Fasensysteem ABU CAO

advertisement
Fasensysteem
ABU
CAO
_
Fase A
Fase B
Fase C
Uitzendovereenkomst met uitzendbeding of
detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd
Detacheringsovereenkomst voor
bepaalde tijd
Detacheringsovereenkomst
voor onbepaalde tijd
78 weken
gewerkte
Max
6 contracten
binnen
Pensioen (premie 2,6%)
StiPP basis pensioen > 21 jaar en 26
gewerkte weken
4 jaar
Pensioen (premie 12%)
StiPP plus pensioen > 21 jaar
Pensioen (premie 12%)
StiPP plus pensioen > 21 jaar
Eigen bijdrage medewerker 4%
Eigen bijdrage medewerker 4%
Ziekte
Ziekte
Ziekte
Uitzendovereenkomst: 2 wachtdagen,
daarna 91% (jr 1) & 80% (jr 2) doorbetaling
Detacheringsovereenkomst: 1 wachtdag,
daarna 91% (jr 1) & 80% (jr 2) doorbetaling
1 wachtdag,
daarna 91% (jr 1) &
80% (jr 2) doorbetaling
1 wachtdag,
daarna 91% (jr 1) &
80% (jr 2) doorbetaling
Opzeggen?
Opzeggen?
Opzeggen?
Per direct kosteloos te beëindigen (einde
opdracht is einde overeenkomst) tot 12
gewerkte weken, vanaf 12 gewerkte weken
met inachtneming van de termijn van
kennisgeving (tussen 5 t/m maximaal 14
kalenderdagen).
Kan tussentijds niet kosteloos
opgezegd worden. Bij ontslag van de
medewerker ligt leegloop en
ontslagrisico kosten bij de opdrachtgever (incl. kosten voor eventuele
transitievergoeding na 24 maanden
dienstverband).
Kan tussentijds niet
kosteloos opgezegd
worden. Bij ontslag van de
medewerker ligt leegloop
en ontslagrisico kosten bij
de opdrachtgever (incl.
kosten voor eventuele
transitievergoeding na 24
maanden dienstverband).
Geen eigen bijdrage medewerker
Fase A + B: Flexibiliteit 5,5 jaar of meer
Onderbreking > 6 maanden:
Terug naar begin fase A
Onderbreking < 6 maanden:
Doortellen in fase B
Onderbreking > 6 maanden:
Terug naar begin fase A
Onderbreking < 6 maanden:
Terug naar begin fase B
Onderbreking > 6 maanden:
Terug naar begin fase A
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards