Uploaded by User1307

Plan van aanpak. Elektrisch materieel installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

advertisement
KB 2012-12-04
Afdeling VIII
Art. 23
Plan van aanpak
Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen
Plan uitwendige invloeden opmaken
Installaties < 1981/1983
Installaties > 1981/1983
Controle volgens bijlage I
Controle volgens AREI
Vaststellen van de afwijkingen
Vaststellen van de inbreuken
Risicoanalyse op de afwijkingen
Corrigerende maatregelen
Corrigerende maatregelen
Risicobeoordeling en algemene preventiemaatregelen
2013-04-22-Prebes
1
Aanpak risico’s
Gevaren onderkennen en nagaan wie risico loopt
De risico’s evalueren en de prioriteiten vaststellen
Voorzorgsmaatregelen bepalen
Maatregelen uitvoeren
Controleren en onderzoeken
2013-04-22-Prebes
2
Risicobeoordeling en algemene preventiemaatregelen
KB 2012-12-04
Afdeling II
Art. 6
Risicoanalyse
Art. 4
11 risico’s opsporen en
evalueren
Art. 5
Bij de evaluatie rekening
houden met 6 parameters
Het is AAN TE TONEN door de werkgever dat ALLE nodige
preventiemaatregelen genomen zijn voor de veiligheid van de werknemers
Eveneens aandacht voor ALLE ARBEIDSMIDDELEN
Titel
3
De werkgever spoort ten minste de volgende risico’s op en
evalueert ze
Rechtstreekse
aanraking
Oververhitting
Ontploffing - Brand
Onrechtstreekse
aanraking
Overstromen
Ontladingen en
lichtbogen
Spanningsdaling
KB 2012-12-04
Afdeling II
Art. 4
Potentiaalspreiding
Werken aan installaties
Ophoping energie
Niet-elektrische
risico’s
Overspanning
Titel
4
Bij de evaluatie van de risico’s houdt de werkgever
tenminste rekening met de volgende parameters
KB 2012-12-04
Afdeling II
Art. 5
Exclusieve
Ruimte
Elektrische
Dienst
- elektrische installaties
- niet-elektrische
installaties
- vreemde geleidende delen
Katoliek Onderwijs Brugge 2012 - KB oude installaties
5
KB 2012-12-04
Afdeling V
Art. 12 … 15
Controles
Elektrische installaties op arbeidsplaatsen
OUDE elektrische installatie
1950
1970
1960
1955
1965
1980
1975
1990
1985
Gelijkvormigheidsonderzoek
volgens AREI
OF
Eerste controle volgens
bijlage I van KB 2012
2000
1995
2010
2005
2015
Gelijkvormigheidsonderzoek
volgens AREI
Periodieke controle volgens AREI
Titel
6
KB 2012-12-04
Afdeling II
Art. 6
KB Elektrische installaties
OUDE elektrische installatie
1950
1970
1960
1955
1965
Elektrische installaties
1980
1975
1990
1985
2000
1995
2010
2005
2015
Risicobeoordeling en preventiemaatregelen tegen 11 risico’s
Titel
7
KB 2012-12-04
Afdeling II
Art. 23
Te nemen beschermingsmaatregelen
KB - artikel 4
11 risico’s opsporen
KB – bijlage I
Minimale voorschriften
Rechtstreekse aanraking
Rechtstreekse aanraking (*)
Onrechtstreekse aanraking
Onrechtstreekse aanraking (*)
Potentiaalspreiding
x
Thermische invloeden
Oververhitting, ontploffing en brand
Oververhitting, ontploffing en brand
Overstroom
Overstromen
Overbelasting en kortsluiting
Overspanning
Overspanning
Overspanning (*)
Spanningsdaling
Spanningsdaling
Spanningsdaling
