Dia 1 - Siteliner.nl

advertisement
Hoofdstuk 1
Extern systeem en klimaatzones
Paragraaf 6 t/m 8
inhoud
• Oceaan- en zeestromen (par. 6)
• De grote circulatiesystemen op aarde gekoppeld
(par. 7)
• Klimaatsystemen, klimaat- en vegetatiezones
(par. 8)
1.6
Oceaan en zeestromen
Waterkringloop
Zout water
• zout en gassen(CO2, NO2, O2)
• uit continentaal gesteente
• via rivieren en grondwater naar zee
• water verdampt
• zout blijft achter
Waarom wordt zeewater niet steeds zouter?
• evenwicht tussen aan- en afvoer van zouten
• zout ‘verdwijnt’ uit kringloop
• voorbeeld: indampen van binnenzee (zoutlagen)
Zeestromen (driften)
Golfstroom
Zeestromen
onder invloed
van passaten
Westenwinddrift
Zeestromen (driften)
• aangedreven door de wind
• water beweegt vooral horizontaal
• verticaal menging door wind tot 100 meter diepte
Thermohaliene circulatie (‘diepzeepomp’)
ZEESTROMEN
Koude zeestromen zijn dieptestromen
Warme zeestromen zijn oppervlakte stromen.
1.7
Circulatiestromen gekoppeld
Circulatiesystemen gekoppeld:
fysisch-geografische zones
Circulatiesystemen gekoppeld
• natuurlijk broeikaseffect
• uitwisseling van lucht en warmte tussen evenaar en polen
• verdeling temperatuur en neerslag
• fysisch-geografische zones: Tropische zone, Subtropische
zone, Gematigde zone, Polaire zone
• ‘boreale zone’ = groene gebied ten zuiden van de Noordpool
begroeid met overwegend naaldbossen
Geologische tijdschaal
Geologische geschiedenis
De wereld in het Perm
De geologische geschiedenis
• andere verdeling continenten, bijv. in Perm:
- supercontinent Pangaea
- één grote oceaan: Panthalassa
- invloed op verdeling temperatuur/neerslag
• optreden van ijstijden, bijv. Kwartair
- interglacialen en glacialen
- isolatie Antarctica op Zuidpool
- isolatie Noordelijke IJszee door continenten
El Niño
• westenwind i.p.v. passaten
• warm water naar de Amerika’s
• gevolgen: droogte, extreem weer
Mondiale klimaatgebieden volgens Köppen
1.8
Klimaten wereldwijd
BOX 3
Info uit box overnemen en beheersen
Klimaatgebieden
volgens Köppen
Natuurlijke
vegetatiezones
Download