.
Laot mich mer lève weij ich lève wil
Wé maken gein fouten in het leven.
Wé loept noets ene kier tiegen de lamp.
Loat us vuur vandaag alles vergeten.
Doa wurd altied en overal geschand.
Der wurd altied en overal geschand.
Loat mich mer leven wie ich leven wil.
Ich hub het altied zoe gedoan. Wat ze vertellen deit mich ff neet veul.
Trek mich van nemens mier get aon.
Loat much begriepen det mien hart weer begriept dan zal het altied beter goan.
Loat mich mer leven wie ich leven wil. ich hub het altied zoe gedoan.
Veul zal ich gére willen veranderen.
Ze weiten miet as dich haaa das hiel normaal.
We zet dan det veur mooten veranderen.
Lach en leif dene draum das toch ideaal.
Lach en leif dene draum das toch ideaal.
Loat mich mer leven wie ich leven wil.
Ich hub het altied zoe gedoan.
Wat ze vertellen deit mich ff neet veul.
Trek mich van nemens mier get aon.
Loat much begriepen det mien hart weer begriept dan zal het altied beter goan.
Loat mich mer leven wie ich leven wil.
ich hub het altied zoe gedoan.
Loat much begriepen det mien hart weer begriept dan zal het altied beter goan.
Loat mich mer leven wie ich leven wil.
ich hub het altied zoe gedoan.
Loat mich mer leven wie ich leven wil.
Met het volle glaas
Ich bin op weg naor het weekend
Want dat es het begin
Van een aovend lang fieste
‘ch höb d’r goosting in
Met ierst naor m’n vrun
Daor trappe v’r aaf
V’r ete en zoepe & v’r breke al aaf!
Met het volle glaas
Gaon veer volle gaas
D’r weurtt gedans
De ganse nach roond
Veer gaon op jach naor de lekkerste koont
Met het volle glaas
Geve veer weer gaas
Zeen ich daor
‘ne volle staon
Wil ich toch neg neet naor hoes toow gaon
‘ch ben neet te stoppe
want alles geijt weij het moot
Ich veul mich lekker, de beste
Joa, ich doon het ech good
Tiende pintje besteld
Met noow geijt het hel
Ze blieve mer kome
Met dat lök os nog wel
Met het volle glaas
Gaon veer volle gaas
D’r weurtt gedans
De ganse nach roond
Veer gaon op jach naor de lekkerste koont
Met het volle glaas
Geve veer weer gaas
Zeen ich daor
‘ne volle staon
Wil ich toch neg neet naor hoes toow gaon
D’n aovond es alweer veurbeij
Met ver blieve
Nog effe heij
Het leste pintje geijt in de loch
Dat höbbe veer met os leste cent gekoch!
Met het volle glaas
Gaon veer volle gaas
D’r weurtt gedans
De ganse nach roond
Veer gaon op jach naor de lekkerste koont
Met het volle glaas
Geve veer weer gaas
Zeen ich daor
‘ne volle staon
Wil ich toch neg neet naor hoes toow gaon
Op de lange latten
Het woar al weer joaren geleden det ich nog wat sneeuw houw gezeen.
Dus ich was hiel erg tevreden want in skieën houw ich zoveel zin.
Ich houw toch maar ein klein probleemke.
Wie goan ich de berg afgoan.
Ich wis nog neet wie ich mos stoppen en vloog met mien bein in de loch.
Joa op de lange latten is het neet altied fiest.
Soms hubs ze pech en hiel veel pien wie een biest
En den ligt ze thoes met alletwie de bein in de loch
En denkste terug aan de vervelende bocht.
Joa op de lange latten is het neet altied fiest.
Soms hubs ze pech en hiel veel pien wie een biest
Den is het over en gedoan met met plezeer
En ligtste thoes een weekste of vief.
Noe stoan ich neet miet op de latten.
Ich lig met de bein in de gips.
Bestel mich dan nog maar een pintje en ouch ene paprika chips.
Och loat die sportieve maar skieën.
Ich zit hie noe aan het buffet.
Ich verbrand hie och veul caloriëen want s'oavends zet ich em een tet.
Joa op de lange latten is het neet altied fiest.
Soms hubs ze pech en hiel veel pien wie een biest
En den ligt ze thoes met alletwie de bein in de loch
En denkste terug aan de vervelende bocht.
Joa op de lange latten is het neet altied fiest.
Soms hubs ze pech en hiel veel pien wie een biest
Den is het over en gedoan met met plezeer
En ligtste thoes een weekste of vief.
Op die latten joa latten ...
Joa op de lange latten is het neet altied fiest.
Soms hubs ze pech en hiel veel pien wie een biest
En den ligt ze thoes met alletwie de bein in de loch
En denkste terug aan de vervelende bocht.
Joa op de lange latten is het neet altied fiest.
Soms hubs ze pech en hiel veel pien wie een biest
Den is het over en gedoan met met plezeer
En ligtste thoes een weekste of vief, en ligtste thoes een weekste of vief.
Zij gelooft in mij
Ze lag te slapen 'k vroeg haar gisteravond "wacht op mij"
Misschien ben ik vanavond vroeger vrij.
Ze knikte wel van ja.Maar zij kent mij (oh jah).
Nu sta ik voor jou. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg.
Zo'n nacht ze weet t, heb ik nooit genoeg.
Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg (wat ze vroeg)
Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei.
Ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij.
Want ze weet, dit gaat voorbij. Ik schrijf m'n eigen lied.
Tot dat iemand mij ontdekt en ziet.
Dat een ieder van mijn songs geniet.
Ze vertrouwt op mij, ze gelooft in mij
Ik zou wachten. Tot de tijd dat ieder mij herkent.
En je trots kan zijn op je eigen vent.
Op straat zullen ze zeggen, Juulke is bekend, (oh jah).
Zolang we dromen, van 't geluk. Dat ergens op ons wacht.
Dan vergeet je snel weer deze nacht.
Zij vertrouwt op mij, dat is m'n kracht.
Oh m'n kracht
Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei.
Ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij.
Want ze weet, dit gaat voorbij. Ik schrijf m'n eigen lied.
Tot dat iemand mij ontdekt en ziet.
Dat een ieder van mijn songs geniet.
Ze vertrouwt op mij, ze gelooft in mij
De apollonaiskes
Het woar een joar geleden toon kwoamen ze bie ein.
Ze wouwen geir zingen want det vonden zij zoe fijn.
Men ierste leedje woar drek een dikke hit.
Snie sna snappie we kent det leedje neet.
Eeder weekend springenterend gingen veer op tour.
Eeder weekend zingenterend ze zongen in koer.
De apollonaiskes veren carnaval.
Ze zongen en ze dansen op eeder limburgs bal.
De apollonaiskes ze houwen de pin erin.
Veer mooten ze goan missen en det is tegen onze zin.
Boges is de baas de regelt doa vanal.
Bernd is te gek dé begaaid em overal.
Kurtje steelt de show met ziene rooie kop.
Stefanie en Natalie woaren extra tof.
Eeder weekend springterend overal plezeer.
Eeder weekend zingeterend atied een sfeer.
De apollonaiskes veren carnaval.
Ze zongen en ze dansen op eeder limburgs bal.
De apollonaiskes ze houwen de pin erin.
Veer mooten ze goan missen en det is tegen onze zin.
Tien joar ambiance. De apollonaiskes gingen totall loss.
Bedankt voor het plezeer. Veer zullen os verzoepen in het beer.
De apollonaiskes veren carnaval.
Ze zongen en ze dansen op eeder limburgs bal.
De apollonaiskes ze houwen de pin erin.
Veer mooten ze goan missen en det is tegen onze zin.
De apollonaiskes veren carnaval.
Ze zongen en ze dansen op eeder limburgs bal.
De apollonaiskes ze houwen de pin erin.
Veer mooten ze goan missen en det is tegen onze zin.
De apollonaiskes veren carnaval.
Ze zongen en ze dansen op eeder limburgs bal.
De apollonaiskes ze houwen de pin erin.
Veer mooten ze goan missen en det is tegen onze zin.
Sweet caroline
Was het de zon of was het de lentekriebel.
Er was die dag iets niet normaal. Toen het begon.
Werd hetin één klap zomer want er gebeurde iets speciaal.
Jij kwam voorbij, keek naar mij. Ik voelde jou zo dichtbij.
Sweet caroline oh oh oh. God dat was een goed gevoel.
Sweet caroline oh oh oh. Jij begrijpt wat ik bedoel.
Voel ik me down. Heb ik één van die dagen.
Dan denk ik even aan jou.
Want sinds die dag begint alles blauw te kleuren want jij verwent me met je lach.
Jij bent van mij, kijkt naar mij.Ik voelde jou zo dichtbij.
Sweet caroline oh oh oh. God dat was een goed gevoel.
Sweet caroline oh oh oh. Jij begrijpt wat ik bedoel.
Sweet caroline oh oh oh. God dat was een goed gevoel.
Sweet caroline oh oh oh. Jij begrijpt wat ik bedoel.
Sweet caroline oh oh oh. God dat was een goed gevoel. Sweet caroline.
Prins Dylan
Met carnaval wordt hie vanal gegooid. Vastenaovond zit em in het blood.
Ene bacardi of ene gooie bok. Onze prins dé kiekt neet op de klok.
De enige echte prins van de brikkebekkers.
Maak lekker veul plezeer. Veer springen op en neer.
Prins Dylan heeft het al gemaakt.
Veeer raken neet meer thoes vannacht.
Het wordt een joar lekker geneten. Wé had det noe gedacht.
Kom Dylan trekt mer aan de bel. Dan zingen veer vuur dich keihel.
Gans Rekem steit noe op zene kop en Dylan laupt noe voorrop.
Hij is al even bij de road. Vastenavoand deit em geine koat.
Ziene bompa, nonk en ziene pa Die houwen och al eens de prinsen sjoal. .
De enige echte prins van de brikkebekkers. Maak lekker veul plezeer.
Veer springen op en neer.
Prins Dylan heeft het al gemaakt.
Veeer raken neet meer thoes vannacht. Het wordt een joar lekker geneten.
Wé had det noe gedacht. Kom Dylan trekt mer aan de bel.
Dan zingen veer vuur dich keihel.
Gans Rekem steit noe op zene kop en Dylan laupt noe voorrop.
Prins Dylan heeft het al gemaakt.
Veeer raken neet meer thoes vannacht.
Het wordt een joar lekker geneten. Wé had det noe gedacht.
Kom Dylan trekt mer aan de bel. Dan zingen veer vuur dich keihel.
Gans Rekem steit noe op zene kop en Dylan laupt noe voorrop.
Gans Rekem steit noe op zene kop en Dylan laupt noe voorrop.
De Brikkebekkers Aan 't buffet
Eederen daag noa het werk rond een uurke of zes
Goan ich langs en bestel zoe verdrief ich de stress.
Eederein kent mich doa joa hie ben ich vaste klant
As veer met os kliek goan zitten schuift de rest waal aan de kant.
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
Wé neet danst heeft gein geduld en veer hebben sympathie.
Es het mocht van de baas wordt de muziek opgezat.
Eederein zingt dan met joa zoe vals es een kat.
Kamerau onderein joa ze deilen lief en leed.
Is er eine neer gelukkig dan stoan veer voor hum gereit.
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
wé neet danst heeft gein geduld en veer hebben sympathie.
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
wé neet danst heeft gein geduld en veer hebben sympathie.
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
wé neet danst heeft gein geduld en veer hebbensympathie.
Veer neet danst zetten veer oet onze kliek.
Gekke jong.
Lieren op school de neset allemoal.
Ene mens wordt doa onnozel van.
Dooch dien best heeft de man gezagd mér ich trok toch good miene plan.
Zoepen en fiesten joa det kos ich good.
Het zoat mich ouch in het blood.
Det moot gé ouch verstoan veer blieven goan.
Want ich ben toch ene gekke jong en ich drink mien pintje oet de ton.
Op de stroat hub ich de taal gelierd en fiesten det is neet verkierd.
Ich ben toch ene gekke jong.
Mijn film: prins Guido en Demi
Weer carnaval en en op eeder bal doa geeft prins Guido weer gaas.
