Maandag 23 mei 2016 - Huis aan het Water

advertisement
Themabijeenkomst maandag 23 mei 2016 – Uitvraag
Inleiding
In samenwerking met Huis aan het Water in Katwoude wil Olijf een themabijeenkomst organiseren.
We willen graag door deze uitvraag inventariseren welke onderwerpen jullie behandeld willen zien.
Het centrale thema van de avond is: Hoe nu verder na gynaecologische kanker?
Datum (a.u.b. juiste antwoord aankruisen)
Maandag 23 mei 2016
Aanwezig:
o Ja
o Nee,
 Geen interesse
o Ik weet het nog niet
 Ik kan niet op maandagavond
Tijdstip (a.u.b. aankruisen welk tijdstip je voorkeur heeft)
o
o
o
19.00 – 21.00uur
19.30 – 21.30uur
20.00 – 22.00uur
Onderwerpen (a.u.b. aankruisen welke thema’s je voorkeur hebben. Max: 3 thema’s)
o
o
o
o
o
o
(Oncologisch) gynaecoloog
Seksuoloog
Psychosociale zorg
Kanker en mijn relatie
Lymfoedeem en kanker
Werk en kanker
Willen jullie je emailadres invullen? Dan kunnen we jullie een uitnodiging en eventueel een
routebeschrijving toesturen.
Emailadres
: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Download