Uploaded by marjolein.boersema

Hoe richt je watervriendelijke tuinen in

advertisement
Hoe richt je watervriendelijke tuinen in?
Als tuineigenaar kun je een aantal dingen bevorderen om je tuin zo watervriendelijk mogelijk te
maken. Hieronder zijn een aantal tips weergegeven die hier een bijdrage aan kunnen leveren
afhankelijk van de ligging zijn een aantal van toepassing.
1. Om de grote hoeveelheid water wat er in je tuin kan komen op te vangen kan er een
regenton geplaatst worden. Het water kan vervolgens weer gebruikt worden om planten
water te geven.
2. Een goede bodem verbeterd de drainage wat bevorderend werkt voor een watervriendelijke
tuin.
3. Makkelijke planten die goed in natte tuinen kunnen zijn beter beschermd tegen water,
schaduw en ziekten. Zo blijven ze langer leven en geven de bodem op die manier stevigheid.
4. Makkelijke planten die goed de zon kunnen verdragen in zonnige tuinen blijven langer leven.
Zo blijven ze langer leven en geven de bodem op die manier stevigheid. Ook zijn ze minder
vatbaar voor ziekten.
5. Makkelijke planten voor de drogere tuin hebben minder water nodig. Ze zijn makkelijk te
verzorgen en blijven zo ook langer leven en geven ze de bodem stevigheid.
6. Een gazon laat regenwater wegzakken in de grond. Leg dus een gazon aan, bovendien is het
een plek waar vogels voedsel kunnen vinden.
7. Door het plaatsen van groene hagen kan je tuin op een makkelijke manier worden
afgescheiden. (Water nodig -> minder nat in de tuin?)
8. Plaats een boom in de tuin. Goed voor de schaduwvoorziening en het trekt veel vogels aan.
9. Gebruik bestrating wat water goed kan doorlaten. Op die manier kan er geen ophoping van
water ontstaan.
10. Zorg dat het regenwater goed afgevoerd kan worden. Een oplossing hiervoor kan een gootje
zijn.
11. Een regenwatervijver kan veel water opvangen. Bovendien is het een mooie buffer om het
watertekort van droge dagen op te vangen. Ook is dit een fijne plek voor veel dieren en
planten.
12. Creëer verschillende hoogtes in je tuin. Op die manier water in de lagere delen tijdelijk
worden opgeslagen.
13. Door het plaatsen van een groene gevel wordt de afvoer van regenwater naar het riool
vertraagd. Daarnaast is het een mooie broed- en schuil plaats voor dieren.
Door het toe te passen van de bovenstaande tips kan een watervriendelijke tuin gerealiseerd
worden. (handboek voor de watervriendelijke tuin, 2018)
Vereniging GDO, atelierGROENBLAUW, Tuinbranche Nederland (2018). Handboek voor de
Watervriendelijke Tuin. Geraadpleegd op 1 juni 2019 van:
https://www.tuinbranche.nl/Uploaded_files/Zelf/totale-handboek-incl-infobladen-lichteversie.e1233f.pdf
Wat voor handvaten kan de gemeente Utrecht bewoners aanbieden?
De gemeente Utrecht biedt een aantal handvaten aan voor de bewoners van Utrecht. De eerste is
dat er informatie beschikbaar is gesteld in de vorm van een internetsite en is er een
informatienummer die bewoners kunnen bellen. Op die manier kunnen bewoners kennis opdoen en
makkelijke tips opzoeken en eventuele vragen stellen. Als tweede biedt de gemeente aan om
tuintegels gratis op te halen als bewoners voor meer groen in de tuin gaan. Als derde is de gemeente
samen met haar bewoners een initiatief gestart om meer groen in de straten te krijgen. Zo worden er
bijvoorbeeld groene appartementencomplexen gerealiseerd en worden rubberen tegels vervangen
door gras. Hierbij wordt er dus samengewerkt met de bewoners en projectontwikkelaars bij nieuwe
projecten. Ook heeft de gemeente subsidies voor: groene daken, duurzaam waterbeheer en kiem
(het groener maken van de omgeving).
De gemeente zelf doet ook een aantal dingen om wateroverlast in de stad te verminderen. Zo
worden er op geselecteerde plekken waterdoorlatende tegels geplaatst. Doordat er meer ruimte
tussen de tegels zit kan het water makkelijker de grond in. Ook zorgt de gemeente ervoor dat
sommige delen van het riool apart worden afgevoerd naar het oppervlaktewater om overlast te
voorkomen. Als laatste heeft de gemeente bergbezinkbassins geplaatst. Dit zijn grote opvangbakken
die onder de grond zitten. Deze basis kunnen bij veel regen het overschot opvangen waardoor er
minder vuil water in de sloten en grachten terecht komen (gemeente Utrecht, z.d.)
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/wateroverlast-voorkomen/
Download