Vragen over schokkende gebeurtenissen

advertisement
1/2
Gebaseerd op de Child Trauma Screening Questionnaire, J. Kenardy et al., 2006
Welke van de onderstaande schokkende gebeurtenissen heb je zelf meegemaakt?
Zet bij elke ervaring een kruisje in het hokje van jouw antwoord
Ik heb zelf meegemaakt…
Seksuele handelingen tegen mijn zin
Lichamelijke mishandeling
Psychische/emotionele mishandeling (niet pesten)
Verwaarlozing
Een ramp, oorlog of (auto)ongeluk
Overlijden ouder(s)
Pesten
Anders, namelijk…
Ja, één keer
Ja, vaker
Nee
2/2
Van welke van de onderstaande schokkende gebeurtenissen was je getuige?
Zet bij elke ervaring een kruisje in het hokje van jouw antwoord
Ik ben getuige geweest van…
Seksuele handelingen tegen mijn zin
Lichamelijke mishandeling
Psychische/emotionele mishandeling (niet pesten)
Verwaarlozing
Een ramp, oorlog of (auto)ongeluk
Anders, namelijk…
Ja, één keer
Ja, vaker
Nee
Download