klokurentabelnbsp

advertisement
Klokurentabel 
Activiteiten groep
Zint. en lichamelijke oefening
Taal
Taalontwikkelingsactiviteiten
- schrijven/schrijfmotoriek
- taal
- lezen
- Engelse taal
Rekenen en wiskunde
- voorbereidend rekenen*
- aanvankelijk rekenen
- voortgezet rekenen
1
7.30
2
7.30
3.45
3.45
1.30
5.15
2
1
4 5.45
6
6
6
6
5.45
5
3
3
3
3
1.30 1.30 1.30 1.45 1.45 1.45 1.45
5.15 13.30 13.15 10.45 10.45 10.45 10.45
1.15
1.15
1.15
Kennisgebieden
- werken met
ontwikkelingsmat.
- werken in groepen en
hoeken*
- projecten*
- oriëntatie in ruimte en tijd
- geschiedenis, maatsch. Verh.
- aardrijksk.,geestelijk str.,
burgerschap
- verkeer
- kennis der natuur
- g.v.o. / h.v.o. / zelfst.
werken
6.30
Totaal
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
2
5
1.15
Expressie
- taal
- beeldende vorming
- muziek
PAD
3
0.15
4.00
6.30
0.15
4.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0.30
0.30
1
1.15
1
1.15
1
1.15
1
1.15
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.45
0.30
0.45
0.30
0.30
0.45
0.30
0.30
0.45
0.30
1.30
1.30
4
4
4
4
0.15
2.45
0.30
1.30
0.30
0.15
2.45
0.30
1.30
0.30
0.15
2.45
0.30
1.30
0.30
0.15
2.45
0.30
1.30
0.30
0.15
2.45
0.30
1.30
0.30
0.15
2.45
24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30
Download