Uploaded by Bengt Dewulf

Onderzoeksvragen titmus 2A

advertisement
Onderzoeksvragen titmus 2A
Test Nr 1: fusie
Hoeveel kubussen ziet u?
Test Nr 2: gezichtsscherpte beide ogen
0,1 1
B R O
2 O
0,2 3
L
O O R
4 B
0,3 5
O L
R L
6 R
0,5 7
B O R L
8 O
0,8 9
R R B O
10 L
1,25 11 R B L
B
12 L
B
R
B
L
O
R
L
L
B
O
R
O
L
O
L
R
B
B
0,15
0,25
0,4
0,65
1
1,5
Test Nr 3 : gezichtsscherpte Re oog
0,1 1
B L
O
2
0,2 3
L
B B R 4
0,3 5
R L
R B 6
0,5 7
R L
O B 8
0,8 9
B O L
L
10
1,25 11 O R O L
12
R
B
R
L
O
O
R
R
O
B
L
B
O
L
O
R
B
L
B
O
L
B
R
R
0,15
0,25
0,4
0,65
1
1,5
Test Nr 4: gezichtsscherpte Li oog
0,1 1
R O L
2
0,2 3
B L
L
O 4
0,3 5
L
B O B 6
0,5 7
R L
O B 8
0,8 9
O O R L
10
1,25 11 O R B R 12
L
R
O
L
B
B
R
O
R
B
L
L
B
B
O
L
O
O
B
L
B
O
R
R
0,15
0,25
0,4
0,65
1
1,5
Test Nr 5 : Dieptezicht (antw jaws)
…
lage tonen niet getest wegens achtergrondlawaai - onderzoekslokaal 1e verdiep chips
chips/taco's - flours - b&l
snack food poco loco - roeselare
Download