Elektrische en magnetische velden
x
x
Besmettingsrisico’s
x
x
Risico’s van bewegingen
x
x
x
Niet elektrische risico’s
Niet elektrische risico’s (*)
x
Ontladingen en lichtbogen
Lichtbogen
x
Ophoping energie
x
Werken aan installaties
Werken aan installaties
Werken aan installaties (*)
x
x
Brandwonden (*)
AREI
Elektrische schokken
8
Risico’s oude installaties
- stopcontacten zonder aarding
- geen verdeling van aarding
- andere kleur aarding
- naakte trolleydraden
- verdeelbord IP00
- netsysteem IT zonder aangepaste
beveiliging
- onderbrekingsvermogen van
beveiligingen te laag
- open hoogspanningsinstallatie
-…
9
x
Voorbeelden
2013-04-22-Prebes
10
x
Voorbeelden
2013-04-22-Prebes
11
XXX
Voorbeelden
2013-04-22-Prebes
12
x
Voorbeelden
2013-04-22-Prebes
13
Kinney
Risico-analyse volgens de Kinney methode
KINNEY
F1
Waarschijnlijkheid
F2
Blootstelling
C
Gevolgen
Opleiding
14
Kinney
Verklaring risicoschatting volgens Kinney
F1
F2
C
Waarschijnlijkheid
Blootstelling
Gevolgen
10
6
3
1
0,5
0,2
0,1
10
Permanent
6
Frequent
(dagelijks)
100
Catastrofe, ramp
(groot aantal doden)
40
Ongeval
(klein aantal doden)
3
Occasioneel
(wekelijks)
15
Dodelijk ongeval
(één dode)
2
Ongebruikelijk
(maandelijks)
7
Zeer ernstig letsel
(zwaar letsel)
Praktisch onmogelijk
1
Zelden
(enkele keren per jaar)
3
Ernstig letsel
(tijdelijk ongeschikt)
Virtueel onmogelijk
0,5
Uiterst zelden
(jaarlijks)
1
Licht letsel
(medische verzorging)
Te verwachten
Goed mogelijk
Ongewoon
maar mogelijk
Mogelijk in een
grensgeval
Denkbaar maar
zeer onwaarschijnlijk
Opleiding
15
Kinney
Risico cijfer Kinney
Kinney
R = F1 x F2 x C
> 400
Zeer hoog risico, stopzetten van werking overwegen
200 - 400
Hoog risico, onmiddelijke correctie of actie vereist
70 - 200
Aanzienlijk risico, correctie en/of actie vereist
20 - 70
Risico dat aandacht vereist
< 20
Risico dat mogelijk aanvaardbaar is
Opleiding
16
Voorbeeld risico analyse
Risicoanalyse volgens de methode van Kinney
False
Functie / taak: Elektricien
Waarschijnlijkheid (W)
Blootstelling (B)
Ernst (E)
0,2
bijna onmogelijk
0,5
zeer zelden (<1x/jaar)
1
0,5
denkbaar maar weinig waarschijnlijk
1
zelden
3
1
onwaarschijnlijk maar mogelijk
2
soms (maandelijks)
7
3
mogelijk
3
af en toe (wekelijks)
15
6
zeer goed mogelijk
6
regelmatig (dagelijks)
40
10
te verwachten
10
voortdurend
Risicoscore (R.)
gering
R < 20
zeer beperkt risico
belangrijk, letsel met verlet
20 < R < 70
aandacht vereist
ernstig, met blijvend letsel
70 < R < 200
maatregelen vereist
zeer ernstig, met dode
200 < R < 400
ramp, meerdere doden
R > 400
logo
stad / gemeente
directe verbetering vereist
werken direct stoppen
Attest BA4-BA5 vereist !
Activiteit of handeling
Gevaren verbonden aan de activiteit of
handeling
Mogelijke risico's ten gevolge van
het gevaar
Risico-evaluatie
Reeds getroffen
preventiemaatregelen
Voorstel te nemen
maatregelen
(naar deze kolom slepen vanuit de laatste kolom)
(niet-limitatieve lijst)
W
2013-04-22-Prebes
B
E
R
17
x
2013-03-05-Claessen-ELGB
18
Download