Hij drinkt zich gére ene bok of tien
De gekste prins hie aan de maas.
De eisendse pauwen zeen hie noe de klos.
In Eisden weurt weer geroasd.
Guido heeft noe de macht. Veer goan weer los.
Met carnaval goan veer weer los.
Prins Guido geit lekker totaal los.
Dé Jette zet em hie weer een tet en
Demi danst op het buffet. Gank oet de bol.
De pauwen hubben lol.
Demi is tien en een echt fiestmachine en dansen kent zie al good.
De mam en pap en oma ouch.
Die hubben vastenaovond blood.
De Jette dé voetbalt en fuift eens gére.
Met zon of regenweer. Zij goan het joar vuurop met hiel veel flair.
Met carnaval goan veer weer los.
Prins Guido geit lekker totaal los.
Dé Jette zet em hie weer een tet en
Demi danst op het buffet. Gank oet de bol.
De pauwen hubben lol.
Met carnaval goan veer weer los.
Prins Guido geit lekker totaal los.
Dé Jette zet em hie weer een tet
En Demi danst op het buffet. Gank oet de bol.
We hubben lol.
Met carnaval goan veer weer los.
Prins Guido geit lekker totaal los.
Dé Jette zet em hie weer een tet
Demi danst op het buffet.
Wat ès het laeve sjown
c
Eeder weekend ben ich blie. Ich goan weer ter op oet.
De toog zit vol met ene bok koud mér de is zoe out.
Het is weer hiel gezellig hie kom zing nog ma eens mee.
Want seffens goa de preën los en zing door de café.
Wat is het leven sjown. Zoe mangjefique.
Es ich mer feesten kan. Dan zingt de ganse kliek.
Wat is het leve sjown. Ich hub gooi zin.
Ich goan mich good amuzeren mich loaten soingeren kom schud nog ene in.
Alle man heeft dikke lol tot deep in de nacht.
Veer dinken hiele gans hie on.
Het werk wat thoes wacht.
Meurgen is het weer grommelens dan ben ich een schandaal.
Mer nu zing ich oet volle borst. Veer zingen allemoal.
Wat is het leven sjown. Zoe mangjefique.
Es ich mer feesten kan. Dan zingt de ganse kliek. Wat is het leve sjown.
Ich hub gooi zin. Ich goan mich good amuzeren
mich loaten soingeren kom schud nog ene in.
Wat is het leven sjown. Zoe mangjefique.
Es ich mer feesten kan. Dan zingt de ganse kliek.
Wat is het leve sjown. Ich hub gooi zin.
Ich goan mich good amuzeren mich loaten soingeren kom schud nog ene in.
Ich goan mich good amuzeren mich loaten soingeren kom schud nog ene in.
jeugdprins(essen)leedje uikhoven: renaat en luna
Renaat en Luna ze hebben het gemaakt.
Renaat en Luna det wordt ene lange nacht. Renaat en Luna ze hebben het gemaakt.
Renaat en Luna det wordt ene lange nacht.
Os Luna is zoe fier. Ze geit gére op de zwier.
Her hartje is zoe vol van carnaval. Ze heeft geen zittend gat.
Ze zingt met eeder plaat. Dit joar als jeugdprinces geit ze noa eeder bal.
Renaat en Luna ze hebben het gemaakt.
Renaat en Luna det wordt ene lange nacht. Renaat en Luna ze hebben het gemaakt.
Renaat en Luna det wordt ene lange nacht.
Renaat wordt elf joar. De sfeer is noe echt doa.
Om onze prins te zeen van Uikhoven stad. Hij is van boksen fan en ouch ene moeleman.
Ene vastenaovondsgek Renaat is weer op pad.
Renaat en Luna ze hebben het gemaakt.
Renaat en Luna det wordt ene lange nacht. Renaat en Luna ze hebben het gemaakt.
Renaat en Luna det wordt ene lange nacht.
Vastelaovendverslaaf
Het zit in mien blood. Het geit noets deroet.
Ze nomen mich neet good met ich doon nemens koad.
De vastenaovend het is zoe fijn.
Vuur vele mensen fiest nummer ein.
Ich ben vastenaovendverslaafd. Van dat geveul raak ich noets aaf.
Vastenavaovendverslaafd ich zeg ouch alaaf.
Ich hub vastenavoand in mien blood rood geel greun det daut mich zoe good.
Vastenavaovend gedrag ich veer het dag en nacht.
Shmink op het gezicht huurt ouch derbie.
Masker op de snoet. Pollonaise erbij.
Duizenden minsen erm of riek maakt os niks oet.
Eederein geliek.
Ich ben vastenaovendverslaafd.
Van dat geveul raak ich noets aaf.
Vastenavaovendverslaafd ich zeg ouch alaaf.
Ich hub vastenavoand in mien blood rood geel greun det daut mich zoe good.
Vastenavaovend gedrag ich veer het dag en nacht.
Wat een raar geveul de leste nacht.
Kiek noa de prins. Ff loesteren mag.
Zoech al die vlammen boe weurd het zwoar.
Duizenden tranen tot volgend joar.
Ich ben vastenaovendverslaafd. Van dat geveul raak ich noets aaf.
Vastenavaovendverslaafd ich zeg ouch alaaf.
Ich hub vastenavoand in mien blood rood geel greun det daut mich zoe good.
Vastenavaovend gedrag ich veer het dag en nacht.
Het is de basis van ons bestoan. Os ouwers hubben het os vuur gedoan.
Zit het neet in dien blood dan snaptste os neet good.
Ich ben vastenaovendverslaafd. Van dat geveul raak ich noets aaf.
Vastenavaovendverslaafd ich zeg ouch alaaf.
Ich hub vastenavoand in mien blood rood geel greun det daut mich zoe good.
Vastenavaovend gedrag ich veer het dag en nacht.
De Zweitzökskes & Juulke - Zweitzök
Men veutjes stoon al in me schoon.
Ich wil nog neet noa huus toe goan.
Spring toch lekker in het rond.
Kom pak mich vast.
Joa des hiel gepast en houw mich twie kier op men kont.
Men veutjes stoon al in me schoon.
Ich wil nog neet noa huus toe goan en bloas nu eens lekker op die tuut.
Ich bloas zoe hel joa lekker hel.
Merje ich keer er weer niks oet.
Veer zingen hupala hupala.
Eederein zingt met met carnaval.
Veer zingen hupala hupala. Veer zingen hupala hupala.
Veer zingen hupala hupala.
Veer zingen hupala hupala.
Eederein zing met.
Met vastenaovoand goan veer nog neet noa huus.
Men veutjes stoon al in me schoon.
Ich wil nog neet noa huus toe goan. Spring toch lekker in het rond.
Kom pak mich vast. Joa des hiel gepast en houw mich drie kier op men kont.
Ich wil nog neet noa huus toe goan en bloas nu eens lekker op die tuut.
Ich bloas zoe hel joa lekker hel.
Merje ich keer er weer niks oet.
Veer zingen hupala hupala.
Eederein zingt met met carnaval. Veer zingen hupala hupala.
Veer zingen hupala hupala. Veer zingen hupala hupala.
Veer zingen hupala hupala. Eederein zing met.
Met vastenaovoand goan veer nog neet noa huus.
Men veutjes stoon al in me schoon.
Ich wil nog neet noa huus toe goan.
Spring toch lekker in het rond.
Kom pak mich vast.
Joa des hiel gepast en houw mich vier kier op men kont.
Men veutjes stoon al in me schoon.
Ich wil nog neet noa huus toe goan en bloas nu eens lekker op die tuut.
Ich bloas zoe hel joa lekker hel.
Merje ich keer er weer niks oet.
Jumpi I
De prins van Wezent is weer doa ai ai ai aija.
De wortelzekskes komen noa ai ai ai aija.
Loep de polonaise met ai ai ai aija.
Jumpie geit nog neet noa bed ai ai ai aija.
Onze pie pie pie is ene echte bokkekpie.
Zoep ze hie zoep ze doa nei det duut em geine doa.
Met zen ko ko korak laupt soms in ziene hand.
Eeder fiest fiest fies stuut de tent in brand.
Bok omhuug bok omlieg. Bok omhuug bok omlieg.
Bok omhuug bok omlieg.
De prins van Wezent is weer doa ai ai ai aija.
De wortelzekskes komen noa ai ai ai aija.
Loep de polonaise met ai ai ai aija. J
umpie geit nog neet noa bed ai ai ai aija.
Taf tafeleer tis ene echte tafeleer.
Zoep ze hie zoep ze doa joa hij heeft ze toch zoe gére.
Eederein op en neer eederein de maakt plezeer.
Kom en dans nu met os kom jump op en neer.
Bok omhuug bok omlieg. Bok omhuug bok omlieg.
Bok omhuug bok omlieg.
De prins van Wezent is weer doa ai ai ai aija.
De wortelzekskes komen noa ai ai ai aija.
Loep de polonaise met ai ai ai aija.
Jumpie geit nog neet noa bed ai ai ai aija.
Hij leupt hie nu rond in zien bloete kont.
Met de septer in de hand geit hij doer hij ganse land.
Bie Tamara zeen ze em kwiet mer doa het nemens spiet.
De vuurzitter is prins det was zene groete wins.
Bok omhuug bok omlieg. Bok omhuug bok omlieg.
Bok omhuug bok omlieg.
Onze pie pie pie is ene echte bokkekpie.
Zoep ze hie zoep ze doa nei det duut em geine doa.
Met zen ko ko korak laupt soms in ziene hand.
Eeder fiest fiest fies stuut de tent in brand.
Eeder fiest fiest fies stuut de tent in brand.
Juulke & De Brikkebekkers - Oh Lala Lala (het ès weer tied
veur de polonaise)
Eederen daag noa het werk rond een uurke of zes
goan ich langs en bestel zoe verdrief ich de stress.
Eederein kent mich doa joa hie ben ich vaste klant
As veer met os kliek goan zitten schuift de rest waal aan de kant
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
wé neet danst heeft gein geduld en veer hebben sympathie.
Es het mocht van de baas wordt de muziek opgezat.
Eederein zingt dan met joa zoe vals es een kat.
Kamerau onderein joa ze deilen lief en leed.
Is er eine neer gelukkig dan stoan veer voor hum gereit.
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
wé neet danst heeft gein geduld en veer hebben sympathie.
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
wé neet danst heeft gein geduld en veer hebben sympathie.
Aan het buffet wordt gelachen worden liters verzat.
Aan het buffet wordt de zeiver op zen plaats gezat.
Aan het buffet word gezongen en is eederein geliek
wé neet danst heeft gein geduld en veer hebben sympathie.
Veer neet danst zetten veer oet onze kliek.
Douchekepke
Ich stoan hie in de douch met men douchekepke op.
Het is ene schoene roze met witte bloemekes op.
Ich douch dan alle zeiver en miserie van mich af en dan vleeg ich de tent in carnaval alaaf.
Gooi die hendjes in de locht.
Det douchekepke pak ich ouch met noa vastenaovond.
Het beer vliegt door de locht, het is ene gekke aovond.
Mien hoaren blieven zuuver en netjes in de gel.
Dus loat ze hie mer stemmen det beer det lus ich waal.
Zakken zakken zakken met det veutje. Zak zak zak zak...
Man man man miserie miserie.
Die hendjes hendjes in de loch en zwaaien.
Ich stoan hie in de douch met men douchekepke op.
Het is ene schoene roze met witte bloemekes op.
Ich douch dan alle zeiver en miserie van mich af en dan vleeg ich de tent in carnaval alaaf.
Gooi die hendjes in de locht.
Det douchekepke pak ich ouch met noa vastenaovond.
Het beer vliegt door de locht, het is ene gekke aovond.
Mien hoaren blieven zuuver en netjes in de gel.
Dus loat ze hie mer stemmen det beer det lus ich waal.
Zakken zakken zakken met det veutje. Zak zak zak zak...
Man man man miserie miserie.
Die hendjes hendjes in de loch en zwaaien.
Juulke - Gèèf miech dien hart
Ich geef mich den hart leefste schat en hou van mich.
Dan geef ich dich ouch det van mich en hou van dich.
Dat is een geveul chalalalala en ben zoe dul chalalalala.
Geef mich dien hart hub geine bang.
Joa mien leven lang.
Ich wil de koning zeen. Het riek van leefde en plezeer.
Dan kaup ich dich een lochkasteel.
Met duizend pinten bie.
Det weurd dan onze thuis dan blieven veer bie ein.
Samen hubben veer het fijn. Es het volkslied zingen veer het volgende refrein.
Ich geef mich den hart leefste schat en hou van mich.
Dan geef ich dich ouch det van mich en hou van dich.
Dat is een geveul chalalalala en ben zoe dul chalalalala.
Geef mich dien hart hub geine bang. Joa mien leven lang.
Onze onderdanen zeen altied good gezind.
Eederein dé maakt plezeer. en is de regen slecht gezind.
Dan houwen veer em neer.
Ich zing vuur dich dan eedere daag een leed ouch al geit het dich eens neet.
Dan kumt de nar dich loaten lachen en weg is dien verdreet.
Ich geef mich den hart leefste schat en hou van mich.
Dan geef ich dich ouch det van mich en hou van dich.
Dat is een geveul chalalalala en ben zoe dul chalalalala.
Geef mich dien hart hub geine bang. Joa mien leven lang.
Ich draag dich op mien hendjes.
Ich blief dich altied trouw.
De sleutel van dien hartje verlees ich neet zoe gouw.
Ich geef mich den hart leefste schat en hou van mich.
Dan geef ich dich ouch det van mich en hou van dich.
Dat is een geveul chalalalala en ben zoe dul chalalalala.
Geef mich dien hart hub geine bang. Joa mien leven lang.
Dat is een geveul chalalalala en ben zoe dul chalalalala.
Geef mich dien hart hub geine bang. Joa mien leven lang.
Juulke - Kus voor Chelsea
Het was in november jij kwam toen op aard.
Die dag waren mama en ich van de kaart.
Je was toch zo schattig maar toch deed het pijn dat jij toch anders zal zijn.
Maar jouw lach maakt alles zo bijzonder.
Jouw lach maakt onze dag weer goed.
Jij hebt we iets extra of iets teveel. Je brengt de zon in huis.
Want jou lach maakt alles zo bijzonder.
Jouw lach die telkens wonderen doet.
Ons Chelsea ons wonder zo lief en zacht. Een schatje van een kind.
Je bent misschien anders maar toch niet te min.
Je geeft aan ons leven een betere zin. We leren te lachen met onrecht en pijn.
Het is dankzij jou dat wij zo zijn.
Maar jouw lach maakt alles zo bijzonder.
Jou lach maakt onze dag weer goed.
Jij hebt wel iets extra of iets teveel. Je brengt de zon in huis.
Want jou lach maakt alles zo bijzonder. Jouw lach die telkens wonderen doet.
Ons Chelsea ons wonder zo lief en zacht. Een schatje van een kind.
Wat zal van je worden wat zal je gaan doen.
Krijg jij ook je eerste zoen. En geef me die kansen.
Je kan het mag jij maar je maakt ons hart zo blij.
Maar jouw lach maakt alles zo bijzonder.
Jouw lach maakt onze dag weer goed. Jij hebt we iets extra of iets teveel.
Je brengt de zon in huis. Want jou lach maakt alles zo bijzonder.
Jouw lach die telkens wonderen doet. Ons Chelsea ons wonder zo lief en zacht.
Een schatje van een kind.
Maar jouw lach maakt alles zo bijzonder.
Jouw lach maakt onze dag weer goed. Jij hebt we iets extra of iets teveel.
Je brengt de zon in huis. Want jou lach maakt alles zo bijzonder.
Jouw lach die telkens wonderen doet.
Ons Chelsea ons wonder zo lief en zacht. Een schatje van een kind.
Ons Chelsea ons wonder zo lief en zacht. Een schatje van een kind.
De tent" Dei vluug heij in de fik
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
Tis eeder joar opnieuw den goan veer noa de hei
den kennen veer weer fiesten doa in de tent doa in de wei.
Veer loaten os doa goan
door hugt mich doa een sfeer en doa vliegt toch weer liiiiters beer.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
Al tien joar aan een stuk.
Tamara heeft het druk.
Natalia en Juulke zingen och van hun kruk.
Met water in de tent dan is er weer paniek.
Het blieven kamereeuij het is ene gooie kliek.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
Noe zing maar keihel met en gank mer achterein.
Jong pak dich nog een pintje en sloet aan in den trein
En maak mer ambiance de ganse aovend lang
en denk maar neet aan meurgen want dan beste krank.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
Loat us mer fiesten op de heifieste.
Loat us mer fiesten op de heifieste.
Loat us mer fiesten op de heifieste.
Dus fiesten veer maar wieer de ganse nacht.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
jalalala.. de tent steit lekker in de fik.
Oud Rekem 2 Ich haw van Rèkem met Juulke en Erik
Tis alweer carnaval en in Rekem vooral goan veer drie daag oet de bol.
Veer loaten us goan. Veer blieven neet stoan.
Joa veer maken hiel veel lol.
Rekem proficiat. Allures van een echte stad.
Doa boe ich geboren ben en boe ich alle luukes ken.
Rekem geschiedenis. Zoe riek det is toch neet mis.
Het kastiel det is ons momument.
Det is zoe vuur we Rekem kent. Ich houw van Rekem doa langs de kanaal.
Doa zeen de luukes zoe loyaal.
Doa is het noets valse schien joa hie ken ich nog men eigen zien.
Rekem een durp apaart. Het schoenste durp hie op aard.
Het kan er allen op terras.
Hie veul ich mich in men sas.
Ich houw van Rekem doa langs de kanaal.
Doa zeen de luukes zoe loyaal. .
Doa is het noets valse schien joa hie ken ich nog men eigen zien.
Rekem doch zoe mer door.
Veer zeen op het gooie spoor.
Rekem blieft mien ideaal.
Det is toch neet mier es normaal. . Ich houw van Rekem doa langs de kanaal.
Doa zeen de luukes zoe loyaal.
Doa is het noets valse schien joa hie ken ich nog men eigen zien.
Doa is het noets valse schien joa hie ken ich nog men eigen zien.
