Uploaded by qlqqtxlfznnvcgllpg

Christian Noll

advertisement
9000275540228
MED. DR CHRISTIAN NOLL
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningskonst
Wuppertal, 28 augusti 2020
Läkarintyg utfärdat av specialistläkare
Patient:
Adress:
Jevdenic, Marina, född 30 juni 1987
Meyerstrasse 18, 42289 Wuppertal
Ovan nämnda patient är inskriven hos mig för specialistvård, och är för närvarande i den 20:de
graviditetsveckan.
Enligt § 3, avs. 1 i Lagen om skydd vid moderskap (MuSchG) utfärdar jag härmed, med verkan från
och med 24 augusti 2020, och inledningsvis till och med 6 december 2020, ett *individuellt
arbetsförbud på deltid.
Tillåtet arbete:
4 timmar per dag, med möjlighet till ca 10 minuters sittpaus efter varje timme.
Med. Dr Christian Noll
[oläslig signatur]
[*Den tyska lagstiftningen kring motsvarigheten till vår havandeskapspenning, innehåller dels ett
generellt förbud för alla gravida kvinnor att arbeta med vissa bestämda saker som kan skada kvinnan
eller fostret, och dels - som i det här fallet - möjligheten för läkare att utfärda ett individuellt
arbetsförbud, för en gravid kvinna som inte omfattas av det generella arbetsförbudet, ö.a.]
Download