Apollonaise Estebleef en Juulke - Veer zinge
heij same
veer zinge heij same , dat deit os zo goot ,
joa zo goot veer zinge heij same dat geift os wir mood.
veer zinge heij same want dat deit os zo goot
joa zo goot. veer zinge heij same dat geift os wir mood.
het fiest kint beginnéééé , want veer zien nouw bi -ein .
kom en loat de glazen klinke , wat is het hei wir fijn .
allliiilujooaa ; allilleeeejo,..... alliiiuujoooaa , allijoooo ,
ver drinke met volle mood. veer zinge heij same ,
dat deit os zo goot , joa zo goot.
veer zinge heij same dat geift os wir mood.
het is wir vriedigovand dan goan ver wir heerlijk opstap.
en ouch met vastelaovend goan ver steeds oan den tap
allliiilujooaa ; allilleeeejo,..... alliiiuujoooaa , allijoooo ,
ver drinke met volle mood. veer zinge heij same
dat deit os zo goot , joa zo goot veer zinge heij same dat deid os zo goot
want dat geift os wir mood.. Loat de glazen wir klinken
want veer hibbe zoeen dors
Wat de luikes ouch deinke veur zinge oet volle borst.
Ollaaaluje ollaadujooo veer zinge heij same
want dat deit os zo goot
joa zo goot veer zinge heij same dat geift os wir mood.
veer zinge heij same want dat deit os zo goot
joa zo goot. veer zinge heij same dat geift os wir mood.
Juulke & Saskia Theunisz - Diene wereld
Ich zeen diene lach veultse dich gelukkig.
In diene wereld vol in het hart en het verdriet zal noets lang doren.
De bes neet verloren. De bes neet allein.
Dich bes zoe sterk en ouch zoe eenzaam in diene wereld en diene berg.
Mer opeins kumt diene lach weer det zeen vier heel gére.
Just de zon die stroalt. De poen van dich op mien gezicht.
Dat veult dan wie een schoen gedicht.
Samen goan veer noa die wereld van dich allein.
Doer diene mond en al die leefde die ze us zal geven, geeft os geluk.
Het blijkt toch veel dich mogen zingen en plezeer goan brengen doon veer get terug.
De poen van dich op mien gezicht.
Dat veult dan wie een schoen gedicht.
Samen goan veer noa die wereld van dich allein.
Eine geliek dich op het werk en is neet zoe sterk.
Vier danke dich vuur deze wereld en ouch de leefde joa det dich besteis.
Joa det dich besteis. Joa det dich besteis.
Juulke mix benj
Dich bes alles vuur mij, houdt me vast maak me blij.
Ze is dan ver weg en toch ouch weer dichtbij.
En ze laat mich dan toe in het hartje van goud.
Ook al gaat het soms minder.
Ik weet dat ze ook van me houd.
Ze gunt met het geluk, kan men hartje beroven.
Ze vraagt met de waarheid, mer toch wil ze neet geloven dat ik steeds bij haar blijf.
Nee det geit noets vuurbij.
Zij is soms onzeker maar toch is ze de ware voor mij.
Ooooh zij zorgt heel goed voor mij.
Zij is eerlijk en vrij. Zij is alles voor mij.
En ooooh is er weer eens een storm,
slaat de bliksem weer in dan trekt de leefde zich good.
Tis alweer carnaval en de loeeien vooral goan weer drie daag oet de bol.
Veer loaten os goan veer blieven neet stoan.
Joa veer hebben hiel veel lol.
We goan em begaaien tot de hanen goan kraaien.
Joa veer maken veel plezeer.
De rebbekes oet die drie daag maken veer sfeer.
En veer zingen helahelahoooo veer dansen en springen
Hossen en zingen gooi de glazen nog eens vol.
helahelahoooo veer goan neet noa bed veer zetten een tet.
Kom zing mer met os met. ich veul mich zoe pertotal.
Van die fieskes overal. Met toch goan ich eeders kier lekker op zwier.
En veer geven gaaaaas. En veer geven dan gaaaaaas.
Wat hungt hie weer een sfeer.
Ein twie drie veer vief zes op de wals.
Het geit beter het geit sneller.
Ein twie drie veer vief zes op de wals.
Het geit beter het geit sneller.
Kom geef maar neet op.
Draaj Daog Ameziere 04 03 2020 trial 0
Het hiele joar zit het toch in onze kop. Nog ff en het is weer carnaval. De elfde vzn de elfde dzn is het doa
want dan is het eeder weekend alweer bal. En hij liet de muziek weer klinken. Dan weurd miene dag weer
good. Muziek det deit mien hartje strelen. Gooi mien miserie in den hoek. Met carnaval goan ich er weer
tegen aan. Ich goan mich amuzeren. Ich goan verkleid wie ene ezel of indiaan. Ich goan lekker fiesten. De
polonaise geit doer de zaal det vindt ik toch mangefique. Ich houw van muziek en gezelligheid. De
vastenaovond dé is uniek. En met den vastenaovond goan veer wier op pad want de stoeten trekken zoe
schoen doer de stad. De prinsen en princessen stroalen van bliedschap met drie plaumen op den hoed. En
hie is de muziek weer aan het klinken. Dan weurd miene daag weer goed. Muziek deit men hartje stelen.
Gooi mien miserie in den hoek. Met carnaval goan ich er weer tegen aan. Ich goan mich amuzeren. Ich goan
verkleid wie ene ezel of indiaan. Ich goan lekker fiesten. De polonaise geit doer de zaal det vindt ik toch
mangefique. Ich houw van muziek en gezelligheid. De vastenaovond dé is uniek. En met aswoensdag hubben
veer leed. Veer mooten blieven zingen zoelang het geit. Met carnaval goan ich er weer tegen aan. Ich goan
mich amuzeren. Ich goan verkleid wie ene ezel of indiaan. Ich goan lekker fiesten. De polonaise geit doer de
zaal det vindt ik toch mangefique. Ich houw van muziek en gezelligheid. De vastenaovond dé is uniek. De
vastenaovond dé is uniek.V
benjamin solberg zatte jang 04 03 2020 trial 0
Ze kennen em in eedere café. Eederein kemt em als zatte jang. Hij drinkt zich zoe gére een pintje. Nei
nemens hult hum in bedwang. En is het te laat op den aovend. Heeft de klok twelf oren geslaon den is er al
good in den olie. Geine mens dé dan kent blieven stoan. Den geit em zich lekker begaaien. Den steit Jang
weer op het buffet. Hé zingt en springt good gelaaien. Joa Jangske dé zet em een tet. Den geit em zich lekker
begaaien. Den steit Jang weer op het buffet. Hé zingt en springt good gelaaien. Joa Jangske dé zet em een
tet.
Carnaval Mix 04 03 2020 trial 0
Juulke, Juulke Alles, Alles wat ich vuur dich doon. Alles maar vuur mich veultst dich dich veel te shoen. Mer
soms kumt de tied den hubst de zeker spiet vanalles watste mich hubs aangedoan. Het is te laat en dich kens
goan. Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg. Dich hubs mich eeders kier belogen, besodemiedert en
bedrogen. Gank ma weg ich zeg dich gank ma weg. Het is voorbie en hubste spiet voor alles watse hubs
gezag. Ich ben noa Mexico gekomen. Het land van leefde en van zon. Het was in de schaduw van de palmen
det het just wie in mien draumen het sprookske begon. Ich woar doa op een groet fiesta en zaag een
senorita stoan. Veer dansen doa samen de rumba en doa bie de rumba is alles ontstoan. Gitaar muziek de
mexicaanse nacht. Gitaar muziek heeft leefde vuur os met gebracht. Ich wil er altied blieven wonen. Het is
een groot cadeau. Joa het blieft mich good bekoren want ich hub mien hart verloren in het schoene Mexico.
Mexico Mexiiiii coo. Het land van al mien draumen. Met den gitaar muziek brach ze de romantiek voor her
en mich. 't Es alweer carnaval En in Reikem veural. Gaon v'r dreij daag oet de bol. V'r laote us gaon. V'r blieve
neet staon. Jao, v'r höbbe hiel veul lol. V'r gaon 'm begaaie. Tot de hane gaon kraaie. Jao, v'r make veul
plezeer. Er effekes oet, deij drei daag make v'r sfeer. En v'r zènge... Hela hela hela hela hooo. V'r danse en
sprènge, hosse en zènge. Goeij de glazer nog 's vol. Hela hela hela hela hoooo. V'r gaon neet naor bèd.V'r
zètten 'n tèt. Koom zèng mer mèt us mèt. Veer dansen hiel de nach op de sertaki. De luui van Rekem kennen
det zo good. De erm bij elkander op de schauwer. Jejoa het zit us toch waal in het blood. De erm bie een
anner op de schauwers. jejoa het zit us toch waal in het blood. Veer goan op den griekse toer. Met de
veutjes van de vloer. Alle hendjes op en neer en die hendjes heen en weer. Zo geit det noe met carnaval en
dansen veer weer op eeder bal. Hoppa hoppa ongeveer. Wat hungt hie weer een sfeer. Met carnaval den is
het hie in Rekem groette lol. Veer zingen en veer fiesten en goan lekker oet de bol. Eedereen van Rekem duit
gezellig met us mét. En al de rest van het volk en zing maar in couplette. En de rest van het volk douch maar
met us mét. In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest, maken hiel veel lol en reupen schol. In Rekem is
het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol. Rieke bekkers zeurgen eeder joar
vuur een fiest. Veer zingen en veer dansen nei veer zeen doa neet echt wies. Este in de buurt bes kom den
maar eens ff aaf. Veer pakken den het treintje en ropen ahlaaf. Veer pakken den het treintje en ropen
ahlaaf. In Rekem is het fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol. In Rekem is het
fiest. We fiesten wié een biest maken hiel veel lol en reupen schol. Veer goan door tot midden in de nacht
wat een fiest wé had det oets gedacht. Veer schudden er neet neven want we houwen van het leven. Veer
goan door tot midden in de nacht want den tap dé draait op volle kracht. Zeen veer weer van de partij den
geit den oavend zoo vuurbij. Hef de glazer in de loch, Want v'r zeen mèt man genoog En dansen op dit leed
tot in de nach Geer zeet allemaol de klos, Dei meziek laot dich neet los! Daorum vènge veer dit leedje good
bedach Ein coupletje veirdig, es het dudelijk veur os Dit is e leed boe's dich mèt edereijn op springe moos En
es het glaas weer leig Sjei oet mèt dat gezeig Want niks steit os vandaag nog in de weeg Hef de glazer in de
loch, Want v'r zeen mèt man genoog En dansen op dit leed tot in de nach Geer zeet allemaol de klos, Dei
meziek laot dich neet los! Daorveur vènge veer dit leedje good bedach. Ich lag in de wei met Marieke
(Marieke). Ich poende her hiel onverwach. Toen krieg ich een kop geliek een tomat en ff dernoa zag ze zach.
Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker. Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis
toch zoe fijn. Doech it nog ene keer doch it nog ene keer tis toch zoe lekker. Doech it nog ene keer doch it
nog ene keer tis toch zoe fijn. Dich wils lekker gek doon, 'ns lekker op stap OHOO-HO-OH-LA- Dich keumps
urges bènne vluugs rech naor d'n tap OHOO-HOO-OH-LA- De week es veurbeij Het weekend es weer heij-eijeij Dus koom mer tezamen En doot lekker blij 2 daag per week bès ste neet aan d'n brak OHOOOO-HOO-OHLa En al wat v'r moote, Boeit os geine zak OOO-HOO-OH-la De week es veurbeij Het weekend es weer heijeij-eij Dus koom maar tezamen En doot lekker blij. HAKUNA MATATA HAKUNA MATATA HAKUNA Weij ich
nog een menneke waor(echo) Doow zaot ich ed’ren daag mèt m’n han in het haor Men hoeswerk, neij, dat
keem noets klaor Op ‘nen aovend keek ich naor de loch‘ch Waor het meug, stoont rechop en reep “Help
mich toch”En inins Zag ‘ne mins Joong, laot dich hure En sjriew tot beij de bure(jeuh!) Refrein:Hakuna
MatataOch, dich höbs het of neet Hakuna MatataDich höbs noow gein verdreet Dich höbs gein zörreg veur
de res van den daag ’t Es een theorie, filosofie.
jeugdpreenses Esmée I en jeugdpreens Jens II van raod van laon tot aoke
Kiek ze doa nu toch eens stoan. In Lanaken blieft nog eine stoan. Het jeugdprinsen paar laupt hie voorop.
Met plaumen op de kop. Esmee en Jens maak ouch nu mer kloar vuur een hiel geweldig joar. Allebei
vastenaovond in het blood. Dus het kumt dit joar weer hielemoal good want.
Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show en
veer goan em dit joar begaaien.
Jeugdprinces Esmee is elf joar oud. Het zonneke in hoes mer och soms stout. Perdje rieden op Sunschine het
perd. Toneelke spelen is het ouch veel werd. Ze zit in het zesde op Jan Rozier. De ganse klas is nu hiel erg
fier. Mieke patieke is her troetelnaam. De polonaise past in hurre kroam want.
Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show en
veer goan em dit joar begaaien.
Jeugdprins Jens laup altied op kop. Det het kint met de vlag vuurop. Bie l vv steit em in de goal en in de
avoand lekker dansen op de stool. Bie de scouts op trektocht goan. Doa kent er ouch zien menneke stoan.
Hij zit in het zesde op Jan Rozier. Det maakt de school hoofdlevrancier want.
Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show en
veer goan em dit joar begaaien.
Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show en
veer goan em dit joar begaaien.
Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show en
veer goan em dit joar begaaien.
Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show. Esmee en Jens stielen hie de show en
veer goan em dit joar begaaien.
In de bloete koont
Es ich op de divan zit. Lekker allein thoes. Rustig mèt e bökske in m'n han. De vrouw keump nog neet naor
hoes. Mer plots steit zeij daor bènne. En maakt het wir ins boond. Ich veul mich toch wel get gegeneerd. In
m'n bloete koont. V'r zènge, v'r sprènge. V'r danse in het roond. In de bloete koont. In de bloete koont. V'r
heffen ut glaas umhoeg. En zètte ut aan de moond.In de bloete koont.
Het woar op de mert, ich zoag her stoan. Ze sting aan de legumenkroam. Ich koch get slaai en een tomaat
wat woar het toch ene sjat. Ich vroag here naam wat ging er mis. Het was alsof ich in mien broek houw
gepist. Ze giegelde mer hurre lach was zoe riep. Legumen tomaten of slaai. Vroeger patatten of vlaai. Sithins
of of get vuur in bed. Det bring zie allemaal met.
Ze kennen em in eedere café. Eederein kemt em als zatte jang. Hij drinkt zich zoe gére een pintje. Nei
nemens hult hum in bedwang. En is het te laat op den aovend. Heeft de klok twelf oren geslaon den is er al
good in den olie. Geine mens dé dan kent blieven stoan. Den geit em zich lekker begaaien. Den steit Jang
weer op het buffet. Hé zingt en springt good gelaaien. Joa Jangske dé zet em een tet. Den geit em zich lekker
begaaien. Den steit Jang weer op het buffet. Hé zingt en springt good gelaaien. Joa Jangske dé zet em een
tet. Den geit em zich lekker begaaien. Den steit Jang weer op het buffet. Hé zingt en springt good gelaaien.
Joa Jangske dé zet em een tet. Den geit em zich lekker begaaien. Den steit Jang weer op het buffet. Hé zingt
en springt good gelaaien. Joa Jangske dé zet em een tet.
Door de straote van Paries Klink altied dezelfde wies Van d'n awwe muzikant Zoe zaat en soms auch zoe
ambetant Vreuger waor heir hiel bekènd Gaove z' hum nog ene centEr es wies, mer aajd en gries Awwer dan
de stad PariesDoor de straote, euver pleine Klink dat eine leed Dè melodie zal noets verdwijne uchal kènste
heum neet Hèr speilt door de duus'tre nachte Niemend dei heum nog kènt Er speilt op zien accordeon In de
regen of in de zon Het leve ès zoe grauw en gries In de straote van Paries.
De week ès um Lala-lalala Dich bès zoe krank Dich wils op stap Lala-lalala 'ns lekker aan d'ndrank met al d'n
vrun Lala-lalala weurt get bijeengejank dus zèng mer mèt Lala-lalala LA LA LA Refrein: Laot mer weije, laot
mer weije Laot de boel de boel, laot alles dreije Laot met weije, laot mer weije Hendjes in de loch en blieve
zweije.
Wat ès een hertje zoonger leefde Wat ès een leedje zoonger refreinEn wat ès de Maas zoonger benkskeEn
wat bèn ich zoonger dich Hielemaol niks.
Dich bes alles vuur mij, houdt me vast maak me blij. Ze is dan ver weg en toch ouch weer dichtbij. En ze laat
mich dan toe in het hartje van goud. Ook al gaat het soms minder. Ik weet dat ze ook van me houd. Ze gunt
met het geluk, kan men hartje beroven. Ze vraagt met de waarheid, mer toch wil ze neet geloven dat ik
steeds bij haar blijf. Nee det geit noets vuurbij. Zij is soms onzeker maar toch is ze de ware voor mij. Ooooh
zij zorgt heel goed voor mij. Zij is eerlijk en vrij. Zij is alles voor mij. En ooooh is er weer eens een storm, slaat
de bliksem weer in dan trekt de leefde zich good.
En dich höbs gate in dien zokke En ich huur van dien vriendinne Dich beuks dich eder nach in slaop Dien eige
fout, dich bès e sjaopDan hawstich mich moote beminne ‘ch Laot mich door diech neet mier begaaie Bèn dat
gezeik van dich zoe meug Mèt dich waor altied get Noets ins reteketet Ich gaon noow weijer op mien eige
‘ch Laot mich door diech neet mier begaaie Al keums dich op d’n kneeje trök Dus sodemieter
olali olala.
jalala iech kin un leedje diech kins het zigge kom loat diech hure olalal ohihihihi de kins daanse op dee
muziek dat kuump van pas hou uch lekker vast laaaajaaalaaaaaa